[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

0

Tổng hợp các action photoshop đẹp từ graphicriver (part 5)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver

1. Particle Illusion Photoshop Action ($5)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Particle Illusion Photoshop Action ($5)

Free Download Particle Illusion Photoshop Action

2. HyperFuze Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link HyperFuze Photoshop Action ($6)

Free Download HyperFuze Photoshop Action

3. Impasto Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Impasto Photoshop Action ($6)

Free Download Impasto Photoshop Action

4. Light Streak Maker Photoshop Action ($3)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Light Streak Maker Photoshop Action ($3)

Free Download Light Streak Maker Photoshop Action

5. ModernArt Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 5)

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link ModernArt Photoshop Action ($6)

Free Download ModernArt Photoshop Action

Trên đây là các action photoshop đẹp từ graphicriver được giới thiệu trên Secret. Các bạn có thể Tìm và Download các mẫu khác tại thư viện đồ họa lớn nhất Việt Nam Graphic.com.vn.

Source Secret
Comments
Loading...