[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Học cách vẽ con ốc sên trong Illustrator

Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ai_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật, công cụ trong Illustrator!
công cụ trong Illustrator - vẽ con ốc sên [Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ con ốc sên dễ thương bằng cách sử dụng các công cụ trong Illustrator như  Pen Tool (P), Selection Tool (V), Direct Selection Tool (A), Ellipse Tool, và Gradient Tool (G). Một số hình dạng sẽ được tạo ra với sự trợ giúp của bảng Pathfinder.

Ngoài ra bạn còn có thể tìm hiểu thêm về những điều thú vị khác về Illustrator tại Graphic.com.vn.

Bước 1

Trong Illustrator. chọn công cụ Pen Tool (P) và tạo ra cơ thể của con ốc, và fill linear gradient màu cam nhạt.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Với trợ giúp của công cụ Pen Tool (P), tạo một hình dạng mới, tô màu vàng như được hiển thị ảnh bên dưới.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Sao chép phần thân của ốc và dán nó ở phía trước (Command + C sau đó Command + F), chọn phần thân và hình màu vàng, sau đó bấm vào nút Intersect từ bảng Pathfinder.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bằng hành động này, chúng ta đã loại bỏ một phần của hình màu vàng vượt ra ngoài đường biên của cơ thể.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 2

Với sự trợ giúp của công cụ Pen Tool (P) tạo ra hai hình dạng trên phần dưới của con ốc, một tô màu vàng và một tô màu nâu nhạt.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương
[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Nhóm những hình này (Command + G). Di chuyển nhóm qua bên trái, Giữ nút Option. Hành động này tạo ra một bản sao của nhóm.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bây giờ với sự trợ giúp của công cụ Selection Tool (V) làm giảm nhóm mới như minh hoạ trong hình dưới đây.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Sử dụng kỹ thuật này, tạo ra thêm vài chi tiết của các nhóm này, giảm kích thước của chúng khi gần giống đuôi ốc sên.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 3

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L) để tạo hình elip và tô màu vàng.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Tạo 8 bản sao hình elip này (Command + C sau đó Command + F) và bằng cách thay đổi kích thước và vị trí của chúng, đặt các hình elip trên đầu con ốc như minh hoạ trong hình dưới đây.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 4

Tiếp tục tạo miệng ốc sên. Với sự trợ giúp của công cụ Pen Tool (P) tạo ra một đường path hiển thị trong hình dưới đây.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Áp dụng cấu hình phù hợp từ bảng Stroke cho path này.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Điều này chỉ có thể được thực hiện trong Adobe Illustrator CS5 or later, nếu bạn thực hiện trong phiên bản Illustrator trước, bạn sẽ cần phải tạo brush tương tự. Có công cụ Ellipse Tool và tạo ra một hình ellipse. Với công cụ Direct Selection Tool (A) chọn điểm A và B và chuyển đổi chúng từ smooth thành corner.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bây giờ kéo hình này vào bảng Brushes và lưu brush mới như là Art Brush.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Áp dụng brush cho đường path của miệng.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 5

Tất cả các hình dạng được tạo ra với sự trợ giúp của công cụ Pen Tool (P) và đường path dưới miệng. Nó thuận tiện để di chuyển hình dạng gắn kết với nhau trong bảng Layer. Tôi chỉ hiển thị các trình tự tạo ra chúng.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương
[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương
[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương
[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương
[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 6

Tạo đôi mắt của ốc sên. Vẫn là công cụ Pen Tool (P) của Illustrator tạo ra các đường viền hiển thị ở hình dưới đây.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Fill nó với linear gradient bao gồm hai màu cam đậm nhạt. Copy và paste đường path này ở phía trước (Command + C sau đó Command + F). Với sự trợ giúp của công cụ Pen Tool (P) tạo ra một path mới hiển thị trong hình dưới đây.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Chọn cả hai đối tượng và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder, điều này sẽ làm cho hình đổ bóng.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Tô hình này với màu cam đơn sắc.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 7

Chọn công cụ Ellipse Tool (L) vẽ một vòng tròn, sau đó giảm một chút sáng theo chiều dọc bằng cách sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) và chọn radial gradient bao gồm màu xám nhạt.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Tạo ra một hình elip mới, chọn linear gradient với màu xanh đậm nhạt.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Tạo đồng tử của mắt, tô màu xanh sẫm.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Với sự trợ giúp của Illustrator Ellipse Tool (L) tạo ra một hình elip và một vòng tròn, điều này sẽ làm nổi bật trên mắt. Tạo nổi bật với màu trắng, thiết lập opacity 70% trong bảng Transparency.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Nhóm tất cả các bộ phận của mắt Command + G. Copy và paste nhóm ở phía trước (Command + C sau đó Command + F). Di chuyển các bản sao sang bên trái và xoay nó với sự trợ giúp của công cụ Selection Tool (V).

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 8

Với sự trợ giúp của công cụ Pen Tool (P) tạo ra một hình dạng của vỏ và fill nó với hình elip gradient bao gồm màu nâu đậm nhạt.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bây giờ tạo một hình xoắn ốc, và áp dụng một cấu hình tam giác từ bảng Stroke cho nó, hoặc tạo ra brush tương tự như mô tả trong bước 4.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 9

Với công cụ Pen Tool (P) để tạo ra hình dạng các cạnh của vỏ màu nâu nhạt.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Tạo thêm hai hình cho bóng đỗ đậm hơn, nó sẽ tạo ra ánh sáng trên các cạnh của vỏ.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương
[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Tạo bóng đổ trên cơ thể vỏ ốc sên và khoảng cách giữa vỏ và cơ thể.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương
[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 10

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) tạo ra đổ bóng trên vỏ.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương
[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương
[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 11

Tạo một hình tam giác cong, tô màu nâu.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Sao chép và dán nó ở phía trước (Command + C sau đó Command + F). Tô bản sao với màu nâu nhạt hơn. Giữ hình dạng được lựa chọn, chọn công cụ Rotate Tool (R), thiết lập tâm xoay tại điểm “A” và xoay hình dạng một chút.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Nhóm hai hình lại (Command + G).

Bước 12

Bây giờ chúng ta cần phải tạo nhiều bản sao của nhóm và đặt chúng dọc theo đường xoắn ốc. Thay đổi hình dáng, vị trí và kích thước với sự trợ giúp của chọn công cụ Selection Tool (V) và Direct Selection Tool (A).

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 13

Với sự trợ giúp của công cụ Pen Tool (P) tạo ra một hình nổi bật trên vỏ. Chọn linear gradient với màu nâu đậm nhạt, và làm giảm độ trong suốt trong bảng Transparency .

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Sử dụng kỹ thuật này, tạo ra những nét nổi bật trên vỏ.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Hãy tạo ra hình khác trên vỏ và và chọn radial gradient như được hiển thị trong hình dưới đây.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Bước 14

Bây giờ, chúng ta vẫn sử dụng Illustrator để đổ bóng cho ốc sên. Tạo hình hiển thị trong hình dưới đây.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Sao chép các hình dạng cơ thể ốc và dán nó ở phía trước (Command + C sau đó Command + F) và di chuyển các hình dạng trong bảng Layer để nó là cao hơn so với bóng đổ của hình.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Chọn cơ thể của ốc và bóng đổ và sau đó bấm vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Fill hình dạng với linear gradient từ màu đen sang xám, thiết lập Multiply Blending Mode, 60%opacity trong bảng Transparency.

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

Với loại bóng đổ này, bạn có thể đặt con ốc vào background bất kỳ.

Vậy là bạn đã biết cách sử trong các công cụ trong Illustrator để vẽ con ốc sên dễ thương rồi!!

[Ai_Tuts] Công cụ trong Illustrator – vẽ con ốc sên dễ thương

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...