[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

0

Tổng hợp các action photoshop đẹp từ graphicriver (part 4)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver

1. Low Poly Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

các action photoshop đẹp từ graphicriver ( [Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Low Poly Photoshop Action ($6)

Free Download Low Poly Photoshop Action

2. Scribble Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Scribble Photoshop Action ($6)

Free Download Scribble Photoshop Action

3. Dispersion Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Dispersion Photoshop Action ($6)

Free Download  Dispersion Photoshop Action

4. Double Exposure Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Double Exposure Photoshop Action ($6)

Free Download Double Exposure Photoshop Action

5. Blazing Spirit – Fire Photoshop Action ($5)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 4)

Bao gồm:

  • Photoshop ABR
  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Blazing Spirit – Fire Photoshop Action ($5)

Free Download Blazing Spirit – Fire Photoshop Action

Trên đây là các Action Photoshop Đẹp Từ Graphicriver được giới thiệu trên Secret. Các bạn có thể Tìm và Download các mẫu khác tại thư viện đồ họa lớn nhất Việt Nam Graphic.com.vn.

Source Secret
Comments
Loading...