[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng hay kỹ thuật Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Hiệu ứng trong photoshop – hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết được các bước để tạo ra một hiệu ứng trong photoshop với chủ đề không gian vũ trụ viễn tưởng với các hành tinh, phi thuyền và các tinh vân. Bạn sẽ học cách tự tạo ra không gian nền, cách đơn giản để tạo ra một hành tinh, và kết hợp các đối tượng bằng cách sử dụng các kĩ thuật Blending. Bạn cũng sẽ học cách điều chỉnh độ tương phản và màu sắc, tạo ra các hiệu ứng ánh sáng, làm nổi bật chiều sâu.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

  • Image: bề mặt hành tinh
  • Background: tinh vân
  • Stock: phi thuyền, thiên thạch

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo một nền không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 1

Tạo một document mới trong Photoshop kích thước 3000 x 2000 px cùng với thiết lập như hình dưới:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Nền sẽ là màu đen.

Bước 2

Nhấn Ctrl-Shift-N để tạo một layer mới. Chọn Brush Tool (B) với soft brush, đặt màu là #8c92ae . Paint xung quanh khu vực giữa của nền đen:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Thay đổi chế độ hòa trộn thành Hard Light 100%:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 3

Tạo một layer mới và dùng soft brush với những màu khác nhau để thêm vào nền. Bạn có thể dùng màu theo ý thích, nhưng đừng quên rằng ta đang muốn tạo ra một nền rực rỡ, vậy nên hãy dùng những màu rực rỡ. Đây là lựa chọn màu sắc của tôi: #378c6c , #c20707 , #cf53c8 .

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Nhớ rằng đừng nên phủ đầy màu lên toàn bộ nền — ta cần những khoảng không gian tối và sâu.

Bước 4

Tại một layer mới, thay đổi màu foreground thành #44595b và dùng soft brush để paint lên những cạnh và góc của khung hình.

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Thay đổi chế độ hòa trộn của layer này thành Hard Light 100%:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 5

Tạo một layer mới nữa và nhấn D để đặt foreground/background về mặc định (đen và trắng). Dùng công cụ Lasso Tool (L) để tạo một vùng chọn lên hình và đặt giá trị Feather Radius60 px:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Đi đến Filter > Render > Clounds:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Thay đổi chế độ hòa trộn thành Color Dodge 100%:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 6

Sử dụng một Adjusment Layer và đặt cho nó một Clipping Mask để khiến cho hiệu ứng nhìn thuyết phục hơn. Đi đến Layer > New Adjustment Layer > Levels:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Tại layer mask này, dùng một soft brush với màu đen để lộ ra những vùng màu rực rỡ như hình dưới:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 7

Nhân bản layer những đám mây màu sắc và di chuyển layer bản sao nằm bên trên bản gốc và Adjustment Layer Levels. Đi đến Filter > Render > Different Clouds:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Chọn Filter > Blur > Gaussian Blur và thay đổi Radius thành 35 px:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 8

Tạo một Layer Adjustment Color Balance để thay đổi màu sắc một chút.

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 9

Đến lúc tạo ra những ngôi sao. Tạo ra một layer mới và thay đổi màu foreground thành #72c6fd. Dùng một hard brush để paint ngẫu hứng lên khung cảnh, nhớ là hãy biến đổi kích thước của brush.

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Click đúp vào layer này, chọn Outer Glow và đặt màu của hiệu ứng glow là màu trắng.

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 10

Tạo một Layer Adjustment > Curve bên trên cùng để thay đổi hiệu ứng màu sắc.

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 11

Mở hình ảnh tinh vân. Kéo tấm hình này vào khung cảnh chính, sử dụng Công cụ Move Tool (V) và dùng Free Transform Tool (Ctrl-T):

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Thay đổi chế độ màu của layer này thành Linear Dodge 100%:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 12

Tạo thêm một layer mask và dùng một soft brush màu đen để làm giảm bớt hiệu ứng và làm cho nó trở nên huyền ảo trên nền background:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 13

Dùng một Adjustment LayerColor Balance (Đặt như một Clipping Mask) để điều chỉnh màu sắc cho tinh vân một chút.

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Lưu kết quả thành một file JPG để dùng về sau.

2. Hiệu ứng trong photoshop – thêm một Space Background

Bước 1

Tạo một document mới với kích thước 2200 x 1600 px và đặt màu nền là đen. Mở space background đã tạo ở phần đầu và kéo nó vào trang mới bằng cách dùng Move Tool.

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Thêm một layer mask và dùng một cọ mềm màu đen để giảm bớt Opacity của hình, làm cho khu vực ở giữa rõ hơn so với các phần còn lại:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 2

Để làm cho vùng ở giữa rõ nét hơn, ta tạo một layer mới và dùng soft brush màu trắng paint lên trên khu vực này. Thay đổi chế độ hòa trộn cho layer này thành Soft Light 100%:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

3. Hiệu ứng trong photoshop – thêm các hành tinh

Bước 1

Mở file chất liệu bề mặt của hành tinh. Tạo một layer mới và dùng công cụ Clone Tool (S) để xóa đi đường thẳng màu đen trên hình ảnh.

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 2

Nhấn Ctrl-Shift-Alt-E để hợp nhất nền và các layer nhân bản lại thành một layer duy nhất. Trên layer đã được hợp nhất, ta dùng công cụ Elliptical Marquee Tool để khoanh một hình tròn. Đi đến Filter > Distort > Spherize:

hiệu ứng trong photosshop - hiệu ứng không gian vũ trụ viễn tưởng [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
spherize filter [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
spherize filter result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 3

Click chuột phải vào vùng chọn này và chọn Layer via Copy. Ta có hình dạng cơ bản của hành tin trên một layer trong suốt mới (Tôi ẩn các layer background, các layer nhân bản và layer đã hợp nhất đi để bạn có thể thấy kết quả rõ ràng hơn).

planet base [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 4

Kéo hành tinh của ta vào document chính và làm nhỏ nó lại bằng cách dùng Ctrl-T. Đặt nó vào giữa trang.

add big planet [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 5

Tạo một Adjustment LayerHue/Saturation (dùng ở dạng Clipping Mask) và đưa giá trị Saturation xuống -87:

big planet hue saturation [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 6

Dùng một Adjustment Layer  > Curve và giảm độ sáng đi.

big planet curves [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Tại layer mask này, dùng một soft brush màu đen để che bớt đi khu vực bên ngoài của hành tinh để mang lại chút ánh sáng cho nó, và cũng để lại bóng tối ở khu vực giữa.

big planet curves masking result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 7

Tạo một Adjustment Layer > Color Balance và thay đổi giá trị Midtones:

big planet color balance [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 8

Tạo một layer mới (Đặt Clipping Mask) và dùng soft brush với màu là #b68fa4 để paint lên vài khu vực xung quanh hành tinh để điểm sắc cho nó (vì ta đang đặt nó vào một nền rực rỡ). Thay đổi chế độ hòa trộn Soft Light 100%.

big planet coloring 1 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 9

Tạo một layer mới và chuyển màu brush thành #b6eadd. Paint lên vài vùng trên hành tinh, và đặt chế độ hòa trộn là Soft Light.

big planet coloring 2 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 10

Thêm 2 hành tinh khác nhỏ hơn. bên cạnh hành tinh lớn.

add small planets [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 11

Chọn những hành tinh nhỏ này và nhấn Ctrl-G để nhóm chúng lại với nhau. Thay đổi chế độ hòa trộn của nhóm này thành từ Pass Through thành Normal 100%. Tạo một layer mới đặt bên trên những layer hành tinh này và dùng soft brush màu đen với Opacity khoảng 70-80% để paint bóng tối lên phần thấp hơn của những hành tinh.

small planets shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 12

Tạo một Adjustment Layer > Hue/Saturation và đặt giá trị Saturation xuống -86.

small planets hue saturation [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 13

Dùng một Adjustment LayerColor Balance để điều chỉnh màu sắc của những hành tinh.

small planets color balance [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

4. Hiệu ứng trong photoshop – màu sắc và ánh sáng chính

Bước 1

Ta sẽ tạo màu cho những hành tinh và thêm hiệu ứng ánh sáng cho không gian. Tạo một layer mới bên trên nhóm của những hành tinh và sử dụng soft brush với màu #b6eadd để paint lên giữa đỉnh của khung cảnh. Thay đổi chế độ hòa trộn thành Soft Light 100%.

space coloring 1 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
space coloring 1 soft light mode [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 2

Dùng một layer mới và chuyển màu brush thành #b68fa4. Paint lên khu vực đỉnh của hành tinh lớn và thay đổi chế độ hòa trộn thành Soft Light 100%.

splace coloring 2  [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
space coloring 2 soft light mode [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 3

Tạo một Adjustment LayerCurves bên trên các layer khác, và tăng highlight.

space curves [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Tại layer mask này, dùng soft brush màu đen để giảm độ sáng ở phía đáy của các hành tinh và khu vực bị khuất sáng.

space curves result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

5. Hiệu ứng trong photoshop – thêm các phi thuyền

Bước 1

Mở hình có chứa những phi thuyền lên. Chọn ba phi thuyền có  dáng giống nhau và thêm chúng vào không gian. Nhân bản chúng, xoay chúng hướng về phía hành tinh lớn. Cái nào càng gần thì càng to.

add spaceships [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 2

Tạo nhóm cho các layer phi thuyền và thay đổi chế độ hòa trộn cho nhóm thành Normal 100%. Dùng một Adjusment Layer > Hue/Saturation bên trong nhóm này để làm giảm độ no màu cho những phi thuyền.

spaceships hue saturation [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 3

Tạo ra một Adjustment LayerColor Balance để thêm vài sắc cyan/blue cho những chiếc phi thuyền.

spaceships color balance [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 4

Tạo một Adjustment Layer > Curves để làm cho những chiếc phi thuyền nhìn tối hơn.

spaceship curves 1 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Trong layer mask này, dùng một cọ mềm màu đen để làm lộ ra ánh sáng từ phần đỉnh của những chiếc phi thuyền, nó cần phải sáng hơn là phần đuôi phi thuyền:

spaceships curves 1 result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 5

Tạo một Adjustment Layer > Curve khác để làm chao phần đỉnh của những chiếc phi thuyền sáng hơn nữa.

spaceship curves 2 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Chọn soft brush màu đenpaint lên layer mask của Curves để giữ lại bóng tối ở phía đuôi tàu.

spaceships curves 2 result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 6

Dùng một layer mới với soft brush màu trắng để paint phần sáng nhất của những chiếc phi thuyền. Thay đổi chế độ hòa trộn thành Overlay 100%.

spaceships highlights [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng
spaceship highlights overlay mode [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

6. Hiệu ứng trong photoshop – thêm các thiên thể.

Bước 1

Mở hình ảnh các thiên thể ra. Chọn những thiên thể khác nhau và đặt vào xung quanh hành tinh lớn, nhân bản và biến dạng chúng nếu cần, và làm cho chúng nhỏ hơn nhiều lần so với các hành tinh. Xoay phần sáng của những thiên thể hướng về phía ánh sáng.

add asteroids [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 2

Thêm một vào thiên thể tại phía đáy bên góc trái và phải của khung cảnh không gian và để cho chúng to hơn cho với những phần thiên thể còn lại. Làm mờ chúng để tạo độ sâu cho cảnh bằng cách thực hiện lệnh Gaussian Blur với giá trị 8 px cho những layer này.

more asteroids with gaussian blur [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 3

Tạo một nhóm dành cho các layer thiên thể. Sử dụng Adjusment Layer > Color Balance để điều chỉnh màu của các thiên thiể sao cho hơp với màu của các đối tượng khác:

asteroids color balance [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 4

Tạo một Adjustment Layer > Curves và làm giảm độ sáng.

asteroids curves 1 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Tại layer mask của nó, dùng một cọ mềm màu đen và làm lộ ra phần sáng trên những thiên thể.

asteroids curves 1 masking [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 5

Tạo một Adjustmet Layer > Curve làm cho những thiên thể được sáng hơn.

asteroids curves 2 [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Dùng layer mask này giữ lại những vùng tối của của những thiên thể, đặc biệt là những phần bị khuất sáng.

asteroids curves 2 masking [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

7. Hiệu ứng trong photoshop – thêm ánh sáng và những vệt sáng

Bước 2

Tạo một layer mới và chọn hard brush với màu là #eebde2. Thêm những chấm nhỏ để tạo ánh sáng cho những chiếc phi thuyền. Với chiếc phi thuyền càng to, thì những chấm đó cũng càng to.

spaceships lights  [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 2

Để tạo một vệt sáng mà ta thường thấy ngoài không gian, ta tạo một layer mới với màu được dùng là (#7b3e51) để tạo ta một điểm sáng trên khung cảnh. Thay đổi kích thước của brush xuống và chọn một màu tươi sáng (#d69e96) để đặt điểm sáng nằm giữa khung cảnh.

light trail making  [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Chuyển đổi layer này sang dạng Smart Object và dùng Ctrl-T để thay đổi phối cảnh của nó để nhìn nó giống vệt sáng hơn. Đặt nó ở đáy của một phi thuyền.

add in light trail [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 3

Nhân bản nó vài lần và thêm các vệt sáng vào những phi thuyền khác.

add light trails to others spaceships [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Bước 4

Tạo một layer mới và đặt chế độ màu là Color Dodge 100%. Dùng soft brush với màu #eebde2 để paint lên phần sáng nhất của vệt sáng tại phía cuối của các phi thuyền.

lightest part of trail [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

8. Hiệu ứng trong photoshop – điều chỉnh lần cuối

Tạo một Adjusment Layer > Curves và làm sáng tất cả khung cảnh.

Whole scene curves [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Dùng soft brush màu đen để xóa xung quanh các bên và làm cho bóng tối của hành tinh lớn có một sự tương phản mạnh.

whole scene curves result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

Như vậy là đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng cảnh không gian vũ trụ viễn tưởng!!

final result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – không gian vũ trụ viễn tưởng

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...