[Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
flayer trong photoshop - flayer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các bước cơ bản của việc tạo ra một Flyer trong photoshop. Với chủ đề là flyer quảng cáo thường thấy có thể in ấn hoặc trực tiếp in màu CMYK từ Photoshop. Bạn có thể làm theo hướng dẫn này để tạo chính xác một Flyer, hoặc tinh chỉnh các bước với nội dung và màu sắc mà bạn muốn bằng cách sử dụng phương pháp tương tự.

1. Flyer trong photoshop – thiết lập tài liệu với Guides

Bước 1

Trước tiên, thiết lập một tài liệu flyer với kích thước chính xác và các cài đặt cho in ấn. Tạo một tài liệu mới trong Photoshop, và thiết lập kích thước của nó 216 x 154 mm. Kích thước này đại diện cho cỡ giấy A5 với bleed 3 mm vào mỗi bìa. Vì chúng ta sẽ tạo ra tác phẩm nghệ thuật cho in ấn, thiết lập chế độ màu Color Mode sang CMYK và độ phân giải Resolution 300 Pixels/Inch. Đặt tên cho flyer là Travel Flyer A5.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 2

Tạo new guides sẽ đại diện cho vùng bleed. InDesign và Illustrator có sẵn chức năng này, nhưng trong Photoshop, chúng ta phải tạo nó. Sử dụng công cụ Move Tool (V) và phím Shift để tạo ra một hướng nằm ngang bằng cách kéo con trỏ chuột từ thanh thước ở trên. Hãy chắc chắn guide là 3 mm nằm trên trục Y.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 3

Lặp lại quá trình tương tự để tạo các đường guides mỗi cạnh của tài liệu. Đảm bảo mỗi đường guide được chọn 3 mm từ mép tương ứng với nó.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

2. Flyer trong photoshop – tạo Background

Bước 1

Nhấn Shift-Cmd-N để tạo new Layer. Tô màu trắng trên Foreground Color (Alt-Backspace). Hãy chắc chắn rằng thanh trượt CMYK đã được để sử dụng in màu cho flyer.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáoTạo Gradient Overlay mới. Trong bảng Layer Style, chỉnh sửa Gradient. Thiết lập thanh trượt màu trắng Location 30%. Thay đổi màu sắc của thanh trượt màu đen sang Pale Yellow (C=9 M=6 Y=14 K=0).
flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo
Thêm gradient overlay từ nút fx trong ngăn layer
flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo
.. .thì tùy biến gradient của bạn…
flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo.. .với màu sắc mà bạn muốn cho tài liệu

Bước 2

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (U) để tạo ra một hình chữ nhật mới. Thiết lập size 216 x 56 mm.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Canh chỉnh hình chữ nhật với góc trên cùng bên trái của tài liệu flyer. Tô màu Dark Brown (C=49 M=74 Y=80 K=70).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) để thêm một điểm neo mới ở mép dưới của hình chữ nhật.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Với công cụ Direct Selection Tool (A) của photoshop, thực hiện xung quanh các điểm neo để tạo ra một đường cong Bezier đẹp.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Làm theo các bước tương tự để điều chỉnh hình chữ nhật thành hình dạng hiển thị bên dưới.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 3

Đi tới File > Place Embedded…, sau đó chọn ảnh people-1.jpg từ Resource Pack.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Sử dụng công cụ Move Tool (V) để di chuyển các hình ảnh xung quanh tài liệu flyer. Đặt nó ở góc trên như hình dưới đây.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Tạo ra một hình chữ nhật mới với công cụ Rectangle Tool (U). Thiết lập size 216 x 100 mm.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 4

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để đặt hình chữ nhật trực tiếp trên các bức ảnh ở góc trên bên trái flyer.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Trong tùy chọn Rectangle Tool Panel, chọn Mask. Điều này sẽ tạo ra một véc – tơ mặt nạ được áp dụng cho layer hình ảnh.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 5

Thêm một điểm neo mới mặt nạ bằng công cụ Pen Tool (P). Tạo một đường cong Bezier với công cụ Direct Selection Tool (A).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Sử dụng các công cụ tương tự, Pen Tool và Direct Selection Tool, hãy thử điều chỉnh mặt nạ vào hình dưới đây. Chú ý vị trí của điểm neo và sự đơn giản của hình. Càng ít sử dụng điểm neo, kết quả độ mượt sẽ xuất hiện càng nhiều.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 6

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur. Thiết lập Radius 6.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Chọn mặt nạ Smart Filters. Sử dụng công cụ Gradient Tool (G) để làm mờ mặt nạ từ trái sang phải.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo
flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo
Thiết lập gradient hướng từ trái sang phải để làm mờ ảnh về phía bên phải

Bước 7

Tạo Layer Mask. Sử dụng công cụ Brush Tool (B) của photoshop để làm ảnh mờ dần. Sử dụng một số chức năng cơ bản và sáng tạo.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo
flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 8

Tạo  Brightness/Contrast mới trên Adjustment Layer bằng cách nhấp vào biểu tượng mặt trời trong ngăn Adjustments. Thiết lập Brightness 40 và Contrast 10.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Nhấp chuột phải vào Adjustment Layer và chọn Create Clipping Mask. Điều này sẽ chỉ áp dụng các cài đặt độ sáng mới cho hình ảnh dưới đây.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 9

Tạo Solid Color mới. Thiết lập Color FillBrown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Nhấp vào mặt nạ vector từ layer ảnh. Giữ phím Alt và kéo mặt nạ lên màu nâu Color Fill. Hành động này sẽ nhân đôi mặt nạ được chọn.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 10

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) và kéo điểm neo bên phải vào góc trên bên phải.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Sử dụng công cụ Brush Tool (B) để lộ một số vùng của hình ảnh bên dưới tô màu nâu. Thiết lập Layer Opacity là 75%.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 11

Vẽ một hình chữ nhật mới với công cụ Rectangle Tool (U).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Tô hình chữ nhật với màu Light Brown Color (C=10 M=65 Y=100 K=0).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 12

Đặt layer hình chữ nhật màu nâu nhạt bên dưới hình chữ nhật màu nâu sẫm.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) với công cụ Direct Selection Tool (A) để điều chỉnh hình chữ nhật thành một hình dạng cong như hình dưới đây.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

3. Flyer trong photoshop – thêm văn bản và Logo

Bước 1

Tạo hình elip mới Ellipse (U). Thiết lập kích thước của nó 248 x 248 px. Tô màu Brown Color (C=30 M=80 Y=100 K=30).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 2

Thêm hiệu ứng Drop Shadow. Thiết lập Opacity 14%Distance 5 px, và Size 15 px.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo
Thêm hiệu ứng drop shadow vào layer từ nút fx trong cửa sổ layer
flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo
Tinh chỉnh drop shadow với các cài đặt

Bước 3

Tạo elip mới Ellipse (U). Thiết lập kích thước 400 x 400 px. Tô màu Dark Blue Color (C=100 M=80 Y=45 K=50).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 4

Tương tự sử dụng hiệu ứng Drop Shadow và áp dụng cho hình elip. Bạn có thể tái tạo hoặc tạo bóng đổ, hoặc nhấp chuột phải và chọn sao chép Layer Style và sau đó dán layer style trên elip khác. Đặt layer với hình elip màu xanh sẫm bên dưới với một hình elip màu nâu.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 5

Thêm văn bản với công cụ Type Tool (T). Hướng dẫn này sử dụng Proxima Nova. Top Title Size 17 pt. Thêm phần còn lại của văn bản, với mỗi thứ chia thành một lớp riêng biệt. Sử dụng công cụ Move Tool (V) để đặt mỗi dòng cho phù hợp, như trong các hình ảnh dưới đây.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 6

Lặp lại quá trình tương tự để thêm văn bản mới. Thiết lập size của dòng đầu tiên là 31 pt.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 7

Tạo tiêu đề mới bằng cách sử dụng công cụ Type Tool (T). Thiết lập font Proxima Nova Light và size 18 pt.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 8

Thêm tiêu đề phụ, một lần nữa, sử dụng công cụ Type Tool (T). Thiết lập Size 36 pt. Điều chỉnh Character Tracking là -10.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 9

Chọn cả hai layer văn bản. Giữ phím Alt kéo văn bản để nhân đôi cả hai dòng dưới đây.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 10

Một lần nữa, sử dụng công cụ Type Tool (T) để ghi lại các văn bản theo hình ảnh dưới đây. Di chuyển văn bản với công cụ Move Tool (V).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 11

Đi đến File > Place Embedded và đặt logo vector acme-du lịch-logo.ai vào tài liệu.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 12

Điều chỉnh logo vector xuống và di chuyển nó ở góc trên bên phải.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 13

Thêm hiệu ứng Drop Shadow. Trong bảng Layer Style, thiết lập Opacity 11%Distance 3 px, và Size 16 px.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

4. Flyer trong photoshop – thêm bên dưới ảnh

Bước 1

Tạo hình chữ nhật mới Rectangle (U). Thiết lập size 60 x 28 px.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 2

Chọn hình chữ nhật với công cụ Direct Selection Tool (A). Trong bảng align, thiết lập Horizontal Centers.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 3

Đi tới File > Place Embedded và đặt ảnh people-11.jpg từ Resource Pack.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 4

Điều chỉnh ảnh giảm xuống và đặt nó trực tiếp vào hình chữ nhật.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 5

Kích hoạt công cụ Rectangle Tool (U), và trong bảng options, nhấp vào Mask. Hành động này sẽ tạo ra một véc tơ mặt nạ từ hình chữ nhật và áp dụng nó vào ảnh.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 6

Với layer ảnh vẫn được chọn, Giữ Alt-Shift và kéo các hình ảnh để nhân đôi nó.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 7

Đi tới File > Place Embedded. Chọn ảnh city-5.jpg từ Resource Pack và thêm vào tài liệu.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 8

Scale ảnh lại và đặt nó trên ảnh đã nhân đôi với cô gái.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 9

Lấy mặt nạ từ ảnh đã nhân đôi với cô gái và đặt nó vào ảnh mới, sau đó xóa layer people-11-copy.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 10

Lặp lại bước 7-9 để thêm ảnh chụp màn hình bản đồ vào tài liệu flyer, thời gian này là đặt các hình ảnh bản đồ.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 11

Chọn layer map-screenshot và thêm Stroke từ nút hiệu ứng trong cửa sổ layer.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 12

Thiết lập Stroke Size là 2 px. Điều chỉnh Position Inside và thiết lập Color Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

5. Flyer trong photoshop – thêm văn bản dưới cùng

Bước 1

Sử dụng công cụ Type Tool (T) để tạo ra một văn bản trên flyer. Thiết lập size là 11 pt và Color Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 2

Thêm nhiều đường thẳng hơn. Thiết lập Size 9 pt, điều chỉnh Leading 13 pt, và thay đổi Color Gray (K=90).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 3

Thực hiện theo quy trình tương tự để tạo ra một khối văn bản mới trên flyer. Đặt chúng bên dưới hình ảnh với cô gái và ảnh chụp màn hình bản đồ.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 4

Đi đến File > Place Embedded… Chọn icons.ai để nhập các biểu tượng vào tài liệu. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Chọn Calendar Icon và nhấp OK.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 5

Scale biểu tượng xuống và đặt nó vào dòng đầu tiên với thông tin về thời gian.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 6

Lặp lại quá trình tương tự để nhập biểu tượng còn lại và đặt chúng theo mỗi dòng kế tiếp.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 7

Sử dụng công cụ Type Tool (T) để thêm văn bản mới. Đặt nó trên ảnh chụp màn hình bản đồ. Thiết lập Size 13 pt, điều chỉnh Leading 11 pt, và thay đổi Color Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 8

Làm theo quy trình tương tự để thêm dòng văn bản mới cho địa chỉ. Thiết lập Size 9 pt và thay đổi Color Gray (K=90).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 9

Đi đến File > Place Embedded…, chọn icons.ai một lần nữa và nhập biểu tượng Globe Vector Icon vào tài liệu.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 10

Scale biểu tượng xuống và đặt nó bên cạnh địa chỉ web.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 11

Kích hoạt công cụ Pen Tool (P) và tạo ra một hình dạng vector sẽ đại diện cho hướng trên bản đồ.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 12

Trong bảng Options, thiết lập Stroke Dashed Color sang Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0). Điều chỉnh Stroke Width 1,5 pt.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 13

Đi tới Stroke Options > More Options…, và thiết lập Caps sang Round và điều chỉnh Dashed Line: Dash Gap 3.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 14

Tạo hình elip mới với công cụ Ellipse (U). Thiết lập Color Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 15

Kích hoạt công cụ Pen Tool (P). Giữ phím Alt và nhấp vào điểm neo phía dưới. Điều này sẽ chuyển đổi điểm neo từ smooth sang corner.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 16

Với công cụ Direct Selection Tool (A), di chuyển các điểm neo xuống thấp dưới đây.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 17

Thêm hiệu ứng Drop Shadow vào biểu tượng pin. Sử dụng các thiết lập hiển thị dưới đây để làm cho nó tinh tế.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Bước 18

Một lần nữa, tạo hình elip mới Ellipse (U) và Fill Color với White. Đặt hình elip vào giữa của biểu tương pin. Và đó là bước chỉnh sửa cuối cùng vào thiết kế flyer của chúng ta.

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo flyer trong photoshop với flyer quảng cáo!!

flyer trong photoshop - flyer quảng cáo [Ps_Tuts] Tạo flyer trong photoshop – Flyer quảng cáo

 

Các bạn có thể tìm và download các mẫu Flyer khác tại thư viện đồ hoạ lớn nhất Việt Nam Graphic.com.vn.

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...