[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng cinematic

Hiệu ứng trong photoshop action - tạo hiệu ứng cinematic (hiệu ứng điện ảnh) cho ảnh [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng cinematic

Hiệu ứng trong photoshop action – tạo hiệu ứng cinematic cho ảnh

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hiệu ứng trong photoshop action để tạo hiệu ứng cinematic (hiệu ứng điện ảnh).

Cải tiến tiến trình chỉnh sửa ảnh của bạn với các Photoshop Action. Hoàn hảo đối với người bắt đầu làm quen với Adobe Photoshop, các Action cho phép bạn tiết kiệm được thời gian trong khi vẫn áp dụng được những hiệu ứng tuyệt vời vào trong nghệ thuật nhiếp ảnh của bạn.

Hiệu ứng trong photoshop action – cách tạo một hiệu ứng cinematic (hiệu ứng điện ảnh) cho một bức ảnh

Bạn có thể tự do tải về tấm ảnh mà bạn thích, ở đây chúng tôi sử dụng Young Woman’s Portrait.

Young Woman Stock from Pixabay [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng cinematic

Đầu tiên là nạp Action. Để làm điều này, bạn vào Window > Actions và lựa chọn Load Actions. Lựa chọn các action mà bạn vừa mới tải về xong và nhấn Load.

How to Load Photoshop Actions [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng cinematic

Đối với hiệu ứng đặc biệt này, có một action chính có tên là “Cinematic Action“, đi kèm với các Action tiếp sau được sử dụng để hiệu chỉnh mức độ ánh sáng. Khi bạn đã sẵn sàng để áp dụng hiệu ứng, hãy chọn Cinematic Action sau đó nhấp Play.

How to Play a Photoshop Action [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng cinematic
Để tạo hiệu ứng điện ảnh, nhấp play action đầu tiên được đặt ở thanh phái dưới cùng. Sau đó hiệu chỉnh kết quả của bạn bằng các action tiếp theo.

Hiệu chỉnh độ tối, màu sắc và độ sâu bằng cách trải nghiệm sâu hơn với Adjustment Layers tự động tạo khi bạn nhấp play cái action này.

Dưới đây là kết quả cuối cùng của việc sử dụng hiệu ứng trong photoshop action để tạo hiệu ứng cinematic (hiệu ứng điện ảnh).

Cinematic Photoshop Action from GraphicRiver [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop action – hiệu ứng cinematic

Bạn có thể tìm kiếm thêm các mẫu Cinematic Action tại đây!

[60s_Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn nhanh trên Secret. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong [60s_Tuts] — đủ để kích thích sự thích thú của bạn.

– Edit by Secret Team
– Translate by Tutsquick Team
– Source by Tutsplus

Comments
Loading...