Browsing Tag

Plugin

Dismantle Photoshop Actions

Dismantle Photoshop Actions Chi Tiết Dismantle Photoshop Actions: Working Software Version : English Version. Software support version : CS6, CC, CC2014, CC2015, CC2015.5 Add-on Files Included: Photoshop…

[Free Download] 1000 lightroom presets bundle

1000 Lightroom Presets Bundle Nâng cao hình ảnh của bạn và làm cho hình ảnh của bạn nổi bật lên với gói 1000 lightroom presets này. Mỗi hình ảnh của bạn sẽ áp dụng các hiệu ứng và cài đặt khác nhau. Gói presets này có thể được…