Browsing Tag

adobe indesign

[60s_Tuts] Cách sử dụng indesign library trên mac os x

Cùng tìm hiểu cách lưu trữ và tái sử dụng các đối tượng trong InDesign Library một cách hiệu quả. Một khi Library đã được tạo ra độc lập trong InDesign và các đối tượng được lưu trữ ở một nơi. Sử dụng Library là cách thuận tiện để truy cập…