[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – ảnh phơi sáng

0

hiệu ứng trong photoshop action - hiệu ứng ảnh phơi sáng [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – ảnh phơi sáng

Hiệu ứng trong photoshop action – ảnh phơi sáng

Hiệu ứng trong photoshop action – ảnh phơi sáng được biết đến cho việc tạo ra các hiệu ứng ảnh với các vệt màu. Và bạn cũng có thể dễ dàng áp dụng hiệu ứng thú vị này vào công việc của bạn với Photoshop Action. Bạn có ít thời gian? Tải các Photoshop Actions tuyệt đẹp từ Graphic.com.vn.

Trong bài hướng dẫn nhanh này, bạn sẽ tìm hiểu về cách tạo ra hiệu ứng trong photoshop action, chủ đề ảnh phơi sáng với công cụ Linear Gradients và nhiều hơn thế nữa.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

Cách tạo hiệu ứng trong photoshop với Action – hiệu ứng ảnh phơi sáng

Hãy bắt đầu với action. Mở ảnh trong Photoshop.

Glamour Stock from PhotoDune [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – ảnh phơi sáng

Đi tới Window > Actions, và thiết lập New Action trong bảng Actions. Khi bạn sẵn sàng, click vào Record 

Set up the exposure action [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – ảnh phơi sáng

Tạo New Layer đặt tên “mask”. Với công cụ Brush Tool (B) đã chọn, vẽ lên đối tượng với màu bất kỳ để tạo mặt nạ. Chọn mặt nạ với công cụ Magic Wand Tool (W), và sau đó chọn Background layer và giữ Control-J để Duplicate nhân đôi sáu lần.

Giữ phím Shift và click để chọn mỗi bốn layer bên dưới với công cụ Move Tool (V) được kích hoạt, di chuyển trên từng layer bằng cách giữ phím mũi tên Phải hoặc Trái. Sau đó chọn bốn layer và thiết lập Opacity là 50%.

Create long exposure duplicates [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – ảnh phơi sáng

Right-click vào một trong những layer này và đi tới Blending Options. Thêm Gradient Overlay màu đỏ và sau đó Copy và Paste Layer Style vào ba layer khác.

Red Gradient Overlay [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – ảnh phơi sáng

Merge các layer này lại với nhau. Duplicate layer đã merge một lần, áp dụng nhanh Motion Blur với Radius khoảng 100 pixels  Sau đó Duplicate bản sao từ hai lần trở lên. Thiết lập Gradient Layer ở dưới thành Linear Light, và chọn hai cái ở trên và thiết lập Opacity  64%.

Right-click vào layer ở trên (Layer 1 Copy 5) và đi tới Blending OptionsUncheck vào tùy chọn Red Channel dưới Advanced Blending, và sau đó di chuyển layer sang trái với mũi tên bên trái.

Giảm Opacity cho layer bên đưới xuống 70% trước khi áp dụng Motion Blur với Radius khoảng 10 pixels. Kết thúc này bằng cách thêm Layer Masks để Blend ảnh vào background. Thực hiện việc này bằn cách vẽ màu đen vào mặt nạ trắng với Soft Round Brush.

Add layer masks to the gradient copies [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – ảnh phơi sáng

Khi bạn hoàn tất, nhấn nút Stop vào bảng Actions để sử dụng action này cho các dự án trong tương lai.

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng ảnh phơi sáng với action rồi!!

Exposure Action Photoshop Tutorial by Melody Nieves [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – ảnh phơi sáng

[60s_Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn nhanh trên Secret. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong [60s_Tuts] — đủ để kích thích sự thích thú của bạn.

Source Graphic.com.vn Secret.graphic.com.vn
Via Secret Team