[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

0
Chào mừng đến với loạt bài mới của chúng tôi – [60s_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật mới chỉ trong 60s!
hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng chữ Duotone [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

Hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách tạo ra một hiệu ứng trong photoshop bằng cách sử dụng ảnh texture và gradient map, với một vài adjustment layerfilter của Photoshop để tạo nhanh chóng và dễ dàng hiệu ứng chữ duotone. Hãy bắt đầu nào!

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

  • Font: Sofia Pro Black
  • TextureCity, skyscraper, metropolis 

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Background và Text Layer

Bước 1

Tạo tài liệu mới với kích thước 1000 x 650 px cùng màu WhiteBackground. Click vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Gradient.

Tạo Fill Color to Transparent gradient fill bằng cách sử dụng Colors#a9a9a9 bên trái và #868686 bên phải.

Thay đổi Scale lên 150% và đánh dấu ô Dither.

Gradient Fill [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

Bước 2

Tạo text trong All Caps bằng cách sử dụng font Sofia Pro Black. Thiết lập Size lên 250 pt, và nếu bạn có nhiều hơn một dòng text, thiết lập Leading thành 235.

Create the Text [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

2. Hiệu ứng trong photoshop – tạo hiệu ứng hai tông (Duotone)

Bước 1

Đặt Image Texture trên text layer, đặt lại tên layer thành Texture, và right-click nó để chọn Create Clipping Mask.

Bạn có thể thử bằng cách sử dụng những hình ảnh khác nhau nếu bạn muốn, nhưng điều quan trọng là ảnh có nhiều chi tiết càng có hiệu ứng hai tông đẹp.

Add the Image Texture [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

Bước 2

Click vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer dưới bảng Layers và chọn Gradient Map.

Đánh dấu ô Dither và click vào ô gradient fill để tạo gradient sử dụng Colors #281960 bên trái và #d52e51 bên phải.

Gradient Map hiện ra tông màu xám tương đương của một ảnh vào màu sắc của gradient mà bạn tạo ra. Vì vậy điểm cuối bên trái của gradient thay thế bóng trong ảnh và điểm cuối bên phải thay thế những điểm nổi bật.

Bạn có thể thử các màu sắc khác nhau cho mỗi điểm cuối để có được kết quả khác nhau.

Gradient Map [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

3. Hiệu ứng trong photoshop – cách thêm Global Adjustments – chỉnh sửa tổng thể

Bước 1

Thêm Brightness/Contrast adjustment layer, và thay đổi giá trị Contrast lên 15, hoặc giá trị bất kỳ cho phù hợp với ảnh của bạn.

BrightnessContrast [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

Bước 2

Thêm Color Lookup adjustment layer và chọn bảng Cobalt-Carmine từ menu Abstract.

Thay đổi chế độ của Color Lookup từ Blend Mode sang Soft Light và Opacity là 50%.

Color Lookup [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

4. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Texture Overlay bán sắc

Bước 1

Tạo new layer trên tất cả các layer và đặt tên nó Halftone Texture.

Halftone Texture Layer [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

Bước 2

Đi tới Edit > Fill,và thiết lập Contents là 50% Gray.

Gray Fill [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

Bước 3

Right-click vào Halftone Texture layer và chọn Convert to Smart Object, và thiết lập Foreground và Background Colors là Black và White.

Convert to Smart Object [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

Bước 4

Đi tới Filter > Filter Gallery > Sketch > Halftone Pattern, và sử dụng các cài đặt:

  • Size: 1
  • Contrast: 5
  • Pattern Type: Dot
Halftone Pattern Filter [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

Bước 5

Thay đổi chế độ của Halftone Texture từ Blend Mode sang Soft Light và Opacity là 20%.

Halftone Texture Layer Settings [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

Như vậy là đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng chữ Duotone!!

Final Result [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ Duotone

[60s_Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn nhanh trên Secret. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong [60s_Tuts] — đủ để kích thích sự thích thú của bạn.

– Edit by Secret Team
– Translate by Tutsquick Team
– Source by Tutsplus

Comments
Loading...