[Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật Photoshop mới!
Final product image [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một hiệu ứng chữ đầy màu sắc và sáng bóng trong Adobe Photoshop bằng cách sử dụng hai layer styles.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

 • Font: Lobster 1.4
 • BackgroundGraphic

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác từ Graphic.com.vn.

1. Tạo Layer Styles

Bước 1

Đi tới File > Open và mở background ảnh.

Background image [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 2

Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T) với các cài đặt:

 • Font: Lobster 1.4
 • Size: 210 pt
 • Anti-Aliasing mode: Sharp
 • Color: White #ffffff
Horizontal Type Tool and its settings [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 3

Viết Shiny và đặt nó vào giữa tài liệu.

Để layer ở trung tâm, nhấn Control-A để chọn tài liệu, và sau đó chọn công cụ Move Tool (V) và nhấp chuột vào biểu tượng Align Vertical Center và Align Horizontal Center.

Aligning the layer [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 4

Nhấp đúp vào layer Shiny để mở cửa sổ Layer Style.

Tự do bật và tắt các hiệu ứng sau để xem những gì đã thay đổi. Hãy bắt đầu với Gradient Overlay; bằng cách này bạn có thể nhìn thấy tốt hơn những gì đang xảy ra.

Thêm Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Normal
 • Dither: Unchecked
 • Opacity: 100%
 • Reverse: Unchecked
 • Style: Linear
 • Align with Layer: Checked
 • Angle: 90º
 • Scale: 100%

Click vào thanh Gradient và tạo một gradient với các cài đặt này:

 • First Stop Color: #ffc600
 • First Stop Position: 0%
 • Second Stop Color: #f8e45f
 • Second Stop Position: 100%
Gradient Overlay settings [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 5

Thêm Bevel & Emboss với các cài đặt này:

 • Style: Emboss
 • Technique: Smooth
 • Depth: 286%
 • Direction: Up
 • Size: 10 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 96º
 • Altitude: 16º
 • Gloss Contour: Bấm vào ô Contour và tải các tập tin Shiny Contour.shc (zip file)
 • Anti-Aliased: Checked
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Mode Color: #ffee93
 • Highlight Mode Opacity: 67%
 • Shadow Mode: Normal
 • Shadow Mode Color: #190a20
 • Shadow Mode Opacity: 9%
Bevel and Emboss settings [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 6

Thêm một Stroke với những cài đặt này:

 • Size: 4 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Overprint: Unchecked
 • Fill Type: Color
 • Color: #7344ac
Stroke settings [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 7

Thêm Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #ae00f6
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 120º
 • Distance: 5 px
 • Spread: 100%
 • Size: 5 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked
Drop Shadow settings [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Ảnh của bạn nên trông như thế này:

How the image should look [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 8

Chọn layer Shiny và nhấn Command-J/Ctrl-J để nhân đôi nó. Sau đó, nhấp chuột phải và chọn để đổi tên nó thành Shiny TOP.

Renaming the layer [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 9

Nhấp chuột phải vào layer Shiny TOP và chọn Clear Layer Style. Sau đó nhấp đúp vào layer để mở cửa sổ Layer Style.

Thêm Bevel & Emboss với các cài đặt này:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 551%
 • Direction: Up
 • Size: 16 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 96º
 • Altitude: 16º
 • Gloss Contour: Cove – Shallow
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Mode Color: #ffee93
 • Highlight Mode Opacity: 67%
 • Shadow Mode: Normal
 • Shadow Mode Color: #190a20
 • Shadow Mode Opacity: 9%
Bevel and Emboss settings [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 10

Thêm Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #bf8c01
 • Opacity: 21%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: -45º
 • Distance: 5 px
 • Choke: 0%
 • Size: 5 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
Inner Shadow settings [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 11

Thêm Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Dither: Unchecked
 • Opacity: 100%
 • Style: Linear
 • Align with Layer: Checked
 • Angle: 90º
 • Scale: 100%

Click vào thanh Gradient và thực hiện một gradient với các cài đặt:

 • First Stop Color: #a5a5a5
 • First Stop Position: 4%
 • Second Stop Color: #ffffff
 • Second Stop Position: 27%
 • Third Stop Color: #e2e2e2
 • Third Stop Position: 74%
 • Fourth Stop Color: #b2b2b2
 • Fourth Stop Position: 100%
Gradient Overlay settings [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 12

Thêm Outer Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Screen
 • Opacity: 75%
 • Noise: 0%
 • Color: #eac919
 • Technique: Softer
 • Spread: 0%
 • Size: 0 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Range: 50%
 • Jitter: 0%
Outer Glow settings [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 13

Thêm Drop Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Exclusion
 • Color: #1eff00
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 120º
 • Distance: 3 px
 • Spread: 100%
 • Size: 3 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Checked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked

Sau đó nhấp OK.

Drop Shadow settings [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 14

Bây giờ giữ phím Command/Ctrl và nhấp chuột vào layer Shiny và Shiny TOP để chọn cả hai. Sau đó nhấn Command-G/Control-G để nhóm các layer.

Grouping the layers [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Bước 15

Nhấp đúp chuột vào nhóm layer để mở cửa sổ Layer Style.

Thêm Drop Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 30%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 120º
 • Distance: 3 px
 • Spread: 39 %
 • Size: 5 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Checked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked

Sau đó, nhấp OK.

Và kết quả là:

Final result [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

Chúc mừng bạn đã hoàn thành!!

Final result [Ps_Tuts] Tạo Hiệu Ứng Chữ Màu Sắc Và Sáng Bóng Trong Adobe Photoshop

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Ps, iD, Ai, Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...