[60s_Tuts] Action trong photoshop – Tạo ảnh hiệu ứng bokeh

0
Chào mừng đến với loạt bài mới của chúng tôi – [60s_Tuts], trong đó bạn có thể học về những hiệu ứng, kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật mới của photoshop chỉ trong 60s!
action trong photoshop - tạo ảnh hiệu ứng bokeh [60s_Tuts] Action trong photoshop – Tạo ảnh hiệu ứng bokeh

Action trong photoshop – Hiệu ứng Bokeh

Một hiệu ứng bokeh đẹp có thể được áp dụng cho một ảnh bất kỳ! Nhanh chóng sử dụng lại với Action trong Photoshop cho tất cả ảnh chân dung và ảnh phong cảnh. Nếu bạn đang cần những hình ảnh hiệu ứng Bokeh cho công việc của mình, tìm đến lựa chọn các Action có sẵn trên Graphic.com.vn  để có nhiều hiệu ứng tuyệt vời hơn.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một action trong photoshop tạo hiệu ứng bokeh. Sử dụng tùy chỉnh brush, layer style và nhiều thứ khác để hoàn thành trông như thế này!

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

Action trong photoshop – Cách Tạo Hiệu Ứng Bokeh

Bắt đầu bằng cách tạo một brush tùy chỉnh. Nhấn F5 để mở bảng Brush. Sử dụng Hard Round Brush, điều chỉnh Scatter lên 1000%, và sau đó Save tùy chỉnh để chúng ta có thể sử dụng nó sau cho action.

Custom Bokeh Brush [60s_Tuts] Action trong photoshop – Tạo ảnh hiệu ứng bokeh

Bây giờ, đi tới Window > Actions và thiết lập bokeh Actions mới trong bảng Actions. Khi hoàn tất, click Record để bắt đầu ghi lại các bước tiếp theo.

Mở ảnh của bạn trên Photoshop. Dưới đây, tôi sử dụng Woman Stock.

Woman Stock via Pixabay [60s_Tuts] Action trong photoshop – Tạo ảnh hiệu ứng bokeh

Copy và Paste hai background từ Noise Blurred Backgrounds thiết lập trên ảnh của bạn. Chọn hai layer và giảm Opacity xuống 20%, và thiết lập Blend Mode của layer đầu tiên là Hard Light và thứ hai là Screen.

Add overlay blurred backgrounds [60s_Tuts] Action trong photoshop – Tạo ảnh hiệu ứng bokeh

Tạo New Layer và sử dụng tùy chỉnh Bokeh Brush, chúng ta đã tạo lúc đầu để áp dụng một ít hiệu ứng bokeh. Thiết lập Layer Blend Mode thành Overlay, và sau đó Right-click và đi tới Blending Options, thêm nhanh hiệu ứng Inner Glow với các cài đặt:

Add an Inner Glow Layer Style [60s_Tuts] Action trong photoshop – Tạo ảnh hiệu ứng bokeh

Duplicate (Control-J) nhân đôi layer, đem bản sao xuống một chút, trước khi đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur và làm mờ nó với Radius khoảng 5 pixels.

Thiết lập New Layer thành Color Dodge. Vẽ màu nâu (hoặc sử dụng công cụ Eyedropper Tool để chọn màu tối từ bức ảnh) cho mạnh mẽ hơn. Giảm Opacity xuống 22%. Tiếp tục với New Adjustment Layer cho Exposure, thiết lập Exposure là 1 và Opacity là 20%.

Add a Color Dodge Layer for the Bokeh Effect [60s_Tuts] Action trong photoshop – Tạo ảnh hiệu ứng bokeh

Khi bạn hoàn tất, hãy nhớ nhấp vào nút Stop trên bảng Actions để sử dụng actions này cho hình ảnh trong tương lai.

Đây là kết quả cuối cùng.

Bokeh Effect Photoshop Action Tutorial [60s_Tuts] Action trong photoshop – Tạo ảnh hiệu ứng bokeh

Thử nghiệm action trong photoshop trên nhiều ảnh cho những hiệu ứng bokeh tuyệt vời!

Bokeh Effect Example [60s_Tuts] Action trong photoshop – Tạo ảnh hiệu ứng bokeh

[60s_Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn nhanh trên Secret. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong [60s_Tuts] — đủ để kích thích sự thích thú của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team – 
 – Source by Tutsplus

Source Graphic.com.vn Secret.graphic.com.vn
Via Secret Team
Comments
Loading...