[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

0

Tổng hợp các action photoshop đẹp từ graphicriver (part 3)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver

1. Pro Dissolve Effects – Photoshop Actions ($5)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

Bao gồm :

 • Layered PSD
 • Photoshop ABR
 • Photoshop ASL
 • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS4 or Later

Link Pro Dissolve Effects – Photoshop Actions ($5)

Free download Pro Dissolve Effects – Photoshop Actions

2. Valentinum Sweethearts Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

Bao gồm:

 • Photoshop ABR
 • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Valentinum Sweethearts Photoshop Action ($6)

Free download Valentinum Sweethearts Photoshop Action

3. Watercolor Cartoon Painting Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

Bao gồm:

 • Photoshop ABR
 • Photoshop PAT
 • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Watercolor Cartoon Painting Action ($6)

Free download Watercolor Cartoon Painting Action

4. Winter Photoshop Actions ($6)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

Bao gồm:

 • Photoshop ABR
 • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Winter Photoshop Actions ($6)

Free download Winter Photoshop Actions

5. Light Runner Photoshop Action ($6)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các action photoshop đẹp từ Graphicriver (Part 3)

Bao gồm:

 • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Light Runner Photoshop Action ($6)

Free download Light Runner Photoshop Action

Trên đây là các action photoshop đẹp từ graphicriver được giới thiệu trên Secret. Các bạn có thể Tìm và Download các mẫu khác tại trang thư viện đồ họa lớn nhất Việt Nam Graphic.com.vn.

Source Secret
Comments
Loading...