[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - hiệu ứng chữ ren [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Hiệu ứng trong photoshop – Hiệu ứng chữ ren

Bài hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy cách làm thế nào để tạo hiệu ứng trong photoshop chủ đề là hiệu ứng chữ ren bằng việc dùng một vài shape để tạo nên một lace brush. Sau đó, bạn sẽ sửa lại cài đặt của brush bằng cách thêm viền và thêm một vài chữ và dùng một vài filter để tạo một hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

 • Font: Sofia Regular
 • Background: Purple Carpet
 • Pattern: 45 degree fabric

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Guidelines

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thức 500 x500 px, click Ctrl+R/Command-R để hiện ra thanh thước, kéo ngang và dọc thanh thước vào trung tâm của hình.

Nếu bạn muốn hiện/ẩn những guidelines này, chỉ cần click Ctrl+;/Command+;

Add the Guidelines [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Dùng Line Tool, cài đặt Foreground Color thành màu đỏ, với WeightOptions1.

Tạo một đường thẳng ở trung tâm của tài liệu, và chắc chắn rằng nó kéo dài ở trên vào ở dưới.

Create a Line [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Chọn layer Line shape và layer Background, rồi chọn Move Tool.

Trong thanh Options, click vào biểu tượng Align vertical centersAlign horizontal centers. Điều này để chắc chắn rằng đường line ở trung tâm của tài liệu

Align the Line [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 4

Nhân đôi layer Line shape, và chọn Ctrl+T/Command+T để dùng Free Transform Mode.

Chọn và giữ phím Shift, và xoay đường line copy 30° theo chiều kim đồng hồ.  Ấn Enter/Return để áp dụng những thay đổi.

Rotate the Line [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 5

Nhấn Alt+Ctrl+Shift+T/ Option+Command+Shift+T thêm một vài lần đến khi bạn được kết quả như hình dưới.

Duplicate the Lines [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 6

Chọn tất cả layer Line shape bạn có, và xoay chúng 15° theo chiều kim đồng hồ.

Rotate the Lines [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 7

Group những layer Line shape vào trong một group đặt tên Guides, và click vào biểu tượng Lock all ở đầu bảng điều khiển Layers để tránh không làm thay đổi nó.

Group and Lock [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

2. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Base Shape

Bước 1

Chọn Polygon Tool, và click một lần ở bất kì đâu trên tài liệu để hiện liên box Create Polygon.

Cài đặt WidthHeight giá trị tới 450 Number of Sides tới 12, kiểm tra Smooth CornersStar boxes, cài đặt Indent Sides By tới 10%. Click OK.

Đặt hình polygon vào trung tâm của tài liệu.

Create a Polygon [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Nhân đôi layer Polygon, và giảm tỉ lệ WidthHeight xuống giá trị 375 px.

Bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấn Ctrl+T, và nhấn và giữ phím Shift+Alt/ Shift+Option,click và kéo shape vào bên trong. Hoặc, bạn có thể chỉ cần thay đổi giá trị W H trong thanh Options. Ấn Enter/Return để áp dụng những thay đổi khi bạn xong.

Chắc chắn rằng Polygon Tool vẫn hoạt động, và trong Options bar, thay đổi Stroke Width đến 5Align chọn Outside.

Duplicate and Modify the Base Shape [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

3. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Outer Ellipses

Bước 1

Chọn Ellipse Tool, và click vào biểu tượng Geometry Options trong Options bar.

Chọn Fixed Size, cài đặt cả hai giá trị đến 14 px, và kiểm tra box From Center.

Click và kéo nhẹ phần đầu của trung tâm tài liệu để tạo một vòng tròn ở giữa các góc của hai base shapes.

Create a Circle [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Tạo một vòng tròn khác ở bên phải vòng tròn bạn có.

Nhấn và giữ phím Shift, sau đó click và kéo một lần nữa để thêm một vòng tròn ở bên phải 2 vòng tròn trước đó.

Phím Shift sẽ giúp đặt hai vòng tròn vào cùng một layer.

Add Two More Circles [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Nhân đôi layer hai vòng tròn.

Nhấn Ctrl+T/Command+T, rồi nhấn và giữ phím Alt/Option và click rồi kéo Center (Reference) Point để đặt nó ở thẳng đứng ở trung tâm của guideline.

Điều này sẽ làm biến đổi bất kỳ xảy ra dọc theo trung tâm của tài liệu.

Reposition the Center Point [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 4

Trong Options bar, thêm giá trị a tới W, và ấn Enter/Return để áp dụng.

Cái đó sẽ lật những bản sao của vòng tròn theo chiều dọc.

Flip the Circles [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 5

Chọn tất cả layer Ellipse bạn có, và nhấn Ctrl+E/Command+E để merge chúng.

Merge the Ellipses [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

4. Hiệu ứng trong photoshop – nhân đôi Circles

Bước 1

Nhân đôi layer vòng tròn đã sáp nhập, nhấn Command+T/Ctrl+T, kéo Center Point đến trung tâm của tài liệu (nơi tất cả guidelines gặp nhau).

Reposition the Center Point [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Xoay layer copy 30° theo chiều kim đồng hồ, và ấn Enter/Return, rồi sau đó nhấn tổ hợp phím Alt+Ctrl+Shift+T/ Option-Command-Shift-T để lặp lại.

Merge tất cả những layer vòng tròn vào một layer và đặt tên là Outer Ellipses.

Duplicate to Fill the Shape [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

5. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Inner ellipses.

Bước 1

Tạo một vòng tròn  30 x 30 px ở trung tâm hình tròn nhỏ hơn.

Sau đó tạo một vòng tròn nhỏ hơn (23 x 23 px) ở bên phải, nhưng làm nó chồng lên nhau như hình dưới.

Create the Overlapping Ellipses [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Nhân đôilật vòng tròn nhỏ hơn nếu bạn đã trước đó, và hợp nhất tất cả ba vòng tròn trong một layer

Sau đó, nhấngiữ phím Option/Alt để trừ shape trước, và tạo thành một hình e-líp lớn hơn bao gồm cả ba hình e-líp đã hợp nhất như hình dưới.

Remove the Lower Part of the Ellipses [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Nhân đôi hình kết quả trong phần còn lại của base shape nếu bạn đã với outer ellipses, và hợp nhất tất cả  layer inner ellipses shape vào một layer gọi là Inner Ellipses.

Duplicate to Fill [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

6. Hiệu ứng trong photoshop – tạo drops.

Bước 1

Tạo một hình e-líp theo chiều dọc 30 x 85 px ở trung tâm ở tài liệu, dưới inner ellipses.

Create a Long Vertical Ellipse [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Nhấn Convert Point Tool, và click vào điểm neo ở dưới hình e-líp.

Convert Bottom Point [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Dùng Direct Selection Tool, click rồi kéo hai điểm neo ở giữa của hình e-líp, và dùng Up Arrow Key để nó lên trên.

Bạn cũng có thể dùng Convert Point Tool để click và kéo đầu điểm neo và điều chỉnh nó.

Move and Adjust the Anchor Points [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 4

Lặp lại drop shape mà bạn đã tạo trên base shape, và hợp nhất tất cả những layer drop shape thành Drops layer.

Duplicate to Fill [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

7. Hiệu ứng trong photoshop – thêm một vài Shape và tạo Brush

Bước 1

Dùng Line Tool và thêm đường line 2 px như hình dưới.

Add a Line [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Lặp lại trên cơ sở base shape, và hợp nhất đường line trong một layer gọi là Drop Lines.

Duplicate to Fill [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Nhân đôi base shape nhỏ hơn, kéo vào copy trên đầu của tất cả những layer, chỉnh lại nó như hình dưới.

Duplicate and Resize the Base Shape [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 4

Nhân đôi shape đã chỉnh tỉ lệ giảm xuống, và chỉnh lại lần nữa, bạn có thể làm tương tự như hình dưới.

Duplicate and Scale the Second Copy of the Top Base Shape [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 5

Cuối cùng, tạo một đường line 2 px ở phía trên ở giữa hai base shape, và nhân đôi nó để lấp đầy bề mặt.

Hợp nhất kết quả những layer đường line trong một layer Inner Lines. Hiệu ứng trong photoshop cho ta kết quả bên dưới.

Duplicate the Inner Lines [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 6

Khi bạn đã hoàn tất, chọn Edit > Define Brush Preset, và đổi tên Lace ở Name, và click OK.

Điều này sẽ thêm shape như một brush đến Brush Presets của bạn.

Define the Brush [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

8. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Background.

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 850 x 602 px, và đặt Purple Carpet texture lên trên layer Background, đặt lại tên layer thành BG Texture.

Thay đổi kích thước texture nếu bạn thích .

Add the Background Texture [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Double-click vào layer BG Texture để áp dụng layer style:

Bước 2

Thêm Color Overlay với những cài đặt sau:

 • Color#7f89a0
 • Blend Mode: Color
Color Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Thêm Gradient Overlay:

 • Kiểm tra Dither box
 • Blend Mode: Linear Burn
 • Độ trong suốt (Opacity): 18%
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Click Gradient box để tạo gradient fill dùng màu # ffffff bên trái và #6c6c6c bên phải.
Gradient Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Điều này sẽ thay đổi màu của texture và thêm một vài hoạ tiết.

Modified Texture [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

9. Hiệu ứng trong photoshop – tạo chữ và Work Path

Bước 1

Tạo chữ màu Trắng và dùng font Sofia Regular, chọn Size chữ 320 pt.

Create the Text [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Chuột phải vào layer chữ và chọn Create Work Path.

Create Work Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Chọn Direct Selection Tool, và Options bar, click vào biểu tượng Path operations, click Merge Shape Components để sử dụng.

Điều này sẽ giúp loại bỏ những phần chồng chép, nó sẽ làm đường viền gọn hơn.

Merge Shape Components [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 4

Tạo một layer mới, đặt tên là Stroke, và tạo layer chữ vô hình.

Create the Stroke Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

10. Hiệu ứng trong photoshop – sửa cài đặt Brush và tạo Stroke

Bước 1

Nhấn Brush Tool, và mở bảng điều khiển Brush (Window > Brush), chọn Lace brush mà bạn đã làm trước đó.

Dưới tab Brush Tip Shape, đổi Size đến 25Spacing đến 60%.

Sau đó ở Shape Dynamics, đổi Angle Jitter Control sang Direction.

Brush Panel Settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng layer Stroke hoạt động và Brush Tool đã cài đặt, sau đó Foreground Color chọn màu Trắng.

Ấn Enter/Return để tạo viền.

Stroke the Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Command-click/Ctrl+click vào thumbnail layer chữ để tạo một vùng chọn.

Create a Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 4

Nhấn phím Delete hai lần để loại bỏ cả hai đường work pathInner part của đường viền

Delete the Inner Part [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

11. Hiệu ứng trong photoshop – Create the Fill

Bước 1

Chọn Lace brush đầu tiên lần nữa, và thay đổi Size cho nó thành 70, Spacing75%.

Modify the Fill Lace Brush [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Tạo một layer mới ở bên trên tất cả các layer.

Click một lần ở đầu nơi text bắt đầu, sau đó nhấn và giữ phím Shift, rồi click vào nơi kết thúc text.

Điều này sẽ tạo đường thẳng cho ren.

Create a Lace Line [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Nhân đôi đường line bạn có, và chuyển bản copy xuống dưới bản gốc. Sau đó di chuyển một chút sang phải, bạn sẽ lấp đầy khoảng trống giữa hai đường.

Tiếp theo nhân đôi cả hai đường line, kéo và copy xuống dưới, và lặp lại cho đến khi text được bao phủ.

Đặt tất cả layer line vào trong một group gọi là Fill.

Duplicate the Lines to Fill the Text [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 4

Command-click/Ctrl+click vào thumbnail của layer text để tạo một vùng chọn, sau đó click vào biểu tượng  Add layer mask  ở phía trên bảng điều khiển Layers.

Mask the Fill [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

12. Hiệu ứng trong photoshop – Style the Lace Lines

Double-click vào bất kì layer line nào để áp dụng Layer Style.

Bước 1

Thêm Bevel and Emboss:

 • Size: 1
 • Kiểm tra Anti-aliased box.
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Thêm Contour :

 • Contour: Ring – Double
 • Kiểm tra Anti-aliased box
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Thêm Texture:

 • Pattern: 45 độ fabric
 • Scale: 71%
Texture [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 4

Style đã được chọn cho đường line

Chuột phải vào layer style line, chọn Copy Layer Style, và chọn phần còn lại của  những layer line, ấn chuột phải và chọn Paste Layer Style.

Điều này sẽ áp dụng style vào tất cả những layer đường ren.

Copy and Paste the Layer Styles [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

13. Hiệu ứng trong photoshop – thêm Shadow

Bước 1

Chọn group Fill và layer Stroke, chuyển giá trị Fill đến 91%, và vào Filter > Convert for Smart Filters.

Đổi tên Smart Object thành Fill.

Convert to a Smart Object [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Chuột phải vào layer Fill để áp dụng Drop Shadow:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color#707070
 • Opacity: 41%
 • Bỏ chọn Use Global Light box.
 • Angle: 129
 •  Distance: 7
 • Size: 10
Drop Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Điều này sẽ tạo một chút đổ bóng.

Drop Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

14. Hiệu ứng trong photoshop – áp dụng Filters

Bước 1

Chắc chắn rằng layer Fill đã được chọn, rồi sau đó nhấn tổ hợp phím Alt+Ctrl+Shift+E/Option+Command+Shift+E để tạo một stamp layer, và đổi tên thành Filters.

Chuyển layer Filters thành Smart Object.

Create the Filters Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 2

Chọn Filter > Render > Lighting Effects, và chọn Spot light.

 •  Màu : (250, 250, 248)
 • Intensity: 20
 • Hotspot: 43
 • Colorize: (245, 248, 248)
 • Exposure: 2
 • Gloss: 100
 • Metallic: 100
 • Ambience: 20
 • Texture: Green
 • Highlight: 1

Cố gắng tạo một shape tương tự như hình dưới

Lighting Effects [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 3

Chọn Filter > Blur Gallery > Tilt-Shift.

Cài đặt Blur đến 5 và Distortion0, và cố gắng tạo một hình với góc mờ.

Tilt-Shift [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bước 4

Một khi bạn hoàn tất, thay đổi layer Filters với Opacity còn 50%.

Change the Opacity [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Bạn có thể áp dụng những hình khác nhau và cài đặt brush theo ý của mình để tạo hiệu ứng.

Final Result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng chữ ren!!

Final Result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng chữ ren

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...