[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - chữ bê tông nóng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Hiệu ứng trong photoshop – chữ bê tông nóng

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra hiệu ứng trong photoshop với chủ đề chữ bê tông nóng bằng cách sử dụng hai layer để có được điểm ảo trong Adobe Photoshop. Hãy cùng bắt đầu nào!

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

  • Pattern: concrete01
  • Font: Stonecross

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Background

Bước 1

Cài pattern file có tên là concrete01.

Bước 2

Tạo New document (File > New) trong Photoshop. Thiết lập Width là 600 px và Height là 500 px. Độ phân giải phải là 72 ppi.

Create a new document [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 3

Chọn Background và nhân đôi nó (đi tới Layer > Duplicate Layer > OK). Đặt lại tên new layer như Background Pattern.

Layer Background Pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 4

Để thêm texture, đi tới Layer và mở cửa sổ Layer Style. Chọn Pattern Overlay, chọn concrete01.pat từ danh sách, và sau đó nhấn OK.

Pattern Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Background Pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 5

Đi tới Color Overlay bên trong cửa sổ Layer Style và áp dụng theo các cài đặt.

Color Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Dark Background Pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 6

Bây giờ chúng ta sẽ thêm ánh sáng màu đỏ sáng để tạo hiệu ứng phản chiếu nóng trong nền. Đi tới Layer Style > Bevel & Emboss và thiết lập những giá trị này.

Red Bevel Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

2. Hiệu ứng trong photoshop – tạo văn bản

Bước 1

Gõ từ Saint hoặc bất kỳ, sử dụng phông chữ Stonecross. Thiết lập  Font Size là 130 ptLeading là Auto và Tracking là 20 pt. Để chất lượng tốt nhất, thay đổi chế độ anti-aliasing mode sang Sharp. Đặt lại tên layer ‘SAINT a’.

Bước 2

Nhân đôi chữ và đặt lại tên new layer ‘SAINT b’ như hiển thị bên dưới. Ẩn ‘SAINT b’ layer để làm việc thoải mái hơn, vì chúng ta chưa sử dụng layer này.

Duplicate the text layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 3

Sử dụng công cụ Move Tool, chọn hai text layerbackground layer, và sau đó click lệnh canh chỉnh Align Horizontal Center và Align Vertical Center trên menu để canh giữa nó.

Plain text WIP [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

3. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế Main Layer

Bước 1

Chọn SAINT a layer và đi tới Layer > Layer Style > Pattern Overlay. Click vào ô Pattern, chọn concrete01 từ danh sách (chúng ta sử dụng cùng background pattern), và thiết lập Scale to 50%. Bây giờ nó trông giống bê tông thật hơn.

Text Pattern Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Text Pattern Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 2

Để có góc nhìn cạnh xiên, đi tới cửa sổ Layer Style và chỉnh sửa các thiết lập của Bevel & Emboss và Contour như hiển thị bên dưới.

Bạn sẽ cần phải tạo ra hai đường viền cong tùy biến để tạo hiệu ứng thể tích. Làm theo ảnh và sử dụng các giá trị hiển thị trong cột phải.

Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng
Contour of Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng
Beveled text [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 3

Để làm sáng những ký tự, chúng ta sẽ sử dụng một Gradient .  Chọn Gradient Overlay từ cửa sổ Layer Style và thiết lập các giá trị như hiển thị bên dưới.

Thủ thuật: Để tạo ra một điểm Gradient mới, bạn phải nhấp vào bên dưới thanh Gradient. Nhấp vào mỗi color stops cho phép bạn chỉnh sửa LocationColor.

Gradient Overlay to light on the letters [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng
Hot Concrete [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 4

Đi tới Layer Style > Satin và sử dụng theo các cài đặt để làm sáng văn bản.
Contour là một đường cong mặc định tên Cove – Deep.

Brighten up the text by Satin [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng
Brighten up the text [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 5

Bây giờ, chúng ta sẽ tăng cường hiệu ứng bằng việc thêm ánh lửa sáng chói. Đi tới Layer Style > Inner Glow và thiết lập theo các giá trị.

Shiny glow with Inner Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng
Concrete even more hot [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 6

Chúng ta cần thêm một vài bóng để tách văn bản từ Background. Đi tới Layer Style > Outer Glow và sử dụng các cài đặt hiển thị bên dưới.

Some shadows [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng
Outer Glow as a shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

4. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế Second Layer

Bước 1

Bây giờ, chúng ta sẽ làm việc với second layer đặt tên ‘SAINT b’, vì vậy chắc chắn mở nó lên! Trong bước này, chúng ta phải đạt được một điểm ảo giữa. Đi tới cửa sổ Character và thay đổi giá trị Horizontally Scale lên 97% như hiển thị bên dưới:

The second layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 2

Đi tới Layer > Layer Style > PatternOverlay và chọn concrete01 pattern để kết hợp cả hai texture của các layer. Thiết lập Scale là 50%.

Pattern Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Second layer now with pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 3

Để có màu sắc các cạnh bốc cháy, bạn phải đi tới Layer Style và chỉnh sửa Color Overlay, sử dụng theo các giá trị sau.

Turn red the second layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng
3D look [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 4

Chọn Stroke từ cửa sổ Layer Style và thiết lập Position như Outside và Fill Type như Color,

Add some color stroke [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng
Shiny stroke [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 5

Chúng ta sẽ thêm một vài bóng để tách chữ từ Background. Đi tới Layer Style > Drop Shadow và chọn các giá trị hiển thị trong ảnh bên dưới.

Separate the text from the background [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng
Close to the end [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Bước 6

Trong bước cuối cùng này, chúng ta sẽ làm nổi bật các cạnh nóng bằng cách thêm hiệu ứng Outer Glow. Đi tới Layer Style > Outer Glow và chỉnh sửa theo các cài đặt. Contour được mặc định tên Cone.

Hot edges [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng
Final step [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng văn bản chữ bê tông nóng!!

 

hiệu ứng trong photoshop - chữ bê tông nóng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ bê tông nóng

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...