[60s_Tuts] Tạo Lại Vòng Hoạt Động Của Apple Watch Trong Sketch

Chào mừng đến với loạt bài mới của chúng tôi – [60s_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật mới chỉ trong 60s!

[60s_Tuts] Tạo Lại Vòng Hoạt Động Của Apple Watch Trong Sketch

Trong bài này, chúng tôi sẽ giải thích cách tạo lại, vòng hoạt động mà bạn thấy trên Apple Watch, sử dụng Sketch.

Vòng hoạt động

Hãy xem những gì chúng ta đang nhắm đến ở đây. Tấm hình này được chụp từ trang www.apple.com và biểu diễn các vòng trong ngữ cảnh:

[60s_Tuts] Tạo Lại Vòng Hoạt Động Của Apple Watch Trong Sketch

1. Artboard

Bắt đầu với một artboard hình vuông 521px; có một thiết lập sẵn cho nó.

[60s_Tuts] Tạo Lại Vòng Hoạt Động Của Apple Watch Trong Sketch

Thêm một màu nền đen tự nhiên (#000000) sau đó thêm một đối tượng hình tròn 300px vào giữa. Đường tròn này không có một fill (phần tô màu), nhưng hãy cho nó một stroke (nét vẽ) sặc sỡ 25px.

2. Các vòng

Nhân đôi vòng tròn đầu tiên, sau đó thay đổi kích thước của nó bằng cách trừ 52px khỏi chiều rộng của nó. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhập chính xác 300-52 vào trong trường size và Sketch sẽ tính toán cho bạn.

Canh giữa nó với vòng tròn đầu tiên.

[60s_Tuts] Tạo Lại Vòng Hoạt Động Của Apple Watch Trong Sketch

Tô màu lại cho nó, sau đó lặp lại bước trên cho vòng tròn thứ ba.

Nhóm ba vòng tròn lại với nhau và đặt tên nhóm thứ gì đó đại loại như “back”. Nhân đôi nhóm và đặt tên nó là “front”. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc trên nhóm ở trên, vì vậy bạn có thể ẩn cái ở phía dưới.

3. Phân đoạn nó

Để tạo cho các vòng một hiệu ứng “thanh tiến trình” chúng ta sẽ sử dụng một stroke dash (nét đứt). Sketch có một thủ thuật cho điều này: chúng ta sẽ yêu cầu nó tính toán chính xác đường kính của hình tròn bằng cách nhân chiều rộng (300px) với pi π. Nhập công thức 300*3.14159265359 vào trong trường nhập liệu Gap của bảng Borders và hình tròn sẽ biến mất một cách hiệu quả. Điều này là bởi vì khoảng cách giữa các dấu gạch của stroke bao gồm toàn bộ đường kính của hình tròn. Bằng cách tăng độ dài sự đo lường Dash (vạch), chúng ta sẽ thấy vòng tròn bắt đầu xuất hiện trở lại.

sketch loves math [60s_Tuts] Tạo Lại Vòng Hoạt Động Của Apple Watch Trong Sketch

Với điều đó đã được thực hiện xong, một lần nữa trong bảng Borders, bo tròn điểm đầu cuối của stroke:

[60s_Tuts] Tạo Lại Vòng Hoạt Động Của Apple Watch Trong Sketch

Cuối cùng vào Layer > Transform > Flip Vertical để lật vòng tròn xung quanh vì thế nó bắt đầu tại không độ.

4. Mang nhóm nằm dưới trở lại

Với các vòng tròn ở trên đã hoàn tất, hãy làm cho nhóm ở dưới xuất hiện một lần nữa, và nhấn 1 để giảm opacity xuống 10%.

[60s_Tuts] Tạo Lại Vòng Hoạt Động Của Apple Watch Trong Sketch

5. Các biểu tượng

Tất cả những thứ còn lại cần phải làm là thêm các biểu tượng vào các điểm cuối của stroke. Tạo một artboard 16px, và tạo bất kỳ kiểu biểu tượng mà bạn cần.[60s_Tuts] Tạo Lại Vòng Hoạt Động Của Apple Watch Trong Sketch

Như vậy là đã hoàn thành !!

[60s_Tuts] Tạo Lại Vòng Hoạt Động Của Apple Watch Trong Sketch

 

[60s_Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn nhanh trên Secret. Chúng tôi cố gắng giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong [60s_Tuts] — đủ để kích thích sự thích thú của bạn.

– Edit by Secret Team
– Translate by Tutsquick Team
– Source by Tutsplus

Comments
Loading...