[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

0

Tổng hợp các action photoshop đẹp từ graphicriver (part 2)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver

1. Fake Window Action ($5)

Các action photoshop đẹp từ graphicrive [Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

Các action photoshop đẹp từ graphicrive [Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

Bao gồm:

 • Photoshop ABR
 • Photoshop PAT
 • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS5 or later

Link  Fake Window Action ($5)

Free download Fake Window Action

2. Fly Photoshop Action ($5)

Các action photoshop đẹp từ graphicrive [Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

Bao gồm:

 • Photoshop ABR
 • Photoshop PAT
 • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS4 or Later

Link Fly Photoshop Action ($5)

Free download Fly Photoshop Action

3. Gif Animated Stars Wave Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

Bao gồm:

 • Photoshop ABR
 • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS6 or Later

Link Gif Animated Stars Wave Photoshop Action ($6)

Free download Gif Animated Stars Wave Photoshop Action

4. Painting Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

Bao gồm:

 • Photoshop ABR
 • Photoshop ATN

Thích hơp cho CS3 or Later

Link Painting Photoshop Action ($6)

Free download Painting Photoshop Action

5. Perfectum 2 Watercolor Artist Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 2)

Bao gồm:

 • Photoshop ABR
 • Photoshop PAT
 • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Perfectum 2 Watercolor Artist Photoshop Action ($6)

Free download Perfectum 2 Watercolor Artist Photoshop Action

Trên đây là các action photoshop đẹp từ graphicriver được giới thiệu trên Secret. Các bạn có thể Tìm và Download các mẫu khác từ thư viện đồ họa lớn nhất Việt Nam Graphic.com.vn.

Source Secret
Comments
Loading...