Pilox Handmade Brush Style Font

Pilox Handmade Brush Style Font

0

Pilox Handmade Brush Style Font Pilox Handmade Brush Style Font

Pilox Handmade Brush Style Font

Pilox Handmade Brush Style Font – Tuyệt vời cho các thiết kế logos, name tag, handwritten quotes, product packaging, merchandise, social media & greeting cards.. và cũng rất dễ dàng cho các thiết kế t-shirt hoặc các sản phẩm khác.


Pilox Handmade Brush Style Font – Giúp bạn tiết kiệm thời gian cho việc thiết kế 1 sản phẩm. Nó chứa một bộ đầy đủ các chữ cái viết thường và chữ viết hoa, và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Để truy cập các alternate glyphs, bạn cần một chương trình hỗ trợ các tính năng OpenType như Adobe Illustrator CS, Adobe Photoshop CS, Adobe InDesign và Corel Draw.

Hình Ảnh Review:


Chi tiết:

  • PILOX OTF
  • PILOX TTF.

Xem thêm nhiều Fonts Graphic Elements mới cập nhật tại Secret hoặc Graphic.com.vn

Enjoy!

Source Graphic.com.vn secret.graphic.com.vn
Via Secret Team
Comments
Loading...