[60s_Tuts] hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng tranh sơn dầu

Chào mừng đến với loạt bài mới của chúng tôi – [60s_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật mới chỉ trong 60s!
hiệu ứng trong photoshop action - hiệu ứng tranh sơn dầu [60s_Tuts] hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng tranh sơn dầu

Hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng tranh sơn dầu (HDR Oil Retouch)

Tác phẩm truyền thống đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ và rất nhiều thời gian để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đầy kinh ngạc. Nhưng nếu bạn có quá ít thời gian thì bạn vẫn có thể đạt được một hiệu ứng đặc biệt bằng cách sử dụng hiệu ứng trong photoshop action với hiệu ứng tranh sơn dầu (HDR Oil Retouch).

Hãy xem hướng dẫn nhanh dưới đây để biết cách làm thế nào để biến đổi ngay lập tức bất kỳ hình ảnh nào của bạn! Và thử hiệu ứng này trên các tấm hình Bông hoa và Chân dung từ hướng dẫn này.

Hiệu ứng trong photoshop action – tạo hiệu ứng tranh sơn dầu

Tôi sẽ sử dụng tấm ảnh Chân dung thời trang này để thử nghiệm hiệu ứng tranh sơn dầu

High Fashion Portrait  [60s_Tuts] hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng tranh sơn dầu

Đầu tiên nạp action vào Photoshop bằng cách truy cập vào Window > Actions và chọn Load Action từ trình đơn sổ xuống bên trong bảng Actions.

Loading Actions from the Actions Panel [60s_Tuts] hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng tranh sơn dầu

Mở tấm ảnh yêu thích của bạn trong Photoshop, sau đó chọn Action và nhấn Play.

Playing a Photoshop Action [60s_Tuts] hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng tranh sơn dầu

Tuỳ biến tấm ảnh của bạn bằng cách thử nghiệm với những layer ở trong nhóm HDR Oil Retouch mới. Ẩn Filter High Pass và tinh chỉnh Opacity của Layer Exposure.

Adjusting the Group Layers of a Photoshop Action [60s_Tuts] hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng tranh sơn dầu

Bạn cũng có thể thực hành với các màu sắc bằng cách thêm một Adjustment Layer Color Balance mới để thử nghiệm nhiều hơn.

Add a New Adjustment Layer of Color Balance for Actions [60s_Tuts] hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng tranh sơn dầu

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop action để tạo hiệu ứng tranh sơn dầu rồi!!

[60s_Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn nhanh trên Secret. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong [60s_Tuts] — đủ để kích thích sự thích thú của bạn.

– Edit by Secret Team
– Translate by Tutsquick Team
– Source by Tutsplus

Comments
Loading...