[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

0
Chào mừng đến với loạt bài mới của chúng tôi – [60s_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật mới chỉ trong 60s!
hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng chữ bánh (cookie) [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Trong bài hướng dẫn nhanh này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tạo một hiệu ứng trong photoshop chủ đề là hiệu ứng chữ bánh (cookie) bằng cách sử dụng layer stylestextures trong Photoshop.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

  • Texture: Free Cookie
  • Texture: Free Wooden Table

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

Bước 1

Đầu tiên, tạo một file PSD (photoshop file) mới với tỷ lệ 1000 x 400 pixel độ phân giải 72 Dpi. Bây giờ mở free texture Wooden Table và copy, paste nó vào file PSD mới của bạn. Dùng lệnh Ctrl + T (chuyển đổi) texture và thay đổi kích cỡ nó cho đến khi bạn đang hài lòng.

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Bước 2

Sau đó, chúng ta sẽ tạo texture theo kiểu bánh Cookie. Mở Chocolate Cookie Texture trong Photoshop. Đi tới  Image > Image Size… và thiết lập cài đặt như bên dưới. Bây giờ đi tới Edit > Define Pattern… đặt tên nó là Cookie Texture và nhấn ok. Thoát tài liệu này và quay lại tài liệu ở bước 1.

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Bước 3

Bây giờ tạo văn bản với một font bạn chọn và viết văn bản. Tôi viết là Cookie với kiểu chữ Arial Black 220 pt.

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Bước 4

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng một vài style cho layer! Sử dụng cài đặt như hiển thị bên dưới. Chúng ta bắt đầu tạo texture cho cookie – nhấp đúp chuột vào layer văn bản để mở Layer Styles – chọn Pattern Overlay – bấm vào Pattern Box và chọn cookie Texture mà chúng ta thực hiện trong bước 2.

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Bây giờ chọn hiệu ứng Bevel and Emboss cho cookie với dạng 3D.

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Tiếp theo chọn hiệu ứng Inner Shadow để cho văn bản nổi thật hơn.

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Tiếp theo chọn Drop Shadow để làm cho nó thực tế hơn trên background.

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Bây giờ chọn hiệu ứng Outer Glow để làm tối cho các cạnh

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Sau đó chọn hiệu ứng Inner Glow để làm cho cookie sáng hơn

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Tiếp theo chọn Texture dưới Bevel and Emboss để làm cho cookie thực tế hơn và cho nó ít nhem nhuốc.

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Bước 5

Giờ chúng ta vẽ xung quanh văn bản để làm nó trông giống bánh cookie hơn. Chọn layer văn bản, bấm chuột phải vào layer và chọn Rasterize Layer, chọn công cụ Brush Tool với kích thước 13 và Hardness 100%, bây giờ vẽ xung quanh văn bản với công cụ Brush tool cho đến khi bạn hài lòng với nó (như dưới đây).

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Bước 6

Bây giờ, chúng ta thêm một ít chocolate. Tạo một New Layer bằng cách đi tới > Layer > New > Layer. Nhấp đúp chuột vào layer và sử dụng Layer Styles như hình dưới đây.

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Bước 7

Bây giờ vẽ một ít hiệu ứng chocolate trên cookie với công cụ brush tool – hardness 100%

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)
[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

Như vậy bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng chữ bánh (cookie) trông thật hấp dẫn!!

[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bánh (Cookie)

[60s_Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn nhanh trên Secret. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong [60s_Tuts] — đủ để kích thích sự thích thú của bạn.

– Edit by Secret Team
– Translate by Tutsquick Team
– Source by Tutsplus

Comments
Loading...