[Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật Photoshop mới!
Final product image [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Hướng dẫn này không sử dụng phiên bản mới nhất của Adobe Photoshop nhưng kỹ thuật và quy trình của nó vẫn còn phù hợp. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra văn bản hay cách sử dụng tính năng 3D của Photoshop như là một trợ giúp. Hãy bắt đầu nào!

Tài nguyên

Các tài nguyên mà bạn cần cho hướng dẫn này đơn giản chỉ là những bức na3h liên quan đến vụ mùa thu hoạch, cánh đồng, bầu trời và cỏ khô.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác từ Graphic.com.vn.

1. Cách tạo layer và layout cơ bản

Bước 1

 • Mở ảnh đã tải về.
 • Đi tới Image > Image Size và thay đổi các tham số như trong hình dưới đây.
Create Basic Layers and Layout [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 2

Bây giờ bạn sẽ chuyển ảnh gốc thành một Smart Object. Bạn cần làm vậy để đảm bảo có thể phóng to ảnh sau này.

 • Mở Mini Bridge.
 • Điều hướng đến tập tin hình ảnh trên ổ đĩa của bạn.
 • Chạm và kéo nó lên nền.
 • Đổi tên thành  “Harvest_final”.
Create Basic Layers and Layout [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 3

Trong bảng Paths, tạo ra một Paths mới và đặt tên là “hay bale”. Kích hoạt công cụ Pen Tool (P) và vẽ một hình xung quanh hay bale. Tạo ra một Selection từ path này bằng cách chạm vào vòng tròn [1]. Ngoài ra, bạn có thể nhấn Command và nhấn vào hình nhỏ của Path để tạo một lựa chọn từ nó.

Create Basic Layers and Layout [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 4

Nhấn Command-J/Ctrl-J để tạo New Layer. Đặt tên là “Hay bale 1”.

Create Basic Layers and Layout [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 5

Nhân đôi (Duplicate) layer này hai lần (Command-J/Ctrl-J). Đặt chúng như hình chụp bên dưới bằng cách sử dụng Transform Tool (Command-T/Ctrl-T). Bạn có thể điều chỉnh vị trí sau.

Create Basic Layers and Layout [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

2. Cách chữ 3D Typography

Bước 1

Kích hoạt công cụ Type Tool và gõ “HARVEST” ở giữa khung hình. Thiết lập thuộc tính như hình bên dưới.

Create 3D Typography [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 2

Nhấn Command-T/Ctrl-T và thay đổi chữ cho vừa vặn với nền. Sau đó nhấn nút Right Mouse Button và chọn New 3D Extrusion from Selected Layer.

Create 3D Typography [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 3

Với việc chọn Scene trong bảng màu 3D, điều chỉnh vị trí chữ bằng cách sử dụng công cụ 3D. Vị trí của chữ được canh lề trái và phải cho đều nhau.

 • Sử dụng công cụ 3d để xác định vị trí các ký tự:
 • [1] Rotate sẽ cho phép bạn xoay đối tượng trên trục X, Y, và Z.
 • [2] Roll sẽ cho phép bạn xoay đối tượng trong không gian màn hình.
 • [3] Drag sẽ cho phép bạn để di chuyển các đối tượng trong tất cả các hướng.
 • [4] Slide sẽ làm cho các đối tượng gần hoặc xa hơn dựa trên trục XYZ của đối tượng được chọn.
 • [5] Scale sẽ làm cho đối tượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
Create 3D Typography [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 4

Thiết lập vị trí Environment như được hiển thị trong hình. Bạn có thể nhập giá trị trong các trường thích hợp để tăng tốc quá trình xử lý.

Create 3D Typography [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 5

Thiết lập Current View như hình bên dưới.

Create 3D Typography [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 6

Bạn có thể thay đổi Extrusion Depth bằng cách chọn đối tượng Mesh trong bảng điều khiển 3D.

Create 3D Typography [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 7

Chọn Light và trong bảng Properties palette bỏ chọn Shadow  [1]. Thay đổi tên của layer này là “HARVEST extrusion”.

Create 3D Typography [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 8

Lặp lại layer văn bản để mô phỏng cảnh ánh sáng mặt trời.

 • Nhân đôi layer văn bản.
 • Thay đổi tên thành “HARVEST shadow”.
 • Kéo chuột dưới layer “HARVEST extrusion”
 • Mở Shadow và điều chỉnh vị trí của nó bằng cách kéo nguồn ánh sáng nhỏ lại [3].
 • Cố gắng làm phù hợp với hướng của bóng tối trong bức tranh.
Create 3D Typography [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 9

Bây giờ chọn layer HARVEST extrusionRight Click Menu chọn Rasterize 3D.

Create 3D Typography [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

3. Cách điều chỉnh vị trí của các Hay Bale

Bước 1

Chọn layer “Harvest_final” [1] và làm ẩn nó. Sau đó chọn layer “Hay bale 1” [2] và nhấn Command-T/Ctrl-T để kích hoạt chuyển đổi. Di chuyển nó đến trước của chữ “S” như trong hình.

Adjust Placement of Hay Bales [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 2

Chọn layer “Hay bale 3” [1] và kéo nó dưới layer “HARVEST extrusion”. Nhấn Command-T/Ctrl-T để kích hoạt Free Transform. Di chuyển nó đằng sau chữ “T” như trong hình.

Adjust Placement of Hay Bales [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 3

Bây giờ chọn Layer “Hay bale 2” và nhấn Command-T/Ctrl-T để kích hoạt Free Transform. Di chuyển nó đến trước của ký tự “H” như trong hình.

Adjust Placement of Hay Bales [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 4

Tắt hiển thị layer “HARVEST shadow” [1]. Sau đó nhân đôi layer “Background” [2].

Adjust Placement of Hay Bales [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 5

Kích hoạt công cụ Clone Stamp Tool (S) và vẽ phần cỏ để ẩn các phần ảnh không cần thiết [1].

Adjust Placement of Hay Bales [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 6

Tiếp tục sơn cho đến khi phía trước bóng như trong hình.

Adjust Placement of Hay Bales [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 7

Chọn layer “Hay bale 2” và sơn với công cụ Clone Stamp Tool cho đến khi không có đường nối giữa kiện cùng các phần còn lại.

Adjust Placement of Hay Bales [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 8

Chọn layer “Hay bale 3” và sơn với công cụ Clone Stamp Tool cho đến khi không có đường nối giữa kiện và những phần còn lại.

Adjust Placement of Hay Bales [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 9

Chọn layer “Hay bale 1” và dùng công cụ Clone Stamp Tool sơn cho đến khi không có đường nối giữa kiện và phần còn lại.

Adjust Placement of Hay Bales [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

4. Cách tạo Texture cho chữ cái

Bước 1

Hãy chọn layer “Harvest_final” trong bảng điều khiển Layer và “hay bale” trong bảng điều khiển Path. Bấm Dashed Circle [1] để tạo một Selection và nhấn Command-J hai lần để tạo layer mới.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 2

Thay đổi tên của những layer thành  “Extrusion base” [1] và “Extrusion front” [2]. Đảm bảo rằng Extrusion base ở trên cùng của các layer.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 3

Chọn layer  “HARVEST extrusion”, kích hoạt Wand Tool (W) và click vào phía trước chữ HARVEST để tạo ra một Selection.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 4

Tắt hiển thị layer “HARVEST extrusion” và “Extrusion base”[1] Chọn layer “Front base” và kích hoạt layer Clone Stamp Tool (S).

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 5

Bắt đầu mô phỏng texture cho hay bale vào trước mỗi chữ cái.

 • Thiết lập Clone Scale lên 80% [1].  Bằng cách này, bạn tạo phối cảnh xa gần. Những Textures càng xa thì càng nhỏ hơn.
 • Chọn left Alt, nhấn giữa layer hay bale để thiết lập Clone Source.
 • Bắt đầu vẽ từ giữa của chữ “H”.
Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop
Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 6

Thay đổi vị trí Clone Source cho đến khi bạn vẽ chữ toàn bộ. Hãy chú ý đến các chi tiết. Clone bên trái của hay bale về phía bên trái của bức thư. Bằng cách này bạn sẽ tạo ra các chữ cái ấn tượng được làm từ cỏ khô và từ một hình xoắn ốc.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop
Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop
Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 7

Khi bạn hoàn thành, texture trông giống như thế này.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 8

Mô phỏng textures cho đến khi bạn lấp đầy chữ “V” với hay textures. Sau đó, trong bảng điều khiển Clone Source, thay đổi kích thước Clone Size lên 65% [1]. Phần còn lại của chữ HARVEST khoảng cách rất xa, do đó, các texture phải nhỏ hơn.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 9

Một lần nữa chọn left Option/Alt, nhấn ở giữa hay bale để thiết lập Clone Source và vẽ texture.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop
Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop
Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 10

Sau đó hãy tạo một hình chữ nhật Rectangular Selection (M) trên hay bale là nguồn mô phỏng.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 11

Nhấn Delete để loại những điểm ảnh không cần thiết.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 12

Mở hiển thị “Extrusion base”, kéo nó dưới layer “Front base”. Sau đó nhấn Command/Ctrl và nhấn thumbnail của layer “Harvest extrusion” để tạo một selection.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop
Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 13

Bây giờ bạn sẽ mô phỏng texture theo các chữ cái.

 • Chọn “Extrusion layer” [1].
 • Thiết lập Clone Scale lên 80% [2]. Để phù hợp với tỷ lệ texture từ các bước trước đó.
 • Với left Alt đã chọn, nhấn ở bên cạnh hay bale thiết lập Clone Source.
 • Bắt đầu vẽ chữ “H”.
Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 14

Thỉnh thoảng đôi lúc, thay đổi nguồn mô phỏng để phù hợp với texture gốc hay bale.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop
Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 15

Mô phỏng texture đối với phần còn lại của các chữ cái.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 16

Để tạo ra một đường viền sắc nét trong chữ cái “S/T”, tạo một Selection với công cụ Lasso Tool (L) trên phần trên của chữ “S” (xem hình), và đảo ngược (Invert) nó bằng cách nhấn Command-Shift-I/Ctrl-Shift-I. Làm việc cận cảnh để tinh chỉnh texture.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 17

Bây giờ tinh chỉnh texture trên chữ “S” để phù hợp với hình dạng của nó. Từng sợi cỏ khô nên hướng theo các cạnh của từng từ.

 • Với công cụ Polygonal Lasso (L) [1], tạo một selection trên chữ “S”, và lật nó bằng cách nhấn Command-Shift-I.
 • Lock Transparency trong layer “Extrusion base” [2].
 • Trong bảng điều khiển Clone Source, thay đổi góc quay thành 180° [3].
 • Lấy mẫu texture để tinh chỉnh giao diện của nó.
Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 18

Bây giờ Invert tùy chọn một lần nữa bằng cách nhấn Command-Shift-I/Ctrl-Shift-I [1], và sau đó nhấn Command-J/Ctrl-J để tạo ra một layer mới từ nó. Đặt tên là “S end” [2].

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 19

Sau đó tạo Rectangular Selection (M) trên hay bale là nguồn, và nhấn Delete.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 20

Thay đổi thứ tự layer như minh hoạ trong hình. Tạo nhóm khác nhau cho từng chữ. Để nhanh chóng tạo ra một nhóm, chọn layer và bấm Command-G/Ctrl-G. Kéo tất cả các layer chữ dưới layer “Hay bale 2”.

Create Textured Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

5. Cách tạo chữ đổ bóng

Bước 1

Chọn Smart object cho layer “Harvest_final” [1]. Trong bảng Paths, chọn “hay bale” và tạo ra lựa chọn từ path này. Giữ Command/Ctrl và nhấn vào hình nhỏ path để thực hiện một sự lựa chọn từ nó.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 2

Nhấn Command-J/Ctrl-J để tạo một layer mới và đặt tên là “3D shadow”. Kéo lớp này trên thư mục “Typography”.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 3

Kích hoạt công cụ Eraser Tool (E) và Delete nửa đầu phần cỏ hay bale.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 4

Bật hiển thị layer “HARVEST shadow” để xem bóng đổ vừa được tạo ra.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 5

Bây giờ nhấn Command-J/Ctrl-J để Duplicate layer [1] và kéo nó dưới layer “HARVEST shadow”. Sau đó nhấn Command-T/Ctrl-T để kích hoạt công cụ Transform Tool và di chuyển nó dưới chữ “A”.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 6

Khi bạn hài lòng với vị trí bóng đổ này, giữ Command/Ctrl và nhấn biểu tượng layer để tạo một tùy chọn [1]. Nhấn Command-C/Ctrl-C để sao chép nó.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 7

Nhấn Command-V/Ctrl-V để Paste pixel vào layer khác, và kích hoạt công cụ Transform Tool (Command-T/Ctrl-T). Đặt nó dưới chữ “R”.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 8

Một lần nữa, Paste pixel và di chuyển layer này dưới chữ “V”. Lặp lại quá trình này cho tất cả các ký tự có đổ bóng. Bạn sẽ tinh chỉnh chúng trong các bước tiếp theo.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 9

Chọn layer “3D Shadow” và di chuyển nó ra khỏi các ký tự để nhìn tốt hơn cho texture mẫu. Tắt hiển thị đối tượng 3d “HARVEST shadow”.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 10

Với công cụ Eraser Tool (E), xóa bất kỳ phần nào không đổ bóng trên mặt đất. Thực hiện đối với mỗi chữ.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 11

Chọn tất cả các layer bóng đổ và trộn chúng vào một layer. Để làm điều đó, nhấn Command-E/Ctrl-E với tất cả các layer được chọn [1]. Sau đó, với công cụ Eraser Tool (E), Delete những điểm ảnh không cần thiết [2] bắt đầu pha trộn bóng đổ vào mặt đất.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 12

Kích hoạt công cụ Clone Stamp Tool (S) và thiết lập lập như hiển thị trong hình. Bắt đầu vẽ bóng đổ.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 13

Cho đến khi bản sao được tạo bóng đổ trông thật. Lưu ý rằng, nhân bản các mảnh vỡ từ ảnh, bạn đang thêm rất đẹp và thực tế. Một số sợi cỏ khô gắn kết với những sợi khác và cạnh đổ bóng thì mờ và gồ ghề.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop
Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 14

Bây giờ với công cụ Rectangle Tool (M), chọn hay bale và nhấn Command-X/Ctrl-X để cắt (Cut) nó.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 15

Paste nó trên chữ và đặt tên layer này là  “Shadow top”.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 16

Bây giờ bạn sẽ Clone sợi hay bale một lần nữa. Những sợi đang ở phía trước của các chữ cái. Vì vậy, thêm chúng một cách cẩn thận cố gắng sao chép vị trí chỗ phần cỏ khô đang chạm vào phần rạ.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 17

Với công cụ Rectangular Marquee Tool chọn phần được sử dụng như phần nguồn và Delete nó.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 18

Phóng to để xem nếu bóng đổ trông thực tế. Hình ảnh của bạn sẽ trông giống như của tôi.

Create Shadow of Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

6. Cách tạo sợi cỏ thừa

Bước 1

Mở bảng cài đặt Brush và thay đổi Shape Dynamics như trên màn hình. Như trong bảng, tôi chọn Pen Pressure từ tùy chọn Control.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 2

Mở bảng cài đặt Brush và thay đổi màu Color Dynamics. Bằng cách này, Photoshop sẽ sử dụng Foreground color trên stroke đầu tiên và Background color trên stroke cuối cùng.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 3

Bây giờ thay đổi Transfer để điều chỉnh Opacity của stroke đơn.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 4

Lấy mẫu  Foreground Background Color với công cụ Eyedropper Tool. Tạo layer mới New Layer đặt tên là “Strays“.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 5

Bắt đầu vẽ với công cụ Brush Tool (B). Thiết lập kích thước nhỏ khoảng (2 pixels), thỉnh thoảng thay đổi thành 1 pixel để tạo sự khác nhau. Các stroke của cỏ khô trên các texture nên thêm một vài sợi theo những hướng khác nhau. Với cách này, các ký tự sẽ trông thật hơn.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 6

Bây giờ vẽ tất cả các ký tự.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 7

Bạn nên kết thúc giống như thế này.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 8

Bây giờ thêm layer khác tên là “Strays back”. Lần này, layer nên đặt dưới thư mục Typography. Vẽ vài sợi cỏ thêm ở phía sau các ký tự làm cho thêm sống động.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 9

Vẽ cho đến khi tất cả ký tự được làm “tưa” đều.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 10

Bây giờ, hãy xem các cạnh của các ký tự. Chọn layer “Font base”, thêm một mặt nạ vào nó, và sơn cho lấp đầy các cạnh với stroke gồ ghề.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop
Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 11

Mặt nạ của layer này nên làm như ảnh hiển thị bên dưới. Để hiển thị/ẩn nội dung của mặt nạ, giữ left Option/Alt và nhấn hình nhỏ của mặt nạ [1].

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 12

Giờ là lúc để tạo Mặt nạ cho thư mục Extrussion của các ký tự. Chọn layer “Extrusion base” và Add a Mask vào nó và sơn.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop
Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 13

Giờ là lúc để thêm layer mới để tạo ánh sáng mặt trời cho các ký tự. Tạo một New Layer và đặt tên “sun blast”. Tạo một Clipping Mask (để thực hiện, nhấn Alt và nhấp vào đường kẻ thẳng giữa các layer “Sun blast” và “Extrusion base”). Chọn màu #AD8144 và sơn ở hai bên rìa của các chữ cái. Nó là quan trọng để tạo nên mỗi stroke trong suốt khác nhau.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 14

Thêm một Mask vào layer và sơn stroke mô phỏng ánh sáng mặt trời chiếu từ phía sau các ký tự.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 15

Thay đổi Blending Mode [1] thành Soft Light. Bây giờ các ký tự đã sáng vàng hơn.

Paint Stray Strands of Hay [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

7. Cách thêm bóng đổ trên các chữ cái

Bước 1

Tạo một layer mới ở trên layer “S end”, và đặt tên là “S sh”. Tạo Clipping Mask (để thực hiện, hãy nhấn Alt và nhấp chuột vào đường giữa các layer). Thay đổi Blending Mode thành Multiply và sơn bóng nhẹ nhàng.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 2

Thêm một layer khác và đặt tên là “S sh dark”, và thay đổi Blending Mode thành Multiply. Sơn màu nâu sẫm màu hơn để màu chữ “S” tiệp với đất.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 3

Bây giờ tạo ra một layer “Shadow Low” ở trên layer “Front base”, thiết lập chế độ Blending Mode sang Multiply, và tạo bóng. Lần này, pha trộn giữa bóng tối trên các chữ và bóng tối trên mặt đất.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 4

Tạo một layer bóng đổ “T Sh” thiết lập Multiply và tạo một tùy chọn với công cụ Polygonal Lasso (L).

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 5

Sơn bóng như trong hình. Làm điều đó với hai đến ba stroke cho với ba đường khác nhau.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 6

Tạo một layer bóng đổ “S Sh” thiết lập Multiply, tạo một tùy chọn với công cụ Polygonal Lasso (L) và sơn bóng nhẹ nhàng.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 7

Tạo một layer bóng đổ khác “S Sh” và làm cho một tùy chọn. Tô màu nâu với công cụ Bucket Tool (G).

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 8

Trong tùy chọn thả xuống, đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius thành 4.8 Pixels.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 9

Thiết lập layer Blending Mode thành Multiply.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 10

Thêm layer khác “S sh top” thiết lập chế độ Multiply, tạo một tùy chọn với công cụ Polygonal Lasso (L) và sơn bóng.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 11

Thêm một layer khác “V sh” thiết lập chế độ Multiply và sơn bóng.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 12

Thêm một layer khác “R sh” thiết lập chế độ Multiply và sơn bóng.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 13

Thêm layer “A sh” thiết lập chế độ Multiply và sơn bóng.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Bước 14

Thêm một layer “H sh” thiết lập chế độ Multiply và sơn bóng.

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

 

Add Additional Shadows on Letters [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

Công việc đã hoàn thành!!

Hay Grass Text Effect Photoshop Tutorial [Ps_Tuts] Tạo Chữ Cách Điệu Cỏ Khô Trong Adobe Photoshop

 

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Ps, iD, Ai, Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...