Layout Solution – Layout Trang Photo Spread

Layout solution - layout trang photo spread và nguyên tắc cơ bản PHOTO SPREAD LÀ GÌ? Photo speard là một dạng layout mà trên đó hình ảnh là yếu tố chính. Qua những hình ảnh đó sẽ tường thuật lại một câu chuyện hoặc sự kiện (Ví dụ: các cuộc…

Layout Solution Thuật Ngữ Trong Layout

Layout Solution Thuật Ngữ Trong Layout Thường Sử Dụng Thuật ngữ chuyên ngành thiết kế đồ hoạ có rất nhiều, nó có thể là những từ ngữ liên quan đến công cụ thiết kế, các từ nói về một phong cách thiết kế, cách phối màu,v.v.. Layout hay còn…