Bungalow Script Font

Bungalow Script Font

Bungalow Script Font

Xin giới thiệu Bungalow Script Font – Một chữ cái handcrafted đẹp được chuyển thành font!  Font này có một chữ hoa duy nhất kết hợp với chữ cái bungalowsan, hoàn hảo để sử dụng trong logo / wordmark, badges, sign boards, posters, text titles, clothing, wedding invitations…


Bungalow Script Font là mẫu handwriting font – có chứa ký tự chữ hoa và chữ thường, số và dấu chấm câu khác nhau. Có 423 ký tự cộng với 201 ký tự trong Bungalowsan.

Hình Ảnh Review:


Chi tiết:

  • Bungalow.ttf
  • Bungalow.otf
  • Bungalow San.ttf
  • Bungalow San.otf

Xem thêm nhiều Fonts Graphic Elements mới cập nhật tại Secret hoặc Graphic.com.vn

Enjoy!

fontFontshand drawnSCRIPT FONT
Comments (0)
Add Comment