Browsing Tag

60s_Share

[60s_Share] Cách Viết Email Chuyên nghiệp và Rõ ràng

Email là công cụ giao tiếp được hầu hết chúng ta lựa chọn. Email tuyệt vời vì bạn không cần phải có mặt cùng lúc với người đối thoại với bạn để có thể giao tiếp. Nó cho phép chúng ta tiếp tục các dự án khi đồng nghiệp của chúng ta không có…