[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng con dấu

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo hiệu ứng trong photoshop. Và chủ đề của hôm nay là hiệu ứng con dấu. Chúng ta sẽ biết được cách chuyển bất kỳ ảnh nào thành con dấu nhanh chóng chỉ trong vài bước.

Tài Nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

  • Texture: Grunge Stained Paper
  • Brushes: Rubber Stamp Photoshop, Old Envelope Stamp, Grunge Photoshop
  • Circle Photoshop Shapes
  • Image: Man Portrait Stock
  • Font: Intro Type

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác tại Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – cách tạo Grunge Paper Background

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 850 x 550px. Đương nhiên, bạn có thể sử dụng tập tin PSD có kích thước khác nhưng phải điều chỉnh kích thước phù hợp với bài hướng dẫn này.

Thêm Grunge Stained Paper Texture trong layer mới.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước 2

Đi đến Layer > New Adjustment Layer và thêm Gradient Map. Màu sử dụng cho gradient map là #7a6849 #fffbf7.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Thật đơn giản phải không nào? Bạn đã thực hiện xong bước đầu tiên để tạo hiệu ứng trong photoshop rồi đấy!

2. Hiệu ứng trong photoshop – cách tạo hình dạng con dấu

Bước 1

Chọn công cụ Ellipse Tool. Giữ phím Shift trong khi bạn vẽ, để tạo ra một vòng tròn hoàn hảo. Đặt tên layer này là Circle 1.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước 2

Nhấn Command/Control-J để nhân đôi layer Circle 1 ba lần, và đặt tên các layer là Circle 2Circle 3, và Circle 4.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Thiết lập Fill của layer Circle 1 xuống 0% và thêm Stroke 6 px, màu #000000.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu
hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước 3

Đối với layer Circle 2 nhấn Command/Control-T để điều chỉnh hình. Đảm bảo nhấp vào nút Maintain Aspect Ratio và điều chỉnh lên 95%.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Thiết lập Fill của layer Circle 2 là 0% và thêm Stroke với 4px, màu #000000.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu
hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước 4

Đối với layer Circle 3, nhấn Command/Control-T để điều chỉnh hình dạng. Chắc chắn nhấp vào nút Maintain Aspect Ratio và điều chỉnh thành 75%.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Thiết lập  Fill của layer Circle 3 là 0% và thêm Stroke với 6px, màu #000000.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước 5

Đối với layer Circle 4, nhấn Command/Control-T để điều chỉnh hình dạng. Chắc chắn nhấp vào nút Maintain Aspect Ratio và điều chỉnh thành 75%.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Thiết lập  Fill của layer Circle 4 là 0% và thêm Stroke với 4px, màu #000000.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước 6

Tải Circle Photoshop Shapes và nạp tập tin CSH vào Photoshop. Đi tới Edit > Preset Manager và chọn Preset Type > Custom Shapes. Nhấp vào nút Load để nạp tập tin CSH.

Thiết lập Foreground color là #000000.Chọn công cụ Custom Shape Tool và chắc chắn là bạn đã đánh dấu tùy chọn Defined Proportions. Đối với hướng dẫn này, tôi đã sử dụng hình dạng số 17, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ hình dạng nào mà bạn thích.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

3. Hiệu ứng trong photoshop – cách thêm chữ vào con dấu cao su

Nhấp vào Vector Mask Thumbnail của layer Circle 3. Chọn công cụ Horizontal Type Tool và di chuyển trực tiếp lên đường tròn. Con trỏ sẽ thay đổi thành một dòng gợn sóng.

Tôi đã sử dụng phông Intro và màu #000000 cho văn bản. Bạn có thể sử dụng phông và màu khác.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

4. Hiệu ứng trong photoshop – cách tạo bức ảnh với hiệu ứng con dấu

Bước 1

Thêm ảnh Man Portrait vào layer mới.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước 2

Nhấn giữ phím Control và nhấn vào Vector Mask Thumbnail của layer Circle 4 để tạo một lựa chọn.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Nhấp vào nút Add Layer Mask từ tab Layers để thêm một mặt nạ cho layer Man Portrait 

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước 3

Đảm bảo rằng màu Foreground được thiết lập là #000000 và Background là #ffffff, nếu không hiệu ứng ảnh tiếp theo trông không được bình thường.

Đi tới Filter > Sketch > Stamp và thiết lập Light/Dark Balance thành 4 và Smoothness 1.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước 4

Mở cửa sổ Layer Style của layer Man Portrait. Thanh trượt Blend If ở phía dưới của hộp thoại này. Sử dụng thanh trượt gọi là This Layer để loại bỏ màu trắng. Đơn giản chỉ cần kéo thanh trượt bên phải lên 180 để ẩn màu trắng.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Nhấp phải vào layer Man Portrait và chọn Convert to Smart Object.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

5. Hiệu ứng trong photoshop – cách thêm hiệu ứng Grungy

Bước 1

Chọn tất cả các layer con dấu (các layer Circle, layer Text và layer Man Portrait), nhấp phải vào các layer và chọn Convert to Smart Object.

Thêm Layer Mask vào Man Portrait Smart Object. Chọn công cụ Brush Tool và thiết lập Brush Size khoảng 800 px. Ngoài ra, thiết lập Foreground Color là #000000. Sử dụng Grunge Photoshop Brushes để tạo hiệu ứng con dấu grungy; hãy sử dụng những cọ khác nhau.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước 2

Chọn layer mới và đặt tên Stamp Lines. Chọn công cụ Brush Tool và Rubber Stamp Photoshop Brushes, sử dụng cọ stamp-lines.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Thêm Layer Mask vào layer Stamp Lines. Một lần nữa, hãy sử dụng Grunge Photoshop Brushes để tạo hiệu ứng con dấu grungy và cũng làm ẩn một vài phần của stamp lines

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

6. Hiệu ứng trong photoshop – cách tạo một con dấu cao su nhiều màu

Nếu bạn muốn tạo một con dấu cao su nhiều màu, bạn có thể thêm layer style với chọn lựa Color Overlay vào Man Portrait Smart Object, sử dụng màu #d9a4ae, hoặc thêm màu khác cho layer bên trong Smart Object.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Bước chỉnh sửa cuối cùng, tạo một layer mới và đặt tên là Old Envelope Stamp Brushes. Bạn có thể sử dụng công cụ Old Envelope Stamp Brushes để thêm hiệu ứng phong bì cũ. Sử dụng màu #b24659 #b24659 để thêm con dấu khác.

hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

Chúc mừng bạn đã hoàn thành cách tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng con dấu rồi đấy!!
hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng con dấu [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng con dấu

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Ps, iD, Ai, Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...