Browsing Tag

Plugin

[Free Download] 600 Lightroom Presets Bundle

600 Lightroom Presets Bundle - Bộ sưu tập mới cho Lightroom 4 và 5, tất cả các presets đi kèm với một sự kết hợp màu duy nhất và đa dạng sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho bức ảnh của bạn. Với 10 loại khác nhau, các presets này có thể dùng…