[60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

0
Chào mừng đến với loạt bài mới của chúng tôi – [60s_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật mới chỉ trong 60s!
hiệu ứng trong photoshop - banner youtube [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Hiệu ứng trong photoshop – Tạo Banner Youtube

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo hiệu ứng trong photoshop với chủ đề là một Banner Youtube đơn giản bằng cách sử dụng kho hình ảnh và công cụ cơ bản trong Adobe Photoshop.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

  • Background: New York City
  • Stock: Skyscraper, Skyscraper 2, Skyscraper 3
  • Image: Montana Moutain

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

Hiệu ứng trong photoshop – cách tạo Banner Youtube

Bước 1

Bắt đầu bằng tạo một tài liệu mới đặt tên là Banner Youtube với kích thước 2560 x 1440 px trong Photoshop với cấu hình sau. Thiết lập Background Fill Color #333333.

Setting a New Document [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 2

Thêm background và điều chỉnh kích thước của “Banner Youtube”. Sau đó Rasterize layer (right click > Rasterize layer) và chuyển màu hình ảnh sau đó (Shift-Command-U).

Placing the background in the canvas [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 3

Thêm Layer Mask từ bảng Layers và áp dụng hiệu ứng Radial Gradient với Gradient Tool (G) sử dụng màu đen ở trước. Sau đó thiết lập Opacity trên layer là 80%.

Applying a mask with gradient fill [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 4

Hãy tạo ra các hộp để đặt những hình ảnh. Vẽ một hình chữ nhật với công cụ Rectangle Tool (U) và thiết lập các độ dày Stroke 20 px; fill màu sắc bất kỳ.

Creating the first portrait with a rectangle [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 5

Áp dụng hiệu ứng Drop Shadow với hình chữ nhật bằng cách sử dụng các tùy chọn Blending, sử dụng các giá trị sau:

Setting the layer style of the rectangle [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 6

Import stock đầu tiên và đặt nó lên hình chữ nhật. Rasterize ảnh (Layer > Rasterize > Layer) và sau đó giảm độ bão hòa layer (Shift-command-U).

Placing the first image stock in the portrait [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 7

Bây giờ tạo Clipping Mask với hình chữ nhật bên dưới (right click > Create Clipping Mask) vào trong hộp.

Creating a clipping mask [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 8

Vẽ một hình chữ nhật xung quanh khung với Stroke dày 1 px (#FFFFFF) và no fill. Sau đó Group các hình chữ nhật, hình ảnh và khung (Command-G).

Adding final details in the portrait [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 9

Thực hiện sáu bản sao của bức chân dung (Command-J) và đặt phần còn lại của những ảnh stock trong mỗi bức chân dung. Sau đó Rotate và đặt chúng như hiển thị trong hình dưới đây.

Hãy đảm bảo dựng khung những hình ảnh trong hộp và giảm độ bảo hòa chúng.

Duplicating portraits in the banner [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 10

Tạo tiêu đề văn bản gọi là “TRAVELCITY” với công cụ Horizontal Type Tool (T) và áp dụng Bold thành từ “CITY“.

Adding a text title [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 11

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) và vẽ một khung dày 5 px xung quanh tiêu đề văn bản, để mở góc trên bên phải. Sau đó vẽ một đường chéo với một Stroke dày10 px.

Drawing a frame around of the text title [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Bước 12

Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra phong cách Vignette. Để thực hiện, tạo một layer Gradient từ bảng Layers bằng cách sử dụng màu đen như trước, và áp dụng các cài đặt sau.

Adding a vignette [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với chủ đề tạo Banner Youtube!!

YouTube Banner Photoshop Tutorial [60s_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Tạo banner youtube

[60s_Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn nhanh trên Secret. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong [60s_Tuts] — đủ để kích thích sự thích thú của bạn.

– Edit by Secret Team
– Translate by Tutsquick Team
– Source by Tutsplus

Comments
Loading...