Blushingly Typeface Font Free Download

Blushingly Typeface Font Free Download

0

blushingly typeface font free download Blushingly Typeface Font Free Download

Blushingly Typeface Font Free Download


Giới thiệu Blushingly Typeface Font

Blushingly Typeface Font là một hand drawn brush font với 3 bộ font: 2 heart styles và 1 swirly scroll style. Mỗi bộ là 1 tập tin fonts riêng biệt. Bạn phải có một chương trình có thể truy cập các tính năng của Opentype. Bao gồm: Uppercase, lowercase, left, right swashes, number, symbols.

Link Tham Khảo: https://crmrkt.com/6Jj9


Link Google Drive Blushingly Typeface Font Free Download

Link: Blushingly Typeface Font


Xem thêm nhiều FontsGraphic Elements mới cập nhật tại Secret hoặc Graphic.com.vn

Enjoy!

Source Secret
Comments
Loading...