[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

0

Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!

hiệu ứng trong photoshop - chữ kim loại 3D [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một hiệu ứng trong photoshop bằng duplicating. Một thành phần cùng với một vài sự biến đổi là một trong những cách dễ nhất và nhanh nhất trong việc tạo ra các đối tượng 3D trong Photoshop và sau đó trang trí cho các layer khác nhau để tạo ra một hiệu ứng văn bản chữ kim loại 3D, cổ điển.

Tài Nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

 • Font: Nexa Rust.
 • Gradient cho Photoshop.
 • Patterns: Tileable Leather.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo nền

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 900 x 675 px. Thiết lập các màu của Foreground thành #252927 và màu Background thành #0d0e0e. Chọn công cụ Gradient Tool, chọn Gradient Fill Foreground to Background và nhấp vào biểu tượng Radial Gradient.

Sau đó nhấp và kéo từ tâm của tài liệu tới một trong các góc để tạo ra nền Gradient, và nhân đôi layer Background.

Background Gradient [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 2

Nhấp đúp vào bản sao layer Background để áp dụng layer style sau.

Thêm một Color Overlay với các cài đặt này:

 • Color#1c1f26
 • Blend Mode: Color
Color Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 3

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Overlay
 • Style: Reflected
 • Angle: 45
 • Tích vào hộp Reverse
 • Sử dụng Gradient Fill Silver 20ss
Gradient Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 4

Thêm một Pattern Overlay với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Pattern: webtreats_grey_leather.jpg
 • Scale: 50%
Pattern Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Việc này sẽ áp dụng một hoạ tiết giả da đơn giản vào nền.

Leather Background [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

2. Hiệu ứng trong photoshop – tạo văn bản và Smart Object

Bước 1

Tạo văn bản bằng cách sử dụng phông chữ Nexa Rust Script. Với Size245 pt và màu sắc là #f4f4f4

Create the Text [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 2

Nhân đôi layer văn bản và kéo bản sao layer xuống phía dưới của layer ban đầu.

Duplicate the Text Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 3

Vào chế độ Free Transform bằng cách vào Edit > Free Transform (Command-T). Nhấp vào phím muỗi tên bên phải một lần, sau đó nhấn vào phím muỗi tên xuông dưới một lần, để di chuyển bản sao văn bản một pixel về bên phải và một pixel xuống dưới. Sau đó nhấn phím Return (hoặc Enter trong Windows) để áp dụng các thay đổi.

Transform the Text [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 4

Thay đổi màu sắc của bản sao văn bản thành #4e4e4e. Nhấn tổ hợp phím Command-Option-Shift-T (Control-Alt-Shift-T đối với Windows) 17 lần để nhân đôi layer cùng với những biến đổi để tạo ra hình dạng 3D.

Create the 3D Extrusion [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 5

Chọn tất cả các layer văn bản và vào Filter > Convert for Smart Filters. Đổi tên layer của smart object bằng cách thêm copy 1 vào phía sau tên ban đầu của nó.

Nhân đôi layer của smart object hai lần, đổi tên của các bản sao layer bằng cách thêm copy 2copy 3 vào tên cúa chúng, và sau đó đổi giá trị Fill của layer copy 3 thành 0.

Create and Rename the Smart Objects [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

3. Hiệu ứng trong photoshop – trang trí cho layer văn bản ban đầu

Nhấp đúp vào layer văn bản ban đầu để áp dụng Layer Style sau đây.

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các thiết lập sau:

 • Style: Outer Bevel
 • Size: 3
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light 
 • Angle: 77
 • Altitude: 42
 • Tích vào hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Shadow Mode – Opacity: 50%
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 2

Thêm một Contour với các thiết lập sau:

 • Contour: Gaussian
 • Tích vào hộp Anti-aliased
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 3

Thêm một Stroke với các thiết lập sau:

 • Size: 1
 • Fill Type: Gradient
 • Angle: -135
 • Sử dụng Gradient Fill aluminum 150e
Stroke [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 4

Thêm một Inner Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Noise: 10%
 • Color#8c8c8c
 • Source: Center
 • Size: 18
Inner Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 5

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Style: Reflected
 • Angle: 45
 • Scale: 150%
 • Sử dụng Gradient Fill aluminum 150e
Gradient Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 6

Điều này sẽ trang trí cho layer văn bản ban đầu. Những gì chúng ta sẽ làm tiếp theo là cố gắng sử dụng các Gradient Fill và các hiệu ứng layer phù hợp với điều này và tạo kiểu dáng phần 3D của văn bản.

Styled Text Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

4. Hiệu ứng trong photoshop – tạo kiểu dáng cho layer đầu tiên của 3D Extrusion

Nhấp đúp vào bản sao thứ hai của layer smart object để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 1

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Color#424242
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light
 • Angle: -42
 • Distance: 57
 • Size: 16
Inner Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 2

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Style: Reflected
 • Angle: 45
 • Scale: 150%
 • Sử dụng Gradient Fill dark chrome

Nhấp vào hộp Gradient để chỉnh sửa Gradient Fill.

Gradient Overlay [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 3

Nhấp vào điểm màu (Color Stop) sáng gần cuối ở bên phải của thanh Gradient, và sau đó nhấp vào nút Delete để xoá điểm màu đó, vì chúng ta không cần màu của nó ở đó.

Modify the Gradient Fill [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 4

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Opacity: 60%
 • Distance: 10
 • Size: 10
Drop Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Điều này sẽ tạo kiểu dáng cho layer đầu tiên của 3D Extrusion, thêm Gradient màu kim loại.

Styled 3D Extrusion Layer 1 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

5. Hiệu ứng trong photoshop – tạo kiểu dáng cho Layer thứ hai của 3D Extrusion

Nhấp đúp vào bản sao thứ ba của layer smart object để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:

 • Size: 0
 • Tích vào hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode – Opacity: 65%
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 2

Thêm một Contour với các cài đặt này:

 • Contour: Cone
 • Tích vào hộp Anti-aliased
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 3

Thêm một Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Noise: 10%
 • Color#c5c5c5
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Size: 46
Inner Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 4

Thêm một hiệu ứng Satin với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Color#717171
 • Distance: 7
 • Size: 18
 • Contour: Shallow Slope – Valley
Satin [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Điều này sẽ tăng cường và nâng cao phần 3D của văn bản.

Styled 3D Extrusion Layer 2 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

6. Hiệu ứng trong photoshop – tạo bóng đổ

Bước 1

Chọn bản sao thứ nhất của layer smart object, và vào Filter > Blur > Motion Blur. Thay đổi Angle thành 55Distance thành 100.

Motion Blur [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 2

Thay đổi Blend Mode của layer bản sao thứ nhất thành Color BurnOpacity của nó thành 25%.

Shadow Layer Blend Mode and Opacity [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 3

Sử dụng công cụ Move Tool để di chuyển bóng đổ để cho nó mở rộng từ bên trên của văn bản chuyển xuống dưới.

Move the Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

7. Hiệu ứng trong photoshop – thêm hoạ tiết trang trí

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient.

Create a Gradient Adjustment Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 2

Sử dụng Gradient Fill Transparent to Color với các màu #ebebeb ở bên trái và màu #282828 ở bên phải. Đổi Style thành Radial và Scale thành 300.

Gradient Fill Settings [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Bước 3

Cuối cùng, thay đổi Blend Mode của Adjustment Layer thành Multiply.

Gradient Layer Blend Mode [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng văn bản chữ kim loại 3D!!

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ kim loại 3D

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...