[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một hiệu ứng trong photoshop chủ đề là hiệu ứng chữ coffee stain. Bằng cách sử dụng một số tập tin miễn phí mà bạn nhận có được và texture, brush, và layer styles khác.

Hiệu ứng chữ này được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Styles có sẵn trên Graphic.com.vn.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

  • Font: Tallow
  • Brushes và Textures: Watercolor
  • Brushes: Splatter
  • Texture: Canvas oil 01

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Brush

Bước 1

Chọn công cụ Brush Tool và mở bảng Brush (Window > Brush).

Chọn Spatter 24 pixels tip và thay đổi cài đặt hiển thị bên dưới:

Brush Tip Shape

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Shape Dynamics

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Dual Brush(Sử dụng Oil Medium Wet Flow tip)

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 2

Bấm vào biểu tượng Create new brush ở góc dưới bên phải của bảng Brush và sau đó nhập tên Stroke Brush.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 3

Bây giờ chọn soft round tip và sửa đổi các thiết lập như hình dưới đây:

Brush Tip Shape

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Shape Dynamics

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Scattering

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Transfer

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 4

Thêm Brush mới và đặt tên Smudge Brush.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

2. Hiệu ứng trong photoshop – thêm Background và văn bản

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 1024 x 683px, thêm texture Canvas oil 01 ở trên layer Background, và đặt tên layer BG Texture.

Đi tới Edit > Transform > Rotate 90° Counter Clockwise và sau đó thay đổi kích cỡ và vị trí texture như trong tài liệu.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 2

Tạo văn bản trong All Caps sử dụng font chữ Tallow TC Regular, và thiết lập Size là 250 pt và giá trị Tracking là 200.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

3. Hiệu ứng trong photoshop – thêm cọ màu nước (Watercolor Brush)

Bước 1

Mở tập tin Watercolor Brushes and Textures trong Illustrator, chọn yellow brush shape, và đi tới Edit > Copy.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 2

Quay lại tài liệu Photoshop, sau đó đi tới Edit > Paste, và chọn paste as Smart Object.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 3

Thay đổi kích thước watercolor brush để tràn ra ngoài văn bản, và nhấn phím Return để chấp nhận các thay đổi.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 4

Command-click (Ctrl-Click) vào hình nhỏ của layer văn bản để tạo một lựa chọn.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 5

Nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở dưới cùng của bảng Layers, và tạo cho văn bản ẩn đi.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

4. Hiệu ứng trong photoshop – tạo hiệu ứng Stroke và Smudge cho văn bản

Bước 1

Right-click vào layer văn bản và chọn Create Work Path.

Thiết lập Foreground Color White và đảm bảo chọn watercolor brush trên hình nhỏ của layer mask.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 2

Chọn công cụ Brush Tool và chọn Stroke Brush bạn tạo ra trước và nhấn phím Return để tạo stroke với brush tip.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 3

Chọn công cụ Smudge Tool và chọn Smudge Brush tip.

Trong thanh Options, thiết lập Mode sang Normal và Strength là 50%.

Nhấn phím Return để làm mờ stroke.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 4

Chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và nhấn Return để thoát khỏi work path.

Bạn có thể chọn công cụ Smudge Tool một lần nữa, nhấp vào và kéo nhẹ xung quanh một số vùng để làm văn bản mờ theo cách thủ công.

Đảm bảo tạo tất cả các điều chỉnh trên layer mask và không phải trên layer.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

5. Hiệu ứng trong photoshop – thêm Màu và Style văn bản

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Hue/Saturation.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Clip to layer và thay đổi Hue là -10, Saturation là -43 và  Lightness là -3.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 3

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Multiply của layer watercolor.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 4

Nhấp đúp vào layer watercolor brush để áp dụng một hiệu ứng Inner Shadow với các cài đặt này:

  • Blend Mode: Color Burn
  • Opacity: 88%
  • Distance: 0
  • Size: 9
hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Đây sẽ là style các cạnh.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

6. Hiệu ứng trong photoshop – tạo một vài điều chỉnh

Bước 1

Nhân đôi layer watercolor brush với Hue/Saturation trên Adjustment Layer, và sau đó chọn layer mask của layer watercolor brushfill Black.

Với Foreground Color vẫn thiết lập là White, sử dụng công cụ Brush Tool và thêm Splatter Brushes vào văn bản.

Bạn có thể chọn công cụ Eraser Tool và xóa những vùng không mong muốn nào.

Sau đó, chọn công cụ Smudge Tool, và sử dụng Smudge Brush để làm mờ những lốm đốm bạn đã thêm vào.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 2

Thêm một Levels đối với Adjustment Layer trên layer BG Texture, bấm vào nó, và thay đổi giá trị Highlights là 245.

Điều này làm cho texture sáng thêm tí.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

7. Hiệu ứng trong photoshop – làm sắc nét kết quả

Bước 1

Tạo một layer mới trên đầu của tất cả các layer, đặt tên là High Pass và bấm Option-Command-Shift-E để tạo ra một con dấu.

Right-click vào layer High Pass và chọn Convert to Smart Object.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 2

ĐI tới Filter > Other > High Pass,và thay đổi Radius là 2.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 3

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Soft Light.của layer High Pass.

Điều này sẽ làm sắc nét kết quả.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

8. Hiệu ứng trong photoshop – thêm họa tiết

Bước 1

Thêm Gradient Adjustment Layer trên tất cả các layer.

Sử dụng Transparent to Fill Color, bằng cách sử dụng màu #f3f2ef bên trái và #444444 ở bên phải.

Thay đổi Style là  Radial, đánh dấu ô Dither và thay đổi Scale là 265.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Bước 2

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Color Burn của layer Gradient.

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng chữ coffee stain!!

hiệu ứng trong photoshop - chữ coffee stain [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ coffee stain

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...