[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng chữ rằn ri [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hiệu ứng trong photoshop với chủ đề ngụy trang quân đội với hiệu ứng chữ rằn ri. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng một vài bộ lọc trong Photoshop và tạo pattern. Sau đó, bạn sẽ học cách sử dụng pattern với layer styles của photoshop để tạo kết quả cuối cùng. Ta bắt đầu nhé!

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

 • Font: Aller Display
 • Background: Simple

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo pattern hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 1

Mở Photoshop và tạo một tài liệu mới 18 x 18 px. Đặt tên texture là “hiệu ứng chữ rằn ri”.

Creating a new document [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 2

Thay đổi foreground color sang #6b6b6b.

Changing the foreground color [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 3

Bấm Command-Shift-N/Ctrl-Shift-N để tạo một layer mới. Sau đó, chọn công cụ Rectangle Tool và vẽ một hình vuông với kích thước 6 x 6 px ở góc trên bên trái (bạn có thể phóng to ảnh với Space-Command-Left-Click/Ctrl-Space-Left-Click).

Chúng ta cần một texture như hình dưới đây. Lưu ý rằng chúng ta có ba màu khác nhau trên ảnh: #6b6b6b cho màu sáng, #3f3f3f cho màu trung bình, và #121212 cho màu tối. Tiếp tục tạo ô vuông với kích thước 6 x 6 px trên layer riêng cho đến khi bạn thực hiện với các tài liệu còn lại với kích thước 18 x 18  px.

Creating the texture [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 4

Đi tới Edit > Define Pattern đặt tên Fabric Texture Tutorial. Sau đó nhấp vào OK để lưu pattern.

Saving the pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

2. Hiệu ứng trong photoshop – tạo texture ngụy trang

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 486 x 486 px.

Creating a new document [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 2

Nhấn D để thiết lập lại foregroundbackground colors. Sau đó đi đến Filter > Render > Clouds.

Using the Clouds filter [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 3

Đi tới Filter > Pixelate > Mosaic, thiết lập Cell Size thành 18 square, và click OK.

Using the Mosaic filter [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 4

Đi tới Filter > Filter Gallery. Sau đó chọn Cutout trong Artistic category với các cài đặt:

 • Number of Levels: 4 hoặc 5 (kiểm tra và xem cái nào bạn thích hơn)
 • Edge Simplicity: 1
 • Edge Fidelity: 1
Using the cutout filter [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 5

Bây giờ nhấp đúp vào layer Background để mở khóa layer. Sau đó đổi tên nó là Base Camo và bấm OK.

Renaming the layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 6

Nhấp đúp vào layer Base Camo để mở cửa sổ Layer Style. Thêm Pattern Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Hard Light
 • Opacity: 52%
 • Pattern: Chọn pattern mà chúng tôi tạo ra trước (Fabric Texture Tutorial)
 • Scale: 100%
 • Link with Layer: Checked

Nhấp vào OK.

Pattern Overlay settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Ảnh của bạn trông như thế này:

How the image should look [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 7

Đi tới Window > Adjustments để mở bảng Adjustments.

Opening the Adjustments Panel [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 8

Thêm Gradient Map bằng cách nhấp vào biểu tượng cuối cùng của bảng.

Creating a gradient map layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 9

Nhấp đúp vào biểu tượng gradient của layer Gradient Map 1. Bảng Properties sẽ bật lên.

Opening the properties panel [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 10

Click vào thanh gradient của bảng Properties để mở Gradient Editor.

Bạn có thể thực hiện bước tiếp theo và tạo màu sắc khác. Tôi sẽ tạo ra một texture màu xanh lá cây.

Tạo ra một gradient với các cài đặt này:

 • First Stop Color: #0c1005
 • First Stop Position: 0%
 • Second Stop Color: #8aa269
 • Second Stop Position: 51%
 • Third Stop Color: #e3efcc
 • Third Stop Position: 100%
Creating a Gradient map [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 11

Chọn layer Base Camo và đi tới Edit > Define Pattern, sau đó đặt tên Camo Fabric và bấm OK.

Saving the pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

3. Hiệu ứng trong photoshop – tạo texture của đường biên

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 4 x 4 px với background màu đen.

Creating a new document [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 2

Phóng to ảnh cho đến khi bạn nhìn thấy các điểm ảnh cá nhân. Sau đó chọn công cụ Pencil Tool với một kích thước của 1 px và vẽ một đường chéo màu trắng như trong hình dưới đây.

Drawing a white line with the pencil tool [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 3

Đi tới Edit > Define Pattern và đặt tên Border Texture.

Saving the pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

4. Hiệu ứng trong photoshop – tạo layer styles cho hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 1

Mở background đã tải về trước đó lên photoshop.

Background image [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 2

Chọn công cụ Type Tool (T) với font Aller Display và kích thước 179 pt và viết tên FABRIC. Sau đó đặt nó trên nền background.

Horizontal type tool and its settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 3

Nhấp đúp vào layer văn bản để mở cửa sổ Layer Style.

Hãy bắt đầu với Pattern Overlay để chúng ta sẽ có thể xem những gì đang xảy ra trên ảnh.

Thêm Pattern Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Pattern: Chọn texture mà chúng ta đã tạo ra (Camo Fabric)
 • Scale: 25%
 • Link with Layer: Checked
Pattern Overlay settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 4

Thêm Bevel & Emboss với các cài đặt:

 • Style: Emboss
 • Technique: Smooth
 • Depth: 174%
 • Direction: Up
 • Size: 4 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 90º
 • Altitude: 48º
 • Gloss Contour: Bấm vào các hộp và tải để cài đặt các tập tin đường viền bên trong zip
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Mode Color: #ffffff
 • Highlight Mode Opacity: 10%
 • Shadow Mode: Normal
 • Shadow Mode Color: #364928
 • Shadow Mode Opacity: 81%
Bevel and Emboss settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 5

Thêm Stroke với những cài đặt này:

 • Size: 4 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Overprint: Unchecked
 • Fill Type: Pattern
 • Pattern: Chọn pattern Camo Fabric
 • Scale: 25%
 • Link with Layer: Checked
Stroke settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 6

Thêm Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 2%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: -27º
 • Distance: 6 px
 • Choke: 6%
 • Size: 8 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
Inner Shadow settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 7

Thêm Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 20%
 • Noise: 0%
 • Color: #ffffff
 • Technique: Softer
 • Source: Center
 • Choke: 39%
 • Size: 27 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Range: 85%
 • Jitter: 0%
Inner Glow settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 8

Thêm Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 100%
 • Noise: 59%
 • Color: #969c8e
 • Technique: Softer
 • Spread: 100%
 • Size: 4 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Checked
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%
Outer Glow settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 9

Thêm Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 146º
 • Distance: 1 px
 • Spread: 26%
 • Size: 10 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked
Drop Shadow settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 10

Chọn layer văn bản và nhấn Command-J/Ctrl-J để nhân đôi nó. Sau đó đổi tên bản sao để Camo TOP.

Renaming the layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 11

Nhấp chuột phải vào layer Camo Top và chọn Clear layer style. Sau đó nhấp đúp vào nó để mở cửa sổ Layer Style.

Thêm Bevel & Emboss  với các cài đặt này:

 • Style: Emboss
 • Technique: Smooth
 • Depth: 174%
 • Direction: Up
 • Size: 4 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 90º
 • Altitude: 48º
 • Gloss Contour: Chọn các đường viền mà chúng ta đã cài đặt trước (Fabric Custom).
 • Anti-Aliased: Checked
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Mode Color: #ffffff
 • Highlight Mode Opacity: 0%
 • Shadow Mode: Normal
 • Shadow Mode Color: #4d6326
 • Shadow Mode Opacity: 15%
Bevel and Emboss settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 12

Thêm Stroke với các cài đặt:

 • Size: 2 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 45%
 • Overprint: Unchecked
 • Fill Type: Pattern
 • Pattern: Chọn Border Texture (điều này sẽ tạo ra những mũi khâu ảo trên các cạnh)
 • Scale: 200%
 • Link with Layer: Checked
Stroke settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 13

Thêm Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Color: #000000
 • Opacity: 20%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: -27º
 • Distance: 0 px
 • Choke: 62%
 • Size: 10 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
Inner Shadow settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Bước 14

Thêm Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 4%
 • Noise: 0%
 • Color: #ffffff
 • Technique: Softer
 • Source: Center
 • Choke: 53%
 • Size: 16 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Range: 85%
 • Jitter: 0%

Sau đó, bấm vào OK.

Inner Glow settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng chữ rằn ri!!

Final Result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ rằn ri

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...