[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - vẽ chữ trên cát [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Hiệu ứng trong photoshop – vẽ chữ trên cát

Layer Styles trên Adobe Photoshop là một trong những công cụ nhanh nhất, nhưng hiệu quả nhất để đạt được nhiều hiệu ứng trong photoshop khác nhau. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách kết hợp sức mạnh của Layer Styles với textures, brushes và lựa chọn tùy chọn để tạo ra hiệu ứng vẽ chữ trên cát trông như thật.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

 • Font: GelPen.
 • Image: SoilSand0204  (1600 x 1067).
 • Image: WaterFoam0018 (1600 x 1165).
 • Background:Red Seastar Isolated On White Background

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – thiết lập Patterns thiên nhiên

Đi tới Edit > Preset Manager và chọn Patterns trên Preset Type trình đơn thả xuống. Sau đó, Click vào mũi tên nhỏ bên phải của Preset Type từ trình đơn thả xuống và click vào Nature Patterns ở giữa trình đơn bật lên. Khi hộp thoại xuất hiện sau đó, chỉ cần click vào Append.

Loading the Nature Patterns Set [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

2. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Background

Bước 1

Mở ảnh SoilSand0204, sau đó đi tới Image > Adjustments > Color Balance. Với tùy chọn Midtones dưới Tone Balance được chọn, thay đổi giá trị Color Levels 8-1, và -26.

Adjusting the Color Balance [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Click vào tùy chọn Highlights, và thay đổi giá trị Color Levels 5-1, và -5. Điều này sẽ điều chỉnh màu sắc của texture cát.

Adjusting the Color Balance [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Nhân đôi layer Background.

Duplicating the Background Layer [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

Về đến Image > Adjustments > Levels và thay đổi giá trị Gamma 0,80 cho tối texture một chút.

Adjusting the Levels [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

3. Hiệu ứng trong photoshop – tạo văn bản

Bước 1

Tạo ra văn bản trong All Caps bằng cách sử dụng font GelPen Medium. Kích thước phông chữ là 350 pt, giá trị Tracking 100, màu là  #6c6760, và nếu bạn tạo nhiều hơn một dòng văn bản, hãy điều chỉnh giá trị Leading khi cần thiết. Ở đây, nó được thiết lập thành 300 pt.

Creating the Text [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Thay đổi layer văn bản từ chế độ Blend Mode sang Soft Light, sau đó nhân đôi nó.

Changing the Blend Mode [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

4. Hiệu ứng trong photoshop – định dạng Layer Style văn bản

Bước 1

Double click vào layer văn bản gốc để áp dụng hiệu ứng Inner Shadow, sử dụng các giá trị sau:

 • Bỏ đánh dấu Use Global Light
 • Angle: -180
 • Distance: 20
 • Size: 20
Inner Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Điều này sẽ thêm một hiệu ứng Inner shadow đơn giản.

Result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Double click  vào layer văn bản sao chép để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 3

 • Technique: Chisel Hard
 • Direction: Down
 • Size: 70
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Shadow Mode – Opacity: 100%
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

 • Contour : Log
 • Đánh dấu Anti-aliased.
Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 5

Điều này sẽ giúp định hình hình dạng bên trong văn bản.

Result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

5. Hiệu ứng trong photoshop – tạo các cạnh bên ngoài với Brush và Stroke cho văn bản

Bước 1

Click  phải vào layer văn bản bất kỳ và chọn Create Work Path. Tạo một layer mới trên đầu tất cả các layer, đặt là 1, và chọn công cụ Brush Tool.

Work Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Mở bảng Brush (Window > Brush), chọn cọ cứng, và sửa đổi các thiết lập như hình dưới đây:

Brush Tip Shape

Brush Tip Shape [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Shape Dynamics

Shape Dynamics [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

Chọn công cụ Direct Selection Tool (A), bấm chuột phải vào đường path và chọn Stroke Path.

Chọn Brush từ Tool trình đơn xổ xuống, và click OK. Sau đó nhấn Enter/Return để loại bỏ work path.

Stroke the Work Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

6. Hiệu ứng trong photoshop – điều chỉnh cạnh của Stroke

Bước 1

Command-click (control-click) vào thumbnail của layer stroke (layer 1) để tạo ra lựa chọn.

Create a Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Đi tới Select > Modify > Contract, và nhập 3.

Modify the Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Đi tới Select > Modify > Feather và nhập 2.

Modify the Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

Làm cho layer stroke ẩn đi bằng cách click vào biểu tượng mắt cạnh nó, sau đó chọn layer Background copy.

Modify the Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 5

Nhấn Command-J (control-J) để nhân đôi vùng chọn vào một layer mới. Theo mặc định, nó gọi là Layer 1. Kéo Layer 1 ở trên tất cả các layer.

Modify the Stroke [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

7. Hiệu ứng trong photoshop – định dạng Stroke

Double click vào Layer 1 để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 1

 • Đánh dấu hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Soft Light
 • Color: #ffe1ba
 • Shadow Mode: Linear Burn
 • Color: #d0c1ab
Bevel and Emboss [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Sử dụng giá trị Contour mặc định.

Contour [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

 • Pattern : Spiky Bush
Pattern [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

Đây sẽ là style của stroke.

Result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

8. Hiệu ứng trong photoshop – tạo vùng chuyển tiếp

Bước 1

Để giúp pha trộn stroke với texture cát liền mạch hơn, chúng ta thêm một khu vực chuyển tiếp để tạo hiệu ứng trông tự nhiên hơn, do đó tạo một sự lựa chọn dựa trên layer 1 một lần nữa.

Create a Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Đi tới Select > Modify > Expand và gõ 7.

Modify the Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Đi tới Select > Modify > Feather, và gõ vào 5.

Modify the Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

Command (control)-Shift-click vào thumbnail của layer văn bản để thêm nó vào lựa chọn mà bạn có, do đó việc lựa chọn không có bất kỳ vùng trống rỗng bên trong.

Modify the Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 5

Chọn layer Background gốc, sau đó nhấn Command-J (control-J) để nhân đôi lựa chọn trong layer mới. Lớp đó sẽ được gọi là Layer 2. Kéo nó trên đầu của layer Background và ngay bên dưới layer văn bản gốc.

Modify the Transition Area [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 6

Double-click Layer 2 để áp dụng hiệu ứng Drop Shadow sử dụng các giá trị bên dưới:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #e8e3dc
 • Bỏ đánh dấu Use Global Light 
 • Angle: 139
 • Distance: 19
 • Size: 18
Drop Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 7

Bạn có thể xem cách bắt đầu pha trộn thêm độc đáo hơn.

Result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

9. Hiệu ứng trong photoshop – tạo cát nổi lên với Stroke

Bước 1

Chọn công cụ Brush Tool và mở bảng Brush một lần nữa. Với cọ tròn cứng vẫn được chọn, thay đổi các thiết lập như hình dưới đây:

Brush Tip Shape

Brush Tip Shape [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Shape Dynamics

Shape Dynamics [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Shape Dynamics

Scattering [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

Click phải vào layer văn bản và chọn Create Work Path, tạo một layer mới bên dưới lớp văn bản gốc và gọi nó là Stroke Shadow, chọn công cụ Direct Selection Tool và thiết  Foreground #404040.

Create the Work Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 5

Stroke của path giống như bạn đã làm trước đó, và đừng quên loại bỏ path sau đó.

Stroke the Work Path [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

10. Hiệu ứng trong photoshop – điều chỉnh và định dạng stroke đối với phần viền cát

Bước 1

Command-click (control-click) vào thumbnail của layer Stroke Shadow để tạo lựa chọn.

Create Selection [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Chọn layer Background copy, nhấn Command-J (control-J), đổi tên layer đã nhân đôi thành Stroke, sau đó kéo nó trên đầu của layer Stroke Shadow.

Duplicate the Selected Area [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Click phải vào Layer 1, chọn Copy Layer Style, sau đó bấm chuột phải vào layer Stroke và chọn Paste Layer Style để định dạng phần stroke có cát nổi lên.

Apply Layer Style [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

11. Hiệu ứng trong photoshop – chỉnh sửa bóng đổ của đường viền cát

Bước 1

Chọn Stroke Shadow, sau đó đi tới Filter > Blur > Motion Blur. Thay đổi Angle -30 và Distance 20.

Motion Blur [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Thay đổi chế độ Blend Mode của layer Stroke Shadow  thành Linear Light, sau đó, bằng cách công cụ Move Tool (V), nhấn chuột kéo bóng đổ để đặt nó làm mở rộng đường chéo từ cát.

Modify the Stroke Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Command-click (control-click) vào thumbnail của layer văn bản để tạo ra một sự lựa chọn, hãy chắc chắn rằng Stroke Shadow vẫn hoạt động, sau đó nhấn Delete để loại bỏ các bộ phận bên trong của bóng đổ. Đi tới Select > Deselect khi hoàn tất.

Modify the Stroke Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

12Hiệu ứng trong photoshop – thêm những con sao biển

Bước 1

Mở ảnh Red Seastar Isolated On White Background, sử dụng Magic Wand Tool để chọn khu vực màu trắng xung quanh nó và đảo ngược các lựa chọn bằng cách đi tới Select > Inverse. Sau đó đi tới Edit > Copy để sao chép ngôi sao được chọn.

Select the Starfish [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Quay lại tài liệu gốc, đi tới Edit > Paste và đặt layer sao biển lên trên tất cả các layer. Đi tới Image > Adjustments > Hue/Saturation, và thay đổi Saturation xuống -15 điều chỉnh tông màu thấp một chút.

Adjust the HueSaturation [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Double click  vào layer của con sao biển để áp dụng Layer Style sau đây:

 • Opacity: 35%
 • Bỏ đánh dấu Use Global Light
 • Angle: -30
Inner Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 55%
 • Color: #d8d2ca
 • Size: 16
Outer Glow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 5

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color: #404040
 • Bỏ đánh dấu Use Global Light
 • Angle: 138
 • Noise: 20
Drop Shadow [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 6

Điều này sẽ thêm bóng đổ cho con sao biển đơn giản.

Result [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 7

Những gì bạn sẽ cần phải làm tiếp theo là sử dụng cùng một cọ trong bước 8 để tự lấp cát vào cạnh con sao biển, sau đó làm theo các bước 9-1 đến 10-2 để sửa đổi và định dạng stroke và bóng đổ của nó. Và cuối cùng, Command-click (control-click) vào thumbnail của layer con sao biển để tạo sự lựa chọn, chọn layer stroke shadow trên con sao biển và nhấn Delete để loại bỏ bóng đổ bên trong nó.

Adding the Sand to the Starfish [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

13. Hiệu ứng trong photoshop – điều chỉnh màu

Bước 1

Nhấn biểu tượng Create new fill or adjustment layer dưới bảng Layers và chọn Curves.

Curves [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Điều chỉnh Curves như hiển thị bên dưới. Bạn cũng có thể nhấp vào bàn tay nhỏ với biểu tượng mũi tên sau đó nhấp và kéo vào ảnh để thay đổi độ sáng theo ý muốn.

Curves [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Click vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer lần nữa và chọn Solid Color.

Solid Color [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

Sử dụng màu #b1a99c, thay đổi chế độ Blend Mode của layer thành Color Burn và Opacity 20%.

Solid Color [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

14. Hiệu ứng trong photoshop – thêm bọt biển

Bước 1

Đặt ảnh WaterFoam0018 trên tất cả layer và thay đổi chế độ Blend Mode thành Screen và đi tới Image > Adjustments > Desaturate. Di chuyển bọt biển xuống khi cần thiết, sau đó, bạn có thể chọn Eraser Tool (E) với một cọ tròn mềm, và loại bỏ bất kỳ phần bạn không thích.

Adding the Foam [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Tạo một layer mới bên dưới lớp bọt và gọi nó là Water. Chọn công cụ Lasso Selection Tool, sau đó vẽ một lựa chọn theo các mép bọt, để lại một số khoảng cách cho nó. Tô màu #b2b3ad.

Adding the Foam [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Đi tới Select > Deselect. Thay đổi chế độ Blend Mode trên layer Water thành Multiply Opacity 20%.

Adding the Foam [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur, và thay đổi Radius 5.

Gaussian Blur [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 5

Nhân đôi layer Water, sau đó thay đổi Opacity các bản sao là 15. Kéo các bản sao xuống để tạo ra một layer màu đậm ở giữa các layer Water layer bọt.

Adding the Foam [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

15. Hiệu ứng trong photoshop – áp dụng bộ lọc sáng

Bước 1

Chọn tất cả các layer ngoại trừ layer bọtWater, nhân đôi chúng, sau đó đi đến Layer > Merge Layers. Đổi tên layer đã trộn là Final.

Lighting Effects [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 2

Đi tới Filter > Render > Lighting, chọn Spot light, sau đó di chuyển và thay đổi xung quanh như bạn muốn.

Lighting Effects [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 3

Thay đổi cài đặt còn lại như hiển thị bên dưới. Chế độ màu RGB sử dụng là:

 • Color: 246, 242, 234
 • Colorize: 247, 240, 223
Lighting Effects [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Bước 4

Brush tip sẽ cho kết quả khác nhau mỗi lần bạn sử dụng nó. Vì vậy bạn cố sử dụng một vài lần cho đến khi đạt kết quả mong muốn.

Getting Different Stroke Outcomes [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng vẽ chữ trên cát!!

hiệu ứng trong photoshop - vẽ chữ trên cát [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – Vẽ chữ trên cát

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...