[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 6)

0

Tổng hợp các action photoshop đẹp từ graphicriver (part 6)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver

1. Watercolor & Pencil Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 6)

 

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Watercolor & Pencil Photoshop Action ($6)

Free Download Watercolor & Pencil Photoshop Action

2. Shatter Photoshop Action ($6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 6)

[Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 6)

 

 

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Shatter Photoshop Action ($6)

Free Download Shatter Photoshop Action

3. Elemental Photoshop Action ($6)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 6)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 6)

 

 

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Elemental Photoshop Action ($6)

Free Download Elemental Photoshop Action

4. Flux Photoshop Action ($6)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 6)

Các action photoshop đẹp từ graphicriver [Free Download] Các action photoshop đẹp từ graphicriver (Part 6)

 

 

Bao gồm:

  • Photoshop ATN

Thích hợp cho CS3 or Later

Link Flux Photoshop Action ($6)

Free Download Flux Photoshop Action

Trên đây là các action photoshop đẹp từ graphicriver được giới thiệu trên Secret. Các bạn có thể Tìm và Download các mẫu khác tại thư viện đồ họa lớn nhất Việt Nam Graphic.com.vn.

Source Secret
Comments
Loading...