[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng halftone

hiệu ứng trong photoshop actions - hiệu ứng halftone [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng halftone

Hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng halftone

Hiệu ứng halftone  tạo ra một hình ảnh bằng cách sử dụng các dấu chấm nhỏ với các kích cỡ khác nhau và các khoảng trống để mô phỏng các màu sắc khác nhau. Nó là một phương pháp in ấn phổ biến được sử dụng để in ảnh với màu sắc như tông màu trong báo chí. Nó tạo ra một cái nhìn rất cụ thể mà mọi người đều sẽ nhận ra. Trong bài hướng dẫn nhanh này, tôi sẽ chỉ bạn cách tạo hiệu ứng trong photoshop action với chủ đề hiệu ứng (halftone).

Bạn có thể sử dụng các Action để dễ dàng áp dụng hiệu ứng bán sắc cho ảnh của bạn. Các mẫu của Photoshop Actions có sẵn thông qua Graphic.com.vn để áp dụng phong cách vintage và truyền cảm hứng cho bức ảnh của bạn!

Hiệu ứng trong photoshop action – cách tạo hiệu ứng halftone

Mở ảnh bạn muốn sử dụng trong Photoshop. Tôi sẽ sử dụng Man Stock. Ngoài ra bạn có thể tùy chọn một bức ảnh của riêng bạn để thực hiện việc này.

Man Stock Before Photoshop Action [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng halftone

Đi tới Window > Actions và chọn tùy chọn thả xuống để chọn Load Actions.

Loading the Halftone Action [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng halftone

Chọn kích thước dấu chấm mà bạn muốn thực hiện trước khi nhấn nút Play.

Select the Halftone Dot Size [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng halftone

Hành động này áp dụng có hiệu lực ngay lập tức! Đối với hiệu ứng duotone, bật Layer Visibility của Gradient Map Adjustment Layers để chọn nhiều màu sắc hơn. Tôi đã chọn Gradient Map 7.

Gradient Map Adjustment Layers [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng halftone

Dưới đây là kết quả cuối cùng bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop action với hiệu ứng halftone!!

Halftone Effect Photoshop Action Tutorial [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng halftone

[60s_Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn nhanh trên Secret. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong [60s_Tuts] — đủ để kích thích sự thích thú của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...