[Free Download] 1200 overlays bundle từ creativemarket

0

1200 Overlays Bundle Từ Creativemarket


1200 overlays bundle [Free Download] 1200 overlays bundle từ creativemarket

Bạn sẽ nhận được trong gói này bao gồm: 1181 Creative Overlays, 41 sets(4K và 5K, 300dpi mỗi file).
 • Glossy Waves, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Brilliance Waves, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Nuclear Energy, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Silky Waves, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Fire Sparkles, with transparent background, approximately 5K, 300dpi;
 • Deep Space, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Energy Explosion, with transparent background, approximately 5K, 300dpi;
 • Stellar Destruction, with transparent background, approximately 5K, 300dpi;
 • Red Granules, approximately 5K, 300dpi;
 • Golden Granules, approximately 5K, 300dpi;
 • Ice Bokeh, approximately 5K, 300dpi;
 • Floating Hearts, approximately 5K, 300dpi;
 • Abstract Lights, approximately 5K, 300dpi;
 • Pulsar, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Web Waves, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Evil Hug, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Light Leaks, approximately 5K, 300dpi;
 • Golden Granules, approximately 5K, 300dpi;
 • Golden Lights, approximately 5K, 300dpi;
 • Flying Bokeh, approximately 5K, 300dpi;
 • Confetti, with transparent background, approximately 5K, 300dpi;
 • Rainy Granules, approximately 5K, 300dpi;
 • Energy Waves, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Supernova, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Particles, approximately 4K, 300dpi;
 • Floating Butterflies, approximately 5K, 300dpi;
 • Colourful Stars, approximately 5K, 300dpi;
 • Green Granules, approximately 5K, 300dpi;
 • Fire Meteora, with transparent background, approximately 5K, 300dpi;
 • Blue Meteora, with transparent background, approximately 5K, 300dpi;
 • Floating Flowers, approximately 5K, 300dpi;
 • Flame Strokes, with transparent background, approximately 5K, 300dpi;
 • Color Waves, with transparent background, approximately 4K, 300dpi;
 • Translucent Confetti, approximately 5K, 300dpi;
 • Plumb Lights, approximately 5K, 300dpi;
 • Colorful Granules, approximately 5K, 300dpi;
 • Fragments, approximately 5K, 300dpi;
 • Polygonal Extrusions, approximately 5K, 300dpi;
 • Floating Lights, approximately 5K, 300dpi;
 • Bokeh, approximately 4K, 300dpi;
 • Blurry Lights, approximately 5K, 300dpi.

Link Tham Khảo: https://creativemarket.com/FaeryDesign/1827104-95-OFF-1200-Creative-Overlays

Link Download Free Google Drive:

1200+ Overlays Bundle

 • Hướng Dẫn Download: Click vào đường dẫn download bên trên, 1 cửa sổ Getlink hiện ra –> Bạn Click vào như hướng dẫn trong hình để thấy Link Download nhé.

1200 overlays bundle [Free Download] 1200 overlays bundle từ creativemarket

Trên đây là bài Free Download 1200 Overlays Bundle trên Secret. Ngoài ra bạn có thể xem tham khảo thêm những Graphic Element Free Download khác tại Graphic.com.vn.

Source Secret
Comments
Loading...