[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - văn bản ánh sáng neon [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Hiệu ứng trong photoshop, hiệu ứng GlowGloss có thể giúp tạo ra đối tượng đẹp, sáng bóng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn thấy cách chỉnh sửa texture cho nền và sau đó sử dụng layer styles với công cụ Pen Tool để thêm vào văn bản ánh sáng neon rực rỡ và đường viền đơn giản lên nó.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

 • Font: Beon Medium
 • Image: BrickOldRounded0061 (2000×2328)
 • Patterns: Light Grunge Seamless Patterns Vol. 2

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Background

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 1500 x 950 px, và thiết lập Resolution 300.

Đi tới File > Place Embedded và mở ảnh theBrickOldRounded0061. Thay đổi kích cỡ theo ý bạn, và sau đó bấm vào phím Return để chấp nhận những thay đổi.

Place the Brick Texture [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Levels.

Levels [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng Clip adjustment to layer ở dưới bảng Properties và sau đó thay đổi giá trị Shadows thành 85.

Levels Values [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer một lần nữa và chọn Hue/Saturation. Nhấp vào biểu tượng Clip adjustment to layer ở dưới bảng Properties và sau đó thay đổi Saturation 11, và Lightness -83.

Hue Saturation [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

2. Hiệu ứng trong photoshop – tạo văn bản

Bước 1

Tạo văn bản trong All Caps, sử dụng font Beon Medium. Màu là #a33e88 Size 103 pt.

Create the Text [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 2

Nhân đôi layer văn bản và ẩn đi bằng cách nhấp vào biểu tượng mắt bên cạnh nó. Sau đó right-click vào bản sao và chọn Rasterize Type.

Những gì chúng ta sẽ làm tiếp theo là tách các chữ cái theo chiều dọc và đường chéo từ hàng ngang, để áp dụng hiệu ứng bằng cách sử dụng giá trị Angle khác nhau.

Rasterize Type [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 3

Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool (hoặc bất kỳ công cụ bạn thích), nhấp vào biểu tượng Add to selection trên thanh Options, và chọn tất cả các phần nằm ngang của các chữ cái.

Select Horizontal Parts [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 4

Đi tới Edit > Cut và sau đó Edit > Paste Special > Paste in Place. Điều này sẽ đặt những phần đã chọn trong một layer riêng biệt. Đặt tên layer là Vertical Horizontal.

Separate Vertical and Horizontal Parts [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 5

Thay đổi giá trị Fill của layer Vertical Horizontal 0.

Fill Value [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 6

Nhân đôi layer Vertical Horizontal hai lần, và sau đó đặt mỗi bộ layer trong một nhóm và đặt tên lần lượt là (Vertical/Horizontal).

Duplicate and Group Layers [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 7

Đặt nhóm Horizontal dưới nhóm Vertical.

Group Order [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

3. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế layer Original Horizontal

Nhấp đúp vào layer original Horizontal để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel & Emboss với các cài đặt:

 • Size: 10
 • Hủy đánh dấu Use Global Light
 • Angle: 0
 • Altitude: 70
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Shadow Mode – Opacity: 0%
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Đánh dấu Anti-aliased.
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 3

Thêm hiệu ứng Inner Shadow với những cài đặt:

 • Blend Mode: Screen
 • Color: #e658d4
 • Angle: 30
 • Distance: 0
Inner Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 4

Thêm hiệu ứng Inner Glow với những cài đặt:

 • Opacity: 85%
 • Color: #fe66f1
 • Source: Center
 • Size: 18
Inner Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 5

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Distance: 13
 • Size: 7
Drop Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Đây sẽ là layer đầu tiên của phần nằm ngang.

Styled Original Horizontal Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

4. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế Layer First Copy Horizontal

Nhấp đúp vào layer first copy Horizontal để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Size: 16
 • Đánh dấu Use Global Light 
 • Angle: -36
 • Altitude: 42
 • Contour: Cove – Deep
 • Đánh dấu  Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode – Opacity: 0%
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Contour: Cone – Inverted
 • Đánh dấu Anti-aliased 
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Điều nãy sẽ làm cho văn bản bóng thêm.

Styled First Copy Horizontal Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

5. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế layer Second Copy Horizontal

Nhấp đúp vào layer second copy Horizontal để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel và Emboss với các cài đặt:

 • Size: 16
 • Hủy chọn Use Global Light
 • Angle: 18
 • Altitude: 58
 • Contour: Half Round
 • Đánh dấu Anti-aliased 
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode – Opacity: 0%
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Contour: Sawtooth 2
 • Đánh dấu Anti-aliased
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 3

Thêm hiệu ứng Inner Glow với những cài đặt:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Noise: 5%
 • Color: #ffdcfa
 • Source: Center
 • Size: 38
Inner Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 4

Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Color: #7f2d65
 • Size: 15
Outer Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Đây sẽ là style layer final horizontal, thêm nhiều bóng hơn và phát sáng.

Styled Second Copy Horizontal Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

6. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế layer Original Vertical

Bước 1

Right-click vào layer original Horizontal, choose Copy Layer Style và sau đó right-click vào layer Vertical và chọn Paste Layer Style.

Nhấp đúp vào layer original Vertical để điều chỉnh giá trị Angle Altitude của hiệu ứng Bevel and Emboss bằng cách thay đổi lần lượt là 90 74.

Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 2

Đối với Inner Glow, chỉ thay đổi Size là 15.

Inner Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Đây sẽ là hiệu ứng điều chỉnh để phù hợp với phần thẳng đứng và đường chéo.

Modified Style for the Original Vertical Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

7. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế layer First Copy Vertical

Copy và paste Layer first copy Horizontal của layer style là first copy Vertical, và sau đó nhấp đúp vào layer Vertical copy để thay đổi Angle -76, và Altitude 53 trên hiệu ứng Bevel & Emboss.

Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Đó là đối với layer copy đầu tiên.

Modified Style for the First Copy Vertical Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

8. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế Layer Second Copy Vertical

Copy và paste layer style của layer second copy Horizontal thành layer second copy Vertical, và sau đó nhấp đúp vào layer Vertical copy 2 để thay đổi Angle -82, và Altitude 53 của hiệu ứng Bevel and Emboss.

Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Đó là thiết kế của hai phần văn bản.

Modified Style for the Second Copy Vertical Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

9. Hiệu ứng trong photoshop – thêm ánh sáng và tạo đường chéo

Bước 1

Tạo một layer mới bên dưới layer văn bản gốc bị ẩn, gọi nó là Background Light và thay đổi chế độ Blend Mode sang Linear Light.

Thiết lập Foreground color là  #98338b, chọn công cụ Brush Tool và chọn cọ lớn, mềm và mũi tròn. Sau đó nhấp một lần để thêm điểm màu phía sau văn bản (không nhấp chuột và kéo, chỉ cần chấm màu).

Add Background Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 2

Tạo một layer mới bên dưới layer Background Light và gọi là Cable. Chọn công cụ Pen Tool và chọn tùy chọn Path trong thanh Options.

Những gì bạn sẽ phải làm tiếp theo là tạo ra đường path, chỗ mà bạn muốn thêm đường chéo. Bạn có thể nhấp vào để thêm góc điểm neo, và nhấp chuột và kéo để tạo ra đường cong. Hãy nhớ rằng đường path tạo ra không hoàn hảo, bạn có thể chọn công cụ Direct Selection Tool vào bất kỳ lúc nào để điều chỉnh các điểm neo hoặc hướng các móc.

Create the Cable Paths Using the Pen Tool [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 3

Để tách các đường path, nhấn và giữ phím Command, và nhấp vào bên ngoài đường path mà bạn đã tạo xong để không được kết nối với đường path bạn tạo sau.

Separating the Paths [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 4

Hãy dành thời gian cho bước này để có kết quả thật gọn gàng.

Finish Creating the Paths [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 5

Chọn công cụ Brush Tool, và sau đó mở bảng Brush (Window > Brush), và chọn cọ cứng tròn với chóp 7 px, Spacing thiết lập là 1.

Brush Settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 6

Thiết lập màu Foreground #252525, chọn công cụ Direct Selection Tool, nhấp phải vào path và chọn Stroke Path.

Stroke Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 7

Chọn Brush từ trình đơn Tool thả xuống và hủy đánh dấu Simulate Pressure.

Stroke Path Box [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 8

Đây sẽ là stroke path. Nhấn phím Return để thoát khỏi work path.

Stroked Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

10. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế đường chéo

Nhấp đúp vào layer Cable để áp dụng theo style sau:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Đánh dấu Anti-aliased 
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Color: #ec6ab7
 • Opacity: 24%
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Đánh dấu Anti-aliased
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 3

Thêm Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Multiply
 • Pattern: 8
Pattern Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 4

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 60%
 • Distance: 13
 • Size: 10
Drop Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Đây sẽ là style đường chéo.

The Styled Cable [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

11. Hiệu ứng trong photoshop – tạo đầu nối

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool và tạo hình chữ nhât kích thước 11 x 15 px.

Create a Rectangle [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 2

Chọn công cụ Add Anchor Point Tool và nhấp vào thêm hai điểm ở giữa của cả hai bên theo chiều dọc hình chữ nhật.

Add Anchor Points [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 3

Chọn công cụ Direct Selection Tool, nhấp chuột và kéo để chọn điểm trung tâm mà bạn thêm vào, và sau đó bấm phím mũi tên trái một lần để di chuyển chúng 1 px sang bên trái.

Move Anchor Points [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 4

Nhân đôi layer Rectangle và đi tới  Edit > Transform > Rotate 90° Clockwise. Đổi tên layer hình chữ nhật để là H (cho layer Horizontal) và V (cho layer Vertical).

Duplicate and Rename Rectangle Layers [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

12. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế đầu nối

Nhấp đúp vào layer H để áp dụng theo style sau đây:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Opacity: 42%
 • Nhấp vào hộp Gradient tạo gradient bằng cách sử dụng màu #151515 trái, #6d6d6d ở trung tâm, và #161616 ở bên phải.
Gradient Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 2

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Opacity: 60%
 • Distance: 13
 • Size: 10
Drop Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Đây sẽ là style của đầu nối nằm ngang.

Styled Horizontal Clip [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 3

Copy và paste layer H vào layer V, và sau đó nhấp đúp vào layer V để thay đổi giá trị Angle 0 trên Gradient Overlay.

Gradient Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Bước 4

Tiếp theo, nhân đôi và đặt các layer clip tại vị trí bất kỳ để thêm đầu nối và đường chéo đã tạo.

Duplicate and Place Clips [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

13. Hiệu ứng trong photoshop – thêm nhiều hơn một layer màu

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer và chọn Solid Color. Sử dụng màu #a34799, đặt adjustment layer dưới layer Cable và thay đổi chế độ Blend Mode sang Vivid Light. Điều này sẽ áp dụng màu cho những viên gạch phía sau văn bản, và tăng cường độ rực rỡ và ánh sáng của kết quả cuối cùng.

Solid Color Adjustment Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng văn bản ánh sáng Neon!!

hiệu ứng trong photoshop - văn bản ảnh sáng neon [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản ánh sáng Neon

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...