[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

0
Chào mừng đến với loạt bài hướng dẫn chi tiết của chúng tôi – [Ps_Tuts], trong đó bạn có thể học về những kỹ năng, tính năng, kỹ thuật hay hiệu ứng trong Photoshop mới!
hiệu ứng trong photoshop - chữ bóng đá (Soccer) [Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Hiệu ứng trong photoshop – văn bản chữ bóng đá (Soccer)

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra hiệu ứng trong photoshop với chủ đề văn bản chữ bóng đá (soccer), sử dụng Layer Styles, brushes, một vài textures cơ bản.

Tài Nguyên

Những tài nguyên sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn về hiệu ứng trong photoshop này:

 • Font: Lobster
 • Texture: White Texture
 • Image: Grass0138_20_M (1600×1067), SoilCliff0027_1_S (1024×193), SoilSand0046_1_S (640×640).

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài nguyên phong phú khác để thực hành tạo hiệu ứng trong photoshop từ Graphic.com.vn.

1. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Background

Bước 1

Tạo tài liệu mới trong photoshop với kích thước 1000 x 1000 px và thiết lập độ phân giải Resolution 300.

Thiết lập màu Foreground là#d9d9d9 và màu Background là #818181. Chọn công cụ Gradient Tool, chọn Foreground to Background gradient fill, và nhấp vào biểu tượng Radial Gradient.

Sau đó, nhấp vào và kéo một tí xuống dưới góc trên bên phải của tài liệu qua góc dưới bên trái để tạo background gradient, và nhân đôi layer Background.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2

Nhấp đúp vào layer Copy Background để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay, bằng cách thay đổi chế độ Blend Mode sang Multiply, Opacity là 70%, và sử dụng Pattern White Texture.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3

Điều này sẽ thêm một texture tinh tế vào background.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

2. Hiệu ứng trong photoshop – tạo và thiết kế văn bản

Bước 1

Sử dụng phông chữ Lobster 1.3. để tạo văn bản. Color là#3f3f3f, và Size là 70 pt.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2

Nhân đôi layer văn bản và nhấp đúp vào bản sao để áp dụng theo Layer Style dưới đây:

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3: Bevel and Emboss

 • Size: 3
 • Đánh dấu hộp Anti-aliased
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 4: Contour

 • Contour: Half Round
 • Đánh dấu hộp  Anti-aliased 
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 5: Drop Shadow

 • Distance: 1
 • Size: 1
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 6

Đây sẽ là kiểu văn bản ban đầu trong photoshop.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

3. Hiệu ứng trong photoshop – chuyển đổi hình dạng và chỉnh sửa các thuộc tính của hình dạng

Bước 1

Chọn layer văn bản gốc, sau đó đi tới Type > Convert to Shape.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Path operations trong thanh Options, sau đó nhấp vào Merge Shape Components. Điều này sẽ đảm bảo ứng dụng Layer Effects tốt hơn.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3

Chọn công cụ Direct Selection Tool, và trong thanh Options, thiết lập Stroke Color là#e0e1e3, Size là 3, sau đó nhấp vào biểu tượng Set shape stroke type và thay đổi Align sang Outside.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 4

Nhân đôi layer Shape, sau đó kéo bản sao lên trên layer văn bản. Đi tới Layer > Rasterize > Shape, và thay đổi giá trị Fill là 0.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 5

Nhân đôi layer hình dạng gốc một lần nữa, kéo bản sao dưới bản gốc, sau đó thay đổi màu của Fill Stroke #000000.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 6

Đặt lại tên layer sao chép, vào Text Shadow, đi tới Layer > Rasterize > Shape, làm cho layer ẩn đi bằng cách ấn vào biểu tượng con mắt bên cạnh nó.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

4. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế Outer Stroke Shape Layer

Nhấp đúp vào layer hình dạng gốc (ở trên bên phải của layer Text Shadow) để áp dụng theo Layer Style sau đây:

Bước 1: Bevel and Emboss

 • Size: 1
 • Đánh dấu hộp  Anti-aliased
 • Shadow Mode Opacity: 35%
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2: Contour

 • Đánh dấu hộp Anti-aliased
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3: Drop Shadow

Hiệu ứng Drop Shadow được sử dụng trong trường hợp bạn không muốn thêm cỏ dưới văn bản. Nếu bạn thêm cỏ, bạn có thể chỉ cần bỏ chọn hiệu ứng này để có được kết quả trông thật hơn.

 • Opacity: 35%
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 4

Đây sẽ là kiểu outer stroke của văn bản photoshop.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

5. Hiệu ứng trong photoshop – thiết kế layer Leather Texture

Nhấp đúp vào layer rasterized (ở trên đầu layer văn bản) để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 1: Bevel and Emboss

 • Size: 1
 • Đánh dấu hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
 • Opacity: 100%
 • Shadow Mode Opacity: 35%
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2: Contour

 • Đánh dấu hộp Anti-aliased.
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3: Texture

 • Pattern: White Texture
 • Scale: 25%
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 4

Đây sẽ là kiểu layer trên cùng và thêm hiệu ứng văn bản giống như da thật của photoshop.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

6. Hiệu ứng trong photoshop – tạo sân cỏ chính hình chữ nhật

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool, và tạo hình chữ nhật trắng đằng sau văn bản (bên dưới layer Text Shadow).

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2

Chọn công cụ Direct Selection Tool, sau đó nhấp chuột và kéo để chọn hai góc trên của hình chữ nhật.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3

Chuyển đến Edit > Transform Points > Scale, bấm và giữ phím Alt/Option, sau đó kéo một trong các mặt trong hình chữ nhật. Phím Alt/Option sẽ kéo mặt khác như vây.

Bạn sẽ cần phải kéo những điểm cho đến chúng ở sau văn bản, tạo ra một ảo ảnh một hiệu ứng 3D/phối cảnh xa gần. Một khi bạn đã hoàn tất, nhấn phím Enter/Return để chấp nhận các thay đổi.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

7. Hiệu ứng trong photoshop – thêm Texture cỏ

Bước 1

Đặt ảnh Grass0138_20_M trên đầu layer hình chữ nhật, sau đó đi đến Edit > Transform > Perspective, nhấp chuột và kéo vào góc phía trên để di chuyển chúng vào trong, sau đó nhấn Enter/Return để chấp nhận các thay đổi.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2

Nhấp chuột phải vào layer grass texture và chọn Create Clipping Mask. Bạn có thể sử dụng công cụ Move Tool để di chuyển texture bên trong hình chữ nhật cho đến khi bạn hài lòng.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3

Chọn công cụ Brush Tool, mở bảng Brush (Window > Brush), chọn đầu cọ Dune Grass và chỉnh sửa cài đặt Settings như hiển thị bên dưới.

Một khi bạn hoàn tất thay cài đặt, bấm vào biểu tượng Create new brush dưới bảng Brush và đặt tên. Điều này sẽ thêm nó vào cài đặt trước, do đó bạn có thể sử dụng sau này trong các hướng dẫn dễ dàng.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)
Brush Tip Shape 
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)
Shape Dynamics
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)
Scattering
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)
Color Dynamics
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)
Transfer

8. Hiệu ứng trong photoshop – tạo Stroke cạnh sân cỏ

Bước 1

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool để chọn các điểm neo của sân cỏ hình chữ nhật, sau đó đi tới Edit > Copy.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2

Tạo new layer trên đầu trang của layer grass texture và đặt tên là Grass Stroke, sau đó đi đến Edit > Paste. Điều này sẽ dán work path vào tài liệu.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3

Chọn công cụ Brush Tool một lần nữa, sau đó thiết lập màu Foreground là#232d05 và màu Background#7b892a. Nhấn phím Enter/Return 3 lần để tạo stroke cho path với grass brush, sau đó chọn công cụ Direct Selection Tool và nhấn Enter/Return thêm một lần để thoát khỏi path.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 4

Command/Ctrl-click vào thumbnail của layer hình chữ nhật để tạo một lựa chọn.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 5

Đi tới Select > Modify > Contract, và gõ vào 2. Điều này rút gọn lựa chọn bên trong là 2 px.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 6

Đi tới Select > Redefine Edge, đánh dấu hộp Smart Radius và thay đổi giá trị Radius là 3.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 7

Nhấn phím Delete để bỏ chọn, sau đó đi đến Select > Deselect. Điều này sẽ giúp pha trộn stroke với texture của cỏ tốt hơn một chút.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 8

Chọn công cụ Dodge Tool, và trong thanh Options, chọn đầu cọ mềm 65 px, thiết lập Range là Midtones và Strength là 50%.

Sau đó, bắt đầu làm sáng stroke, chỗ tiếp giáp với ánh sáng của vùng texture gốc. Một lần nữa, điều này sẽ giúp pha trộn cả hai phần thêm hòa hợp hơn.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

9. Hiệu ứng trong photoshop – thêm cát bên dưới cỏ

Bước 1

Sử dụng công cụ Rectangle Tool tạo một hình chữ nhật nhỏ dưới cỏ, sau đó, theo các bước tương tự như phần trước, chọn hai góc thấp để biến chuyển đổi chúng bên trong.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2

Đặt ảnh SoilCliff0027_1_S trên đầu hình chữ nhật nhỏ, đảm bảo hiển thị cỏ ở phía trên.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3

Command/Ctrl-click vào thumbnail của layer hình chữ nhật nhỏ để tạo lựa chọn, sau đó nhấn Command/Ctrl-J để nhân đôi thành một layer mới. Xóa layer texture gốc SoilCliff0027_1_S.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 4

Sao chép và dán work path của bản sao hình chữ nhật nhỏ vào layer copySoilCliff0027_1_S, thiết lập màu Foreground #6a492b và màu Background  #4e3119, sau đó tạo stroke cho đường path 2-3 lần với cùng cọ grass brush. Đừng quên thoát khỏi đường path sau đó.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 5

Đặt ảnh SoilSand0046_1_S trên layer copy SoilCliff0027_1_S, và đi tới Edit > Transform > Perspective để di chuyển góc dưới phía trong.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 6

Nhấp chuột phải vào layer dirt và chọn Create Clipping Mask, sau đó thay đổi chế độ Blend Mode sang Multiply.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 7

Nhấp đúp chuột vào layer dirt đã cắt để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay, bằng cách thay đổi chế độ Blend Mode sang Soft Light, và sử dụng gradientWhite to Black.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 8

Mở Layer Style, nhấp và kéo gradient trong tài liệu để di chuyển nó xung quanh, để nó sẫm màu hơn ở phía trên và sáng hơn ở phía dưới.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 9

Đây là phần cát bên dưới nền cỏ.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

10. Hiệu ứng trong photoshop – thêm bóng và rải rác cát cho đều

Bước 1

Chọn công cụ Brush Tool và chọn đầu cọ mềm tròn 150 px, thiết lập màu Foreground #a1a1a, ẩn layer hình chữ nhật nhỏ, tạo một layer mới ở trên, đặt tên là Shadow, và thay đổi chế độ Blend Mode sang Linear Light.

Đặt đầu cọ trên góc trái của hình chữ nhật, để phần cát nằm ở giữa, nhấp chuột, nhấn và giữ phím Shift, sau đó kéo vào góc bên phải phía trước để tạo bóng.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2

Chọn công cụ Eraser Tool, và sử dụng đầu cọ mềm tròn để xóa bất kỳ bóng phụ xung quanh các cạnh.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3

Chọn công cụ Brush Tool lần nữa, chọn đầu cọ Chalk 11 Pixels và chỉnh cài đặt Settings như bên dưới:

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)
Brush Tip Shape
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)
Shape Dynamics
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)
Scattering
[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)
Color Dynamics

Bước 4

Thiết lập màu Foreground #6a492b và màu Background #4e3119, tạo một layer mới bên dưới layer Shadow, gọi nó là Scatter, sau đó sơn dọc bóng để thêm một ít đất cát.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

11. Hiệu ứng trong photoshop – thêm cỏ ở phía trước của văn bản; chỉnh sửa bóng

Bước 1

Chọn công cụ Stamp Tool, chọn layer grass texture, bấm và giữ phím Alt/Option, sau đó nhấp vào chỗ ký tự cuối cùng tiếp giáp với cỏ.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2

Tạo một layer mới trên đầu tất cả các layer, đặt tên là Grass, chọn công cụ Stamp Tool, chọn đầu cọ grass brush lần nữa, và bắt đầu vẽ một số cỏ ở phía dưới của văn bản.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3

Chọn Layer Text Shadow và làm cho hiển thị bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh, sau đó đi đến Edit > Transform > Perspective để di chuyển các góc trong phía trên.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 4

Đi tới Edit > Transform > Distort, sau đó nhấp chuột và kéo xuống để đặt bóng trên cỏ. Bạn có thể di chuyển các góc nếu cần thiết, và khi bạn hài lòng, nhấn phím Enter/Return để chấp nhận các thay đổi.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 5

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Multiply của layer Text Shadow và giảm Opacity xuống 50%.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 6

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur và thay đổi Radius là 5.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

12. Hiệu ứng trong photoshop – tạo chi tiết ở giữa

Bước 1

Command/Ctrl-click vào thumbnail của layer hình chữ nhật lớn để tạo ra một sự lựa chọn, tạo một layer mới bên dưới layer Text Shadow, đặt tên là Center, thay đổi chế độ Blend Mode sang Linear Light,  và thiết lập màu Foreground #a1a1a1.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 2

Chọn công cụ Brush Tool, chọn cọ mềm 35 px, và thiết lập Hardness là 90%. Nhấp vào giữa ở trên hình chữ nhật, nhấn và giữ phím Shift, sau đó kéo xuống dưới.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 3

Thay đổi Brush Size là 200 px, và Roundness là 50%, thêm hình elip ở giữa hình chữ nhật.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 4

Chọn công cụ Eraser Tool, sử dụng đầu cọ mềm tròn, thiết lập Size là 150 px, Hardness là 90%, và Roundness là 50%,

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 5

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer dưới bảng Layers và chọn Gradient Map.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 6

Đặt adjustment layer trên đầu tất cả các layer, thay đổi chế độ Blend Mode sang Multiply, và Opacity 3. Đối với Gradient, sử dụng màu #2c1f12 bên trái và #deaf41 ở bên phải. Điều này sẽ làm cho màu sắc tinh tế ở kết quả cuối cùng.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Bước 7

Đừng quên loại bỏ hiệu ứng Drop Shadow (Bước 4.3) của outer stroke.

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng trong photoshop với hiệu ứng văn bản chữ bóng đá (soccer)!!

[Ps_Tuts] Tạo hiệu ứng trong photoshop – chữ bóng đá (Soccer)

[Tuts]!!

Đây là một trong loạt bài hướng dẫn chi tiết trên Secret. Chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt các chủ đề (Photoshop – Ps; inDesign – iD; Illustrator – Ai; Lightroom – Lr..) với mong muốn kích thích sự sáng tạo của bạn.

 – Edit by Secret Team
 – Translate by Tutsquick Team
 – Source by Tutsplus

Comments
Loading...