[Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)

0

Tổng hợp các action photoshop đẹp từ graphicriver (part 1)

Action trong photoshop là công cụ giúp cho việc chỉnh sửa ảnh kĩ thuật số nhanh và chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra bạn có thể tạo ra style riêng với action mang phong cách của riêng bạn. Trong thiết kế action được sử dụng để giảm thời gian, bạn không phải làm lại các bước nhỏ hoặc các bước phải lặp lại nhiều lần.

Các action photoshop đẹp từ graphicriver

1. Abstracto Photoshop Action ($6)

các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)[Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)

 

Bao gồm :

 • Action ATN file.
 • Brush ABR file.
 • Pattern PAT file.
 • Instructions in pdf.

Sử dụng chế độ màu RBG, 8bit, English version.

Thích hợp cho CS4, CS5, CS6 and CC 2014,2015,2017 .

Link Abstracto Photoshop Action ($6)

Free Download Abstracto Photoshop Action

2. Architect Photoshop Action ($6)

các action photoshop đẹp từ graphic river [Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)

[Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)

Bao gồm:

 • Photoshop ATN.
 • Photoshop ABR.
 • Photoshop PAT.
 • PDF Help Files.

Thích hợp cho các versions CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014, CC 2015, CC 2016, CC 2017 +

Link  Architect Photoshop Action ($6)

Free Download  Architect Photoshop Action

3. Celebration Photoshop Action ($6)

 

[Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)

[Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)

Bao gồm:

 • Photoshop ABR.
 • Photoshop PAT.
 • Photoshop ATN.

Thích hợp cho versions CS3 hoặc cao hơn.

Link Celebration Photoshop Action ($6)

Free Download Celebration Photoshop Action

4. Concept Art Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)

[Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)

Bao gồm :

Photoshop ATN.

Thích hợp cho ver  CS3, CS4, CS5, CS6, CC.

Link Concept Art Photoshop Action ($6)

Free Download  Concept Art Photoshop Action

5. Eyes Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)

[Free Download] Các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver (Part 1)

Bao gồm:

Photoshop ATN

Thích hợp cho ver CS4 hoặc cao hơn.

Link Eyes Photoshop Action ($6)

Free Download Eyes Photoshop Action

Trên đây là các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver được giới thiệu trên Secret. Các bạn có thể Tìm và Download các mẫu khác từ thư viện đồ họa lớn nhất Việt Nam Graphic.com.vn.

Source Secret
Comments
Loading...