Hot Chips Font Typeface Free Download

Hot Chips Font Typeface Free Download

0

Hot Chips Font Typeface Free Download Hot Chips Font Typeface Free Download

Hot Chips Font Typeface Free Download

Hot Chips Font Typeface Font dễ dàng thực hiện với nhiều cách viết Regular, Bold, Italic cộng với xen kẽ và một bộ các tính năng bổ sung bằng tay cho một chút thú vị.


Giới thiệu Hot Chips Font Typeface

Những phần thay thế là một tập hợp các chữ cái đặc biệt cho các từ kết thúc và sẽ tự động điền vào khi OpenType được kích hoạt và Contextual Alternates được kích hoạt.

Nếu bạn không có các tính năng OpenType trong chương trình của mình, bạn vẫn có thể truy cập vào các bộ thay thế / phong cách sử dụng Character Panel của bạn.

Hot Chips Font Typeface Free Download sử dụng cho các ngôn ngữ quốc tế.


Bài viết cùng chủ đề
1 of 14

Chi tiết Hot Chips Font Typeface Free Download đính kèm:

  • Hot Chips Font Typeface Regular
  • Hot Chips Font Typeface Bold
  • Hot Chips Font Typeface Italic
  • Hot Chips Font Typeface Caps
  • Link Creative Market: https://crmrkt.com/b9roJ

Link Google Drive Hot Chips Font Typeface Free Download

Link: Hot Chips Font Typeface

 


Xem thêm nhiều Fonts và Graphic Elements mới cập nhật tại Secret hoặc Graphic.com.vn

Enjoy!

Source Graphic.com.vn secret.graphic.com.vn
Via Secret Team
Comments
Loading...