[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - chữ galaxy (dãi thiên hà) [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Hiệu ứng trong photoshop – chữ Galaxy (dãi thiên hà)

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo hiệu ứng trong photoshop bằng việc sử dụng một layer texture, cài đặt brush để tạo ra một hiệu ứng văn bản ánh chữ Galaxy chiếu sáng lấy cảm hứng từ dãy thiên hà.

Hiệu ứng văn bản này đã được lấy cảm hứng từ Layer Styles có sẵn trên Graphic.com.vn.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

 • Font: Bungee
 • Image: Cosmos, stars, galaxy
 • Background: P-Series.Black-BG – C4D Set

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Background

Bước 1

Tạo tài liệu mới trong Photoshop có kích thước 960 x 720 px. Nhấp biểu tượng Create new fill hoặc Adjustment Layer ở trên bảng Layers, chọn Solid Color và sử dụng Color #0c0e22.

Solid Color Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Đi tới File > Place Linked để mở ảnh Cosmos. Định dạng kích thước khi cần và đặt tên layer là Background Image.

Add the Background Image [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Thêm Hue/Saturation và đổi chế độ Blend ModeColor.

Thay đổi giá trị Hue thành 23, và Saturation -45.

HueSaturation [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

2. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Layer văn bản chữ Galaxy

Bước 1

Tạo ra văn bản trong All Caps bằng cách sử dụng font Bungee. Thiết lập Size 230 pt, và nếu bạn sử dụng nhiều hơn một dòng văn bản, thay đổi giá trị Leading 210.

Create the Text [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Thay đổi giá trị layer Fill 0.

Fill Value [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Nhân đôi layer hai lần.

Duplicate the Text Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

3. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế kiểu layer văn bản chữ Galaxy đầu tiên

Nhấp đúp vào layer văn bản gốc để áp dụng kiểu layer sau đây:

Bước 1

Thêm Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Size: 20
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Shadow Mode: Color Dodge
  • Color: #47fcc7
  • Opacity: 70%
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Contour: Rolling Slope – Descending
 • Đánh dấu Anti-aliased
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Thêm Stroke với những cài đặt này:

 • Size: 1
 • Fill Type: Gradient
 • Sử dụng gradient fill là faucet 30
Stroke [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 4

Thêm Drop Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 100%
 • Distance: 5
 • Spread: 30
 • Size: 10
Drop Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Đây sẽ là Style Layer văn bản chữ Galaxy đầu tiên.

Styled Text Layer 1 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

4. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế phong cách cho layer văn bản chữ Galaxy thứ hai

Nhấp đúp vào layer văn bản sao chép đầu tiên để áp dụng phong cách Layer Style sau đây:

Bước 1

Thêm Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Size: 35
 • Hủy đánh dấu Use Global Light
 • Angle: 107
 • Altitude: 37
 • Gloss Contour: Ring – Double
 • Hủy đánh dấu Anti-aliased
 • Highlight Mode:
  • Color: #ef1d58
  • Opacity: 70%
 • Shadow Mode: Color Dodge
  • Color: #a81227
  • Opacity: 70%
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Contour: Cone – Inverted
 • Đánh dấu Anti-aliased
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Thêm hiệu ứng Inner Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Screen
 • Color: #b2b412
 • Opacity: 50%
 • Hủy đánh dấu Use Global Light
 • Angle: 90
 • Distance: 25
 • Size: 30
Inner Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 4

Thêm hiệu ứng Inner Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Lighter Color
 • Opacity: 25%
 • Gradient: Tạo ra gradient fill bằng cách sử dụng Colors #4c1061 sang trái, #3e2b6a ở giữa, và #504b71 sang phải.
 • Size: 18
Inner Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Đây sẽ là Style Layer văn bản chữ Galaxy thứ hai.

Styled Text Layer 2 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

5. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế layer văn bản chữ Galaxy thứ ba

Nhấp đúp vào layer văn bản sao chép thứ hai để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel và Emboss với các cài đặt này:

 • Size: 55
 • Hủy đánh dấu Use Global Light
 • Angle: -39
 • Altitude: 58
 • Gloss Contour: Ring
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Highlight Mode: Overlay
  • Color: #e3dc26
 • Shadow Mode: Color Dodge
  • Color: #0eb483
  • Opacity: 70%
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Thêm hiệu ứng Contour với các cài đặt:

 • Contour: Rolling Slope – Descending
 • Đánh dấu Anti-aliased 
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Thêm hiệu ứng Inner Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Color: #ab60f1
 • Opacity: 35%
 • Distance: 10
 • Size: 20
Inner Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 4

Thêm hiệu ứng Inner Glow với các cài đặt:

 • Opacity: 35%
 • Color: #ff1d48
 • Source: Center
 • Size: 65
 • Contour: Cone – Inverted
Inner Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 5

Thêm hiệu ứng Satin với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Color: #ae8010
 • Opacity: 10%
 • Angle: 90
 • Distance: 143
 • Size: 95
 • Contour: Ring – Double
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Đánh dấu Invert 
Satin [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 6

Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 25%
 • Color: #53abde
 • Size: 25
Outer Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Đây sẽ là Style Layer văn bản chữ Galaxy cuối cùng.

Styles Text Layer 3 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

6. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Stroke một Work Path

Bước 1

Right-click vào layer văn bản bất kỳ và chọn Create Work Path.

Chọn công cụ Brush Tool và mở bảng Brush (Window > Brush). Nó quan trọng để thực hiện tất cả các công việc bên trong bảng Brush của Photoshop, đặc biệt chọn những chóp.

Create Work Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Chọn soft round brush, và sử dụng các thiết lập dưới các tab Brush Tip Shape Shape Dynamics:

Brush Settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Tạo một layer mới trên đầu tất cả các layer, đặt là Fade Stroke và thiết lập Foreground Color là #29ecee.

Nhấn phím Return một lần để stroke trên work path. Nếu bạn muốn một kết quả khác, bạn có thể thay đổi Size của mũi, hoặc giá trị Fade dưới tab Shape Dynamics.

Stroke the Work Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 4

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Overlay trên layer Fade Stroke.

Change the Blend Mode [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

7. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Layer Texture Stroke và Brush Tip

Bước 1

Đặt texture Stars trên tất cả các layer, điều chỉnh lại kích thước khi cần, đặt tên layer là Texture Stroke, và thay đổi Blend Mode thành Linear Dodge (Add).

Add the Texture [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Option-click vào biểu tượng Add layer mask ở dưới cùng bảng Layers để thêm một mask ngược ẩn nội dung của layer.

Add an Inverted Layer Mask [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Với việc kích hoạt công cụ Brush Tool, chọn Flat Angle 32px, và sử dụng các thiết lập cho các tab Brush Tip Shape và Shape Dynamics:

Brush Settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

8. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Stroke a Work Path trên Layer Mask

Bước 1

Chọn thumbnail của layer Texture Stroke, thiết lập Foreground Color thành White và chọn công cụ Direct Selection Tool (A).

Right-click vào work path và chọn Stroke Path. Thiết lập Tool sang Brush, đánh dấu hộp Simulate Pressure và nhấp OK.

Stroke the Work Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Chúng ta sẽ lặp lại các bước này để tạo stroke cho các texture còn lại trong hướng dẫn này, nhưng hủy đánh dấu hộp Simulate Pressure.

Stroked Mask [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Command-click/Ctrl-click vào thumbnail trên layer văn bản bất kỳ để tạo một lựa chọn.

Create a Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Đảm bảo thumbnail trên layer Texture Stroke vẫn được chọn và Background Color là Black, và nhấn Command-Backspace/Ctrl-Backspace để tô màu Black.

Nhấn Command-D/Ctrl-D để hủy chọn.

Fill the Layer Mask Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

9. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Stroke Texture Group

Bước 1

Đặt ảnh Galaxy bên dưới layer văn bản gốc, điều chỉnh lại kích thước khi cần và đặt tên layer là BG Stroke 1.

Add the Stroke Texture [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Thêm một mask ngược vào layer BG Stroke 1, và sau đó đặt layer trong một nhóm và đặt nó là BG Stroke.

BG Stroke Group [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Nhân đôi layer BG Stroke 1 ba lần và đặt tên các bản sao lần lượt là số 2, 3, 4.

Duplicate the BG Stroke Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

10. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Particles Brush Tips lớn

Bước 1

Chọn công cụ Brush Tool, chọn mũi Erodible Point 9px và sử dụng những cài đặt sau:

Brush Tip Shape

Brush Tip Shape [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Shape Dynamics

Shape Dynamics [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Scattering

Scattering [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Chọn thumbnail của layer mask BG Stroke 2, và stroke path sử dụng công cụ Direct Selection Tool.

Đảm bảo hủy đánh dấu Simulate Pressure cho tất cả layer BG Stroke.

Stroke the BG Stroke 1 Layer Mask [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Thay đổi các thiết lập của cùng brush tip để có được một kết quả khác nhau, bằng cách bỏ chọn tab Shape Dynamics và sử dụng các thiết lập cho Brush Tip Shape và Scattering:

Brush Settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 4

Sử dụng modified tip để thực hiện stroke trên path của layer mask BG Stroke 2, và thay đổi chế độ Blend Mode sang Lighter Color.

Stroke the BG Stroke 2 Layer Mask [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

11. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Dust Brush Tips

Bước 1

Chọn Airbrush tip dưới đây và sử dụng các cài đặt sau Brush Tip Shape và Scattering:

Brush Settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Create new brush ở trên góc phải của bảng Brush, thiết lập Name thành Dust Brush và nhấp OK.

Save the Brush Tip [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Chọn thumbnail của layer mask BG Stroke 3, thực hiện stroke trên work path bằng Dust Brush tip, và thay đổi chế độ Blend Mode thành Color Dodge của layer.

Stroke the BG Stroke 3 Layer Mask [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 4

Thay đổi các thiết lập Brush Tip Shape và Scattering cùng brush tip như dưới đây:

Brush Settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 5

Thực hiện Stroke trên work path từ thumbnail của layer BG Stroke 4 và thay đổi chế độ Blend Mode thành Color Dodge của layer.

Với việc kích hoạt công cụ Direct Selection Tool, nhấn phím Return để thoát khỏi work path.

Stroke the BG Stroke 4 Layer Mask [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

12. Hiệu ứng trong photoshop – thêm hiệu ứng ánh sáng sọc

Bước 1

Đặt một trong những ảnh P-Series.Black-BG – C4D Set trên đầu layer Texture Stroke, thay đổi kích cỡ khi cần thiết, và thay đổi chế độ Blend Tool sang Screen.

Add a Light Image [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Nhấn Command-T/Ctrl-T để vào chế độ Free Transform Mode và nhấp vào biểu tượng Warp trên thanh Options.

Nhấn-kéo các điểm và/hoặc chọn ánh sáng thành một hình dạng mà bạn thích. Khi bạn thực hiện xong, nhấn phím Return để chấp nhận các thay đổi.

Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ, xoay và điều chỉnh hình ảnh trong chế độ Free Transform Mode.

Warp the Light [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Bạn có thể thêm một layer mask và sử dụng soft round brush tip, với thiết lập Foreground Color thành Black, vẽ lên những vùng không mong muốn và ẩn chúng.

Hide Unwanted Areas [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 4

Thêm nhiều hơn và warp chúng.

Nếu ánh sáng nền nhìn thấy, bạn có thể đi Image > Adjustments > Levels, nhấp vào biểu tượng Sample in image to set black point và nhấp vào khu vực nền bạn muốn làm đen.

Adjust the Lights Background [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 5

Thêm nhiều ảnh khi cần thiết, và đặt chúng vào chỗ bất kỳ mà bạn thích.

Add More Light Images [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

13. Hiệu ứng trong photoshop – điều chỉnh nền và tô màu

Bước 1

Thêm layer mask vào layer Background Image, chọn công cụ Brush Tool, lựa chọn Dust Brush mà bạn đã lưu trước đó và nhấn-kéo chuột một chút vào giữa của tài liệu này để xóa một phần trung tâm của ảnh.

Mask Out the Background Image Center [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 2

Thêm Gradient Map trên đầu tất cả các layer, đánh dấu vào ô Dither, và tạo ra gradient fill bằng cách sử dụng Colors #5c3d69 bên trái, #94516a ở giữa, và #e8977a bên phải.

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Soft Light của layer Gradient Map layer và Opacity 30%.

Gradient Map [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 3

Thêm Color Lookup trên đầu tất cả các layer và sử dụng bảng FoggyNight.3DL từ trình đơn 3DLUT File.

Color Lookup [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 4

Nhấn Command-A/Ctrl-A để chọn tất cả, đi tới Edit > Copy Merged, và Edit > Paste Special > Paste in Place.

Đặt lại tên layer đã dán thành Overlay, và ẩn layer Color Lookup.

Create the Overlay Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Bước 5

Giảm Opacity của layer Overlay về giá trị mà bạn thích.

Decrease the Opacity [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng văn bản chữ Galaxy rực rỡ màu sắc!!

Final Result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Chữ Galaxy đầy màu sắc

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...