[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Chào mừng đến với loạt bài mới của chúng tôi – [60s_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật InDesign CS5 chỉ trong 60s!

InDesign Cs5 [60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

InDesign cs5 – tạo một tài liệu in ấn

Hướng dẫn cơ bản này sẽ cung cấp cho các bạn chưa có hoặc có rất ít kiến thức về InDesign cách thiết lập một tài liệu cho in ấn. Có thể áp dụng cho Adobe InDesign CS5 trở lên.

Ngoài ra bạn còn có thể tìm hiểu thêm những kiến thức khác về InDesign tại Graphic.com.vn.

Bước 1

Mở InDesign và bạn sẽ một màn hình giới thiệu. Đây là nơi chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra tài liệu mới. Nhưng trước khi bắt đầu tạo tài liệu mới, cần đảm bảo chúng ta cài đặt đúng đơn vị đo lường.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5
 Sử dụng đơn vị mm cho thước đo và points. Để thay đổi các giá trị này vào InDesign > Preferences > Units and increments. Dưới Ruler Units thay đổi giá trị horizontalvertical như bên dưới.
[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Bước 2

Vị trí gốc của thước đo có thể được thiết lập là spread, page hoặc spine. Với việc chọn spread, thanh thước sẽ bắt đầu từ bên trái và trải dài qua phủ lên tài liệu.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Với việc chọn page, thanh thước sẽ bắt đầu bên tay trái và dừng lại ở cuối trang và bắt đầu lại ở vạch chia số 0.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Một khung xương thiết lập sẵn hữu ích khi bạn sử dụng facing pages để sắp theo kiểu trang đôi và tất nhiên có một khung xương. Thanh thước sẽ bắt đầu ở điểm số O từ khung xương và làm việc đến cạnh của tài liệu.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Bước 3

Ok, quay lại màn hình giới thiệu. Chọn create new document bên tay phải.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Màn hình khác sẽ xuất hiện. Bây giờ, trước khi bạn định dạng tài liệu nó sẽ tiết kiệm thời gian để có một ý tưởng thô về loại tài liệu mà bạn muốn thiết lập (thực hiện một phác thảo cho một mockup thô). Tôi sẽ thiết lập 8 trang A4. Tôi chọn intentprint, number of pages8, đánh dấu facing pages và start page1. Nếu bạn đánh dấu vào Master text frame trên InDesign sẽ tự động đặt hộp văn bản lên thiết lập tài liệu của bạn (ba cột, canh lề giống nhau…).

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Bước 4

Trong việc phân chia kích thước trang, bạn có một trình đơn thả xuống với các lựa chọn cài đặt trước phổ biến được sử dụng trên toàn thế giới. Trong trường hợp của tôi, Tôi sẽ chọn khổ giấy A4. Nếu bạn muốn nhập vào kích thước tùy chỉnh, bạn có thể nhập trực tiếp vào hộp chiều rộng (width) và chiều cao (height). Bạn cũng có thể xác định lại hướng nằm ngang hoặc thẳng đứng.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Bước 5

Khi tôi lên kế hoạch thiết kế của tôi, trước khi bắt tay thực hiện, tôi cần ba cột. Tôi luôn thiết lập gutter bằng một nữa kích thước của lề bên ngoài. Khi Tôi đã không xác định được lề tôi sẽ thực hiện bây giờ.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Bước 6

Khi thiết lập lề, tôi thích tăng kích thước từ nhỏ nhất đế lớn nhất theo thứ tự: inside, outside, top, bottom. Vì vậy, tôi phân chia như sau: inside: 12.5mm, outside 15mm, top 17.5mmBottom 20mm. Khi nhập các giá trị đảm bảo rằng biểu tượng liên kết ở trung tâm của lề cột không được chọn. Khi đánh dấu nó sẽ làm cho tất cả các thiết lập lề giống nhau.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Bước 7

Vâng, bây giờ tôi bây giờ sẽ thiết lập giá trị bên ngoài và gutter là 7.5 mm.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Bước 8

Tôi thiết lập bleed là 3mm là chuẩn ở UK. Xin nhắc lại, tùy chọn bleed có một tính năng liên kết được chọn để tạo cài đặt bleed tương tự. Tôi không sử dụng slug. Tuy nhiên slug có thể được sử dụng để đặt thông tin và ghi chú sẽ được nhìn thấy bởi một máy in và sau đó cắt bỏ cùng với bleed.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Bước 9

Nếu đây là một tài liệu thiết lập để sử dụng lại trong tương lai, hãy điều hướng đến nút Save Preset và nhấn nó. Đặt tên và nhấn Ok. Lần tiếp theo, bạn mở InDesign thiết lập đã được được cài đặt sẵn sàng.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Bước 10

Bất cứ lúc nào, nếu bạn cần thay đổi kích thước tài liệu hoặc bleed, đi tới File > Document Setup.

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5

Nếu bạn cần điều chỉnh lề hoặc cột đi tới Layout > Margins and Columns

[60s_Tuts] Tạo Một Tài Liệu In Ấn Mới Trong Adobe InDesign CS5
 Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo một tài liệu in ấn trong Indesign cs5 rồi !!

[60s_Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn nhanh trên Secret. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong [60s_Tuts] — đủ để kích thích sự thích thú của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team – 
 – Source by Tutsplus

 

 

Comments
Loading...