[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - văn bản Grunge Retro [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng văn bản Grunge Retro

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn tạo hiệu ứng trong photoshop chủ đề là văn bản Grunge Retro bằng cách sử dụng Layer Styles, NoiseGrunge Textures, và Adjustment Layers. Hãy bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản này được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Styles có sẵn trên Graphic.com.vn.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

 • Font: Burford Base
 • Texture: Digital Grunge Texture 11, Digital Grunge Texture 16
 • Vector: Film Grain
 • Pattern: Light Grunge Seamless Patterns Vol. 3

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo một Pattern Layer

Bước 1

Tạo tài liệu mới với kích thước 512 x 512 px với WhiteBackground. Nhân đôi layer Backgroundnhấp phải thực hiện lệnh copy, và chọn Convert to Smart Object.

Create the Pattern Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Thiết lập Foreground và Background Colors thành Black White, và đi tới Filter > Render > Clouds.

Render Clouds [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

2. Hiệu ứng trong photoshop – tạo một Grunge Retro Pattern

Bước 1

Đi tới Filter > Filter Gallery > Texture > Grain và sử dụng những cài đặt:

 • Intensity: 60
 • Contrast: 0
 • Grain Type: Sprinkles
Grain Filter [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng New effect layer ở dưới cùng của cửa sổ Filter Gallery để thêm bộ lọc khác.

Đi tới Sketch > Halftone Pattern, và sử dụng những cài đặt này:

 • Size: 2
 • Contrast: 6
 • Pattern Type: Dot
Halftone Pattern Filter [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 3

Thêm một layer hiệu ứng mới, đi đến Sketch > Graphic Pen và sử dụng những cài đặt này:

 • Stroke Length: 15
 • Light/Dark Balance: 50
 • Stroke Direction: Right Diagonal

Nhấp OK khi hoàn thành.

Graphic Pen Filter [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 4

Đi tới Edit > Define Pattern và nhập tên Front Pattern.

Define Pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

3. Hiệu ứng trong photoshop – tạo một Background Pattern đơn giản

Bước 1

Tạo một tài liệu mới với kích thước 950 x 750 px, nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Solid Color.

Solid Color Fill Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Thiết lập fill Color #a2563b.

Fill Color [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 3

Double-click vào layer Solid Color để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Pattern: Dots
Pattern Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Điều này sẽ tạo background cơ sở cho văn bản Grunge Retro.

Background Pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

4. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Text Layer Smart Objects

Bước 1

Tạo văn bản bằng cách sử dụng font Burford. Thiết lập ColorWhite, Size là 350 pt, và Tracking là -75.

Create the Text [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Đặt tên cho layer văn bản là Text, nhấp phải vào layer đó và chọn Convert to Smart Object.

Convert to Smart Object [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 3

Nhân đôi layer Text.

Duplicate the Text Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

5. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Extrusion Layers

Bước 1

Nhân đôi layer Text một lần nữa, đặt tên bản mới sao chép là Extrusion, sau đó đặt nó vào một nhóm và đặt tên là Extrusion 

Create the Extrusion Group [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Với việc chọn layer Extrusion, nhấn Command-T/Ctrl-T để vào chế độ Free Transform Mode. Nhấn mũi tên bên trái – Left Arrow mũi tên bên phải – Down Arrow mỗi phím một lần để di chuyển layer Extrusion 1 px.

Nhấn phím Return để chấp nhận thay đổi.

Nudge the Extrusion Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 3

Nhấn Command-J/Ctrl-J khoảng 21 lần để tạo 21 bản sao với cùng vị trí.

Bạn có thể quyết định số lượng bản sao bạn muốn tạo dựa trên kích thước extrusion bạn muốn, vì vậy tự do chọn số lượng bản sao bất kỳ mà bạn thích.

Create the Extrusion Copies [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 4

Chọn tất cả các layer Extrusion, đi tới Layer > Arrange > Reverse để sắp xếp vị trí chính xác cho các layer.

Reverse the Extrusion Layers [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 5

Đặt ba layer Extrusion ở trên vào nhóm Front, ba layer ở dưới trong nhóm Back, và layer còn lại trong nhóm Middle.

Group the Extrusion Layers [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

6. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Shadow Layers

Bước 1

Nhân đôi layer Extrusion cuối cùng (phía dưới layer trong nhóm Back), và đặt tên bản sao là Shadow.

Kéo layer Shadow ra khỏi nhóm Extrusion và đặt nó trong nhóm mới cùng tên Shadow.

Create the Shadow Group [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Sử dụng cùng một vị trí và nhân đôi các bước để tạo ra một vài bản sao layer Shadow, chỉ lần này, bạn cần phải di chuyển layer Shadow 1 px qua phải và xuống 1 px.

Create the Shadow Layers [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 3

Hãy chắc chắn đảo ngược thứ tự các layer Shadow khi bạn thực hiện xong việc tạo ra các bản sao.

Reverse the Layer Order [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 4

Đặt layer Text Text copy trong nhóm Text.

Text Group [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

7. Hiệu ứng trong photoshop – tạo style cho Layer văn bản Grunge Retro

Double-click layer Text copy để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm Stroke với các cài đặt:

 • Size: 3
 • Position: Inside
 • Color: #fbe8d2
Stroke [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Thêm Inner Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #515151
 • Opacity: 50%
 • Distance: 6
 • Choke: 50
 • Size: 5
Inner Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 3

Thêm Color Overlay với các cài đặt:

 • Color: #f5edea
 • Blend Mode: Darker Color
 • Opacity: 50%
Color Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 4

Thêm Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Pattern: Sawtooth
 • Scale: 50%
Pattern Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 5

Thay đổi giá trị Fill của Text copy0.

Change the Fill Value [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 6

Double-click vào layer gốc Text để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Opacity: 95%
 • Pattern: Front Pattern
 • Scale: 50%
Pattern Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Đây sẽ là style phần trước của văn bản Grunge Retro.

Styled Text Front [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

8. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Style Extrusion

Bước 1

Double-click nhóm Front để áp dụng hiệu ứng Color Overlay bằng cách sử dụng Color #3c3b3b.

Color Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Right-click layer Front, chọn Copy Layer Styleright-click layer Back, và chọn Paste Layer Style.

Mở rộng nhóm Middle, chọn tất cả layer trong nhóm, right-click vào layer bất kỳ và chọn Paste Layer Style lần nữa.

Copy and Paste the Layer Style [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 3

Double-click nhóm Middle để áp dụng Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Divide
 • Opacity: 35%
 • Pattern: Diagonal line medium
Pattern Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Đây sẽ là style extrusion của văn bản Grunge Retro.

Styled Extrusion [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

9. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Style Shadow

Bước 1

Double-click nhóm Shadow để áp dụng hiệu ứng Color Overlay với các cài đặt:

 • Color: #a89a96
 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 75%
Color Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Thay đổi giá trị Fill của nhóm Shadow 0%.

Change the Fill Value [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

10. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Texture Overlays

Trước khi thêm texture, đặt TextExtrusion và nhóm Shadow trong một nhóm và đặt tên là Text Effect, sắp xếp chúng trật tự.

Bước 1

Cách tốt hơn để thêm các textures như smart objects bằng cách đi tới File > Place Linked.

Bắt đầu bằng cách thêm ảnh UNRESTRICTED – Digital Grunge Texture 11 ở trên layer Solid Color và điều chỉnh kích thước nếu cần.

Đặt lai tên layer thành BG Texture và thay đổi chế độ Blend Mode thành Color Dodge và giảm Opacity xuống 30%.

Add the Background Texture Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Đi tới Image > Adjustments > Hue/Saturation, và thay đổi giá trị Saturation xuống -100.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của Photoshop hoặc không thể áp dụng những điều chỉnh trực tiếp đến các layer smart object vì một số lý do, bạn có thể sử dụng rasterize layer hoặc Adjustment Layers để thay thế.

HueSaturation [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 3

Đi tới Image > Adjustments > Brightness/Contrast.

Đánh dấu hộp Use Legacy và thay đổi Contrast xuống -50.

Tùy chọn legacy sẽ giúp điều chỉnh độ tương phản của toàn bộ màu đen và trắng, tạo ra ít độ tương phản cho văn bản Grunge Retro hơn.

BrightnessContrast [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 4

Đặt ảnh Film Grain ở trên tất cả các layer và thiết lập lại kích thước khi cần.

Đặt tên layer của texture là Texture Overlay 1 và thay đổi chế độ Blend Mode thành Overlay.

Texture Overlay 1 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 5

Đi tới Image > Adjustments > Levels và thay đổi giá trị Gamma  0.70.

Levels Gamma [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 6

Đặt ảnh UNRESTRICTED – Digital Grunge Texture 16 trên tất cả các layer và thiết lập lại kích thước khi cần.

Đặt lại tên layer của texture thành Texture Overlay 2, thay đổi chế độ Blend Mode thành Soft Light và giảm Opacity xuống 20%.

Texture Overlay 2 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 7

Đi tới Image > Adjustments > Hue/Saturation và thay đổi giá trị Saturation xuống -100.

HueSaturation [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

11. Hiệu ứng trong photoshop – thêm Global Adjustment Layers

Bước 1

Thêm một layer Gradient trên tất cả các layer.

Tạo một Transparent to Fill Color bằng cách sử dụng màu #6f6f6f cho bên trái và#000000 cho bên phải.

Thay đổi Style thành Radial Scale lên 200 và sau đó thay đổi Blend Mode thành Overlay.

Gradient Fill [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Thêm layer Brightness/Contrast và thay đổi Contrast thành 25.

BrightnessContrast [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 3

Thêm layer Photo Filter, và sử dụng màu Color #ec9600.

Photo Filter [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 4

Thêm layer Color Balance và sử dụng các cài đặt:

Midtones

 • Cyan/Red: 20
 • Magenta/Green: 12
 • Yellow/Blue: 12
Color Balance [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

12. Hiệu ứng trong photoshop – tạo một hiệu ứng Grungy trong văn bản Grunge Retro

Bước 1

Chọn nhóm Text Effect và nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở trên của thanh Layers để thêm mặt nạ cho nó.

Add a Layer Mask [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 2

Chọn công cụ Paint Bucket Tool, chọn Pattern trong thanh Options và chọn pattern fill 15 từ Light Grunge Seamless Patterns Vol. 3.

Đảm bảo mặt nạ Text Effect được chọn và nhấp vào fill với pattern.

Fill the Mask with Pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Bước 3

Để tăng hiệu ứng grungy cho văn bản grunge retro, bạn có thể nhấn Command-L/Ctrl-L để tới hộp Levels, và tăng giá trị Shadows cho tối lên pattern bên trong mặt nạ, làm tăng các vùng bị xóa bởi nó, kết quả hiệu ứng grungy nhiều hơn.

Intensify the Pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng văn bản Grunge Retro!!

Final Result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – văn bản Grunge Retro

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...