[Free Download] 100 Facebook AD Banners Mới Nhất

Facebook AD Banners Mới Nhất 09/2017

0

100 Facebook AD Banners Mới Nhất


100 facebook ad banners mới nhất [Free Download] 100 Facebook AD Banners Mới Nhất

Các mẫu facebook ad banner tuyêt vời để bạn quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của mình. 100 mẫu banner sẵn sàng cho bạn quảng bá các: Dịch vụ, sản phẩm, campaigns. Những hình ảnh này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu quảng cáo của Facebook.

Một Vài Chi Tiết:

  • 100 PSD files(50 Designs x 2 sizes)
  • 100% Editable PSD File
  • Free Font Used
  • Help File Included.

Link Download Google Drive:

Link:  Facebook Ad Banner Mới Nhất

Trên đây là bài Free Download 100 Facebook AD Banners Mới Nhất trên Secret. Ngoài ra bạn có thể xem và download thêm các mẫu Facebook Post Banner khác tại Graphic.com.vn.

Source Secret
Comments
Loading...